Alle ins en outs over beroepsverenigingen

Leestijd
4 minuten
Geplaatst op
22 mei 2024

Alle ins en outs over beroepsverenigingen

Onze opleidingen zijn geaccrediteerd bij verschillende beroepsverenigingen. Maar hoe zit dat dan precies?

Alle ins en outs over beroepsverenigingen

 • Onbeschermde beroepen

 • Beroepsverenigingen om helderheid te geven

 • Waarom zou je je als professional aanmelden bij een beroepsvereniging?

 • Wanneer kun je je inschrijven bij een beroepsvereniging?

 • Welke beroepsverenigingen zijn er?

 • Wat betekent een accreditatie door een beroepsvereniging?

 • Wat kan je met onze opleidingen richting beroepsverenigingen?

 • Hoe maak je een keuze uit de verschillende beroepsverenigingen?

 • Hoe kan ik mijn consulten vergoed krijgen?

Onbeschermde beroepen

De meeste opleidingen van Civas zijn bedoeld voor coaches, counselors, voedingsprofessionals en therapeuten. Dit zijn zogenaamde onbeschermde beroepen: iedereen mag zich zo noemen. Er zijn ook beschermde beroepen, zoals arts, verpleegkundige of diëtist. Deze titels mag je alleen voeren als je de officiële opleiding hiervoor hebt behaald en met een BIG-nummer staat ingeschreven in het BIG-register.

Beroepsverenigingen om helderheid te geven

Je mag je dus coach of therapeut noemen, ook al heb je geen enkele opleiding op dit gebied gedaan. Dat is natuurlijk niet wenselijk. Daarom zijn er verschillende beroepsverenigingen ontstaan die ieder een groep professionals vertegenwoordigen. De beroepsverenigingen willen cliënten en andere belanghebbenden zoals zorgverzekeraars, helderheid geven over het niveau van de professionals die bij de beroepsvereniging zijn aangesloten.

Elke beroepsvereniging stelt haar eigen eisen aan de toelating en de bijscholing van de professional. Daarnaast werken verschillende beroepsverenigingen met levels. Afhankelijk van je opleiding en ervaring kom je op een bepaald level terecht.


Waarom zou je je als professional aanmelden bij een beroepsvereniging?

De voordelen van inschrijven bij een beroepsorganisatie zijn dat je je professionaliteit goed op peil hebt en houdt, voor jezelf en je cliënten en dat je dat ook naar buiten laat zien. Denk hierbij aan het volgende:

 • Het wekt vertrouwen bij (potentiële) cliënten.
 • Je werkt bewust aan je eigen kwaliteit als professional.
 • Je kunt collega’s ontmoeten en ervaringen uitwisselen.
 • Het is gemakkelijker om je te verzekeren voor beroepsaansprakelijkheid.
 • Er zijn mogelijkheden van intervisie en zo te leren van vakgenoten.
 • Je voldoet gemakkelijker aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
 • Het is een van de onderdelen die nodig is om je consulten door de zorgverzekeraar vergoed te krijgen en een AGB-code te kunnen aanvragen.
 • Beroepsorganisaties behartigen de belangen van hun leden richting bijvoorbeeld zorgverzekeraars.

De voordelen van inschrijven bij een beroepsorganisatie

De voordelen van inschrijven bij een beroepsorganisatie zijn dat je je professionaliteit goed op peil hebt en houdt, voor jezelf en je cliënten en dat je dat ook naar buiten laat zien.

Wanneer kun je je inschrijven bij een beroepsvereniging?

De toelatingseisen zijn per beroepsvereniging verschillend. Er worden in het algemeen eisen aan je vooropleiding en je ervaring gesteld. En afhankelijk van deze opleiding en ervaring kun je bij verschillende beroepsorganisaties op een bepaald level worden ingedeeld. Meestal gelden de volgende eisen:

 • Je voldoet aan de opleidings- en ervaringseisen. Deze zijn per beroepsvereniging verschillend.
 • Je betaalt de jaarlijkse fee.
 • Je voldoet aan de gestelde eisen wat betreft bijscholing.

Welke beroepsverenigingen zijn er?

Binnen het werkveld van Civas zijn verschillende beroepsorganisaties actief.

 • ABvC is voor professionals op het gebied van counseling.
 • BATC is voor complementair therapeuten op HBO-niveau.
 • BGN is voor gewichtsconsulenten.
 • BLCN is voor leefstijlcoaches met een HBO-achtergrond.
 • CAT is voor alternatieve therapeuten maar ook veel coaches sluiten zich hierbij aan.
 • Nobco is voor professionele coaches.
 • StIR is voor professionele coaches.

Onder de paraplu van KTNO vallen de volgende beroepsorganisaties:

 • VBAG voor complementaire therapeuten (alternatieve therapeuten) op HBO-niveau.
 • VIV voor holistische geneeswijzen en complementaire zorg.
 • NVST voor therapeuten die met manuele technieken werken.
 • VVET voor professionals in de energetische therapie op HBO-niveau.
 • NMTN voor neuro musculaire therapeuten.

Binnen een gezamenlijk portaal kunnen opleiders accreditatie aanvragen volgens de eisen van KTNO. De afzonderlijke beroepsorganisaties beslissen vervolgens zelf of ze de accreditatie toekennen.

Wat is dan CPION?

CPION is een accrediterende instantie voor onderwijs op post-HBO niveau. Zij controleren of onze opleidingen Medische Basiskennis CPION en Psychosociale Basiskennis CPION voldoen aan de PLATO-eisen, gesteld door de zorgverzekeraars.

Beroepsorganisaties voor coaches

In de lijst hierboven zie je meerdere beroepsorganisaties voor coaches staan. Lees welke beroepsorganisaties er zijn voor coaches en wat de verschillen zijn. 


Wat betekent een accreditatie door een beroepsvereniging?

Een accreditatie wil zeggen dat de beroepsvereniging naar de opleiding heeft gekeken en deze goed heeft bevonden. Onze opleidingen worden per stuk door de beroepsverenigingen beoordeeld op hun kwaliteit maar ook op de aansluiting op hun specifieke vakgebied.

De beroepsvereniging beslist vervolgens of ze de opleiding onderdeel wil maken van haar toelatingseisen of dat deze opleiding wordt geaccrediteerd als bijscholing. Hieronder lees je er meer over.

Onze opleidingen worden per stuk door de beroepsverenigingen beoordeeld op hun kwaliteit maar ook op de aansluiting op hun specifieke vakgebied.

Wat kan je met onze opleidingen richting beroepsverenigingen?

Een Civas-opleiding kan de benodigde vooropleiding zijn om je in te kunnen schrijven bij een beroepsvereniging, of hier onderdeel van uitmaken omdat je nog meer opleidingen nodig hebt om toegelaten te worden.

Daarnaast kan een Civas-opleiding voldoen aan de eisen van bijscholing, wanneer je eenmaal ingeschreven bent en je moet voldoen aan de bijscholingseisen. Het aantal studiepunten dat je bij een specifieke beroepsorganisatie ontvangt als je de bijscholing hebt afgerond, staat bij elke Civas-opleiding vermeld. Sommige beroepsorganisaties drukken de studielast uit in ECTS en sommige in een zelf gecreëerde definitie zoals studiepunten of PE-punten.

Eén ECTS (European Credit Transfer System) betekent een belasting van 28 studieuren. Als een beroepsorganisatie een eigen definitie hanteert, kun je de betekenis opvragen bij de beroepsvereniging in kwestie.

De accreditaties verschillen per opleiding, afhankelijk van het niveau, de lengte en het vakgebied. Bij elke Civas-opleiding staan de actuele accreditaties vermeld.

Hoe maak je een keuze uit de verschillende beroepsverenigingen?

Als je een beroepsvereniging uitkiest om je bij aan te sluiten, denk dan over de volgende zaken na.

 • Welke beroepsverenigingen liggen in het logisch verlengde van mijn werkveld?
 • Welke toelatingseisen stellen de verenigingen van mijn voorkeur en hoeveel moeite moet ik ervoor doen ? Op welk level zou ik worden ingedeeld?
 • Welke bijscholingseisen stellen de beroepsverenigingen van mijn keuze?
 • Welke waarde hechten mijn (potentiële) cliënten aan een aansluiting bij de beroepsverenigingen die ik op het oog heb?
 • Maakt aansluiting het mogelijk om mijn consulten vergoed te krijgen?
 • Welke voordelen bieden de beroepsverenigingen van mijn keuze nog meer?

Hoe kan ik mijn consulten vergoed krijgen?

Om je consulten vergoed te krijgen, moet je aan een aantal eisen voldoen.

 • Als gewichtsconsulent moet je zijn aangesloten bij BGN. Je kunt je aansluiten bij BGN wanneer je een door BGN geaccrediteerde opleiding Gewichtsconsulent succesvol hebt afgerond, zoals de Civas-opleiding Gewichtsconsulent.
 • Voor counseling en alternatieve behandelwijzen moet je aan twee vereisten voldoen:
  • Je staat ingeschreven bij een beroepsorganisatie die wordt erkend door de zorgverzekeraar. De toelatingseisen verschillen per beroepsorganisatie. Je kunt het beste contact opnemen met de beroepsorganisatie om meer informatie te krijgen over de toelatingseisen.
 • Voor alle overige soorten consulten (bijvoorbeeld coaching) is geen vergoeding door de zorgverzekering mogelijk.

Zorgverzekeraars vergoeden consulten alleen vanuit de aanvullende zorgverzekering en afhankelijk van de verzekering doen zij dit geheel of slechts gedeeltelijk.

Als cliënten geen aanvullende zorgverzekering hebben afgesloten, worden de consulten niet door de zorgverzekering vergoed.