Consultvergoeding met een CPION-opleiding van CIVAS

Wilt u als complementair therapeut, counselor of voedingsadviseur in aanmerking komen voor consultvergoeding door zorgverzekeraars? Dan dient u ingeschreven te staan bij een beroepsvereniging, te voldoen aan alle kwalificaties, te beschikken over een AGB-code en een CPION-erkend diploma MBK of PSBK te hebben behaald.

Consultvergoeding met een CPION-opleiding

Wilt u als complementair therapeut, counselor of voedingsadviseur in aanmerking komen voor consultvergoeding door zorgverzekeraars? Dan dient u ingeschreven te staan bij een beroepsvereniging, te voldoen aan alle kwalificaties, en te beschikken over een AGB-code. Daarnaast dient u aanvullend op uw beroepsopleiding(en) te beschikken over aantoonbaar voldoende medische en psychosociale basiskennis. Met onze CPION-erkende diploma’s Psychosociale basiskennis (PSBK) of Medische basiskennis (MBK), voldoet u aan deze voorwaarde.

Er is vergoeding mogelijk voor de consulten van de zorgverlener mits de polis van de (aanvullend verzekerde) cliënt dekking geeft. Wij adviseren uw cliënt voorafgaand aan het consult bij de zorgverzekeraar te verifiëren of de door u aangeboden werkvorm of behandeling vergoed wordt. Alleen de zorgverzekeraar kan hier uitsluitsel over geven.

Het belang van een CPION-erkenning

Onze CPION-erkende opleidingen voldoen aan de meest actuele eisen zoals opgesteld door Platform Onderwijs Opleiding en Organisatie (PLATO). Na afronding van de studie en het behalen van het klassikale eindexamen, ontvangt u het CPION-erkende diploma en wordt u direct ingeschreven in het door zorgverzekeraars erkende abituriëntenregister van CPION.

Vakmanschap met de juiste basiskennis

Voor deze opleiding zijn maatregelen getroffen omtrent het coronavirus. Lees hier verder.

Met onze CPION-opleidingen leert u in 7 maanden de belangrijkste alarmsignalen kennen op medisch en psychosociaal gebied. In 14 interactieve online lesdagen leert u over de oorzaak, het verloop en de behandeling van de meeste voorkomende ziektebeelden of psychische aandoeningen en leert u situaties te herkennen waarbij u cliënten moet doorverwijzen. U krijgt de lesstof aangereikt door ervaren artsen en psychologen met veel praktijkervaring.

Schrijf u in voor de opleiding Medische basiskennis CPION

​Schrijf u in voor de opleiding Psychosociale basiskennis CPION

Heeft u nog vragen over het volgen van een CPION-erkende opleiding bij CIVAS? Bel dan tijdens kantooruren (023) - 55 11 511 of stuur een e-mail naar info@civas.nl. Wij helpen u graag!