Studiepakket Kindercoach en Kindertekening analyseren

Studiepakket Kindercoach en Kindertekening analyseren

Leer hoe je kinderen op een creatieve en professionele manier begeleidt bij hun ontwikkeling.

12mnd.
€ 1290 of 12 x € 113 p/m
thuisstudie met optionele praktijkdagen

Met de geaccrediteerde opleiding Kindercoach en kindertekeningen analyseren leer je hoe je kinderen en tieners op een professionele en creatieve manier kunt begeleiden bij hun ontwikkeling. Op basis van de tekeningen van een kind kun je inschatten waar het kind is in zijn of haar ontwikkeling, en of het kind bepaalde begeleiding nodig heeft. Vervolgens kun jij de ondersteuning bieden die daarbij past. Het studiepakket Creatief kindercoach bestaat uit de complete en erkende cursussen Kindercoach en Kindertekeningen analyseren.

Wat je van de opleiding kunt verwachten

 • Twee elkaar versterkende opleidingen in één pakket
 • Samengesteld door vakdocenten
 • Haal een erkend diploma
 • Oefenen met de lesstof? Kom naar de praktijkdag!
 • Startpunt voor je eigen praktijk

Na afronding

Nadat je de geaccrediteerde opleiding Kindercoach en kindertekeningen analyseren hebt afgerond, kun je als zelfstandig kindercoach aan de slag. Vanuit je eigen kindercoachingspraktijk bied je kinderen en hun ouders professionele begeleiding en ondersteuning.

Werken met kinderen
Lijkt het je leuk om kinderen te begeleiden in hun ontwikkeling? Dan is deze opleiding het perfecte startpunt voor jou. Je leert alles over de ontwikkeling, de opvoeding en het gedrag van kinderen. Na afloop van deze opleiding weet je hoe je kinderen en hun ouders kunt begeleiden als er problemen zijn op een of meer van die gebieden. Werk je al met kinderen? Bijvoorbeeld als leerkracht, hulpverlener, counselor, coach of jongerenbegeleider? Dan kun je de lesstof uit deze opleiding direct toepassen in je dagelijkse werk. Let op: deze cursus leidt je niet op tot pedagogisch medewerker.

Jij als kindercoach
Als kindercoach kun je kinderen én hun ouders op een professionele manier ondersteunen bij de opvoeding. Gedragsproblemen, ontwikkelingsachterstanden, leerstoornissen, adhd, pesten, echtscheiding: dit alles heeft een enorme impact op kinderen. Jij helpt ouders en kinderen om beter om te gaan met lastige situaties. Daarnaast begeleid je kinderen om zich te ontwikkelen tot zelfstandige en gelukkige (jong)volwassenen.

Kindertekeningen analyseren
Aan een kindertekening kun je veel zien. Welke kleuren, vormen, compositie, afmeting en oriëntatie heeft het kind gebruikt? Al deze aspecten zeggen iets over de gevoelens en behoeften van het kind. Ook kun je uit een creatief werkstuk afleiden hoe een kind naar zichzelf kijkt, in relatie tot zijn of haar omgeving. Aan de hand van deze inzichten kun je inschatten wat het kind nodig heeft en of extra begeleiding daarbij verstandig is.

Begin je eigen praktijk
Met de kennis uit de cursus Kindercoach in je achterzak ben je helemaal klaar om je eigen praktijk te beginnen. Voeg daar de specialisatie Kindertekeningen analyseren aan toe en je hebt je eigen niche gevonden. Er is steeds meer vraag naar professioneel opvoedingsadvies voor kinderen. Met dit studiepakket kun je veel ouders én kinderen helpen om samen de hobbels van opgroeien en opvoeden te nemen.

Kom naar de praktijkdag
Wil je de communicatie- en coachvaardigheden die je in deze cursus opdoet, in de praktijk oefenen? Kom dan naar de praktijkdag. Dat geeft je meteen de kans om andere cursisten te ontmoeten, je ervaringen te delen en je netwerk te vergroten. De praktijkdag is optioneel: meedoen is niet nodig om je diploma te halen.
Aan de hand van deze inzichten kun je inschatten wat het kind nodig heeft en of extra begeleiding daarvoor nodig is.

Profiteer van een aantrekkelijke pakketprijs
De opleiding Kindercoach en kindertekeningen analyseren bestaat uit twee geaccrediteerde opleidingen: de opleiding Kindercoach en de opleiding Kindertekeningen analyseren. Deze opleidingen zijn ontwikkeld door deskundige vakdocenten. Kies je voor dit opleidingspakket, dan profiteer je van een aantrekkelijke pakketprijs.

Samengesteld door ervaren vakdocenten
Het lesmateriaal is samengesteld door deskundige en ervaren vakdocenten. Je krijgt de informatie stapsgewijs aangeboden, zodat je de lesstof gemakkelijk kunt opnemen en onthouden. Je ontvangt het complete studiepakket in één keer thuis. Volgorde en tempo van studeren bepaal je zelf. Civas houdt voor alle studies de vakontwikkelingen bij. Zo beschik je altijd over de meest actuele kennis.

Programma

De opleiding Kindercoach en kindertekeningen analyseren geeft je alle kennis en vaardigheden die je nodig hebt om kinderen en ouders te ondersteunen bij opvoeden en opgroeien. Je begeleidt kinderen op een professionele manier bij hun ontwikkeling en je bent in staat om uit een creatief werkstuk waardevolle informatie te halen over de gevoelens en behoeften van het kind. Deze opleiding besteedt intensief aandacht aan:

 • pedagogiek en ontwikkelingspsychologie
 • opvoedings- en gedragsproblematiek
 • problemen en stoornissen die specifiek zijn voor kinderen
 • beeldtaal, lichaamstaal, metaforen en symboliek
 • inschatten van tekenstijl en ontwikkelingsniveau van kinderen
 • behoeften van een kind herkennen in kindertekeningen
 • creatieve coachingsvaardigheden
 • gesprekstechnieken afgestemd op kinderen

Maandelijks online vragenuur
Heb je vragen over de lesstof? Stuur deze dan eenvoudig aan je studiebegeleider. Of doe mee aan het maandelijkse online vragenuur, waarin je docent jouw vragen en die van je medestudenten beantwoordt.

De leerdoelen van de opleiding Kindercoach zijn:

 • Je kent de meest gangbare theorieën over de sociale, emotionele, cognitieve en motorische ontwikkeling van kinderen.
 • Je kent de belangrijkste handelingsperspectieven binnen de pedagogiek: het leertheoretisch perspectief, het informatieverwerkingsperspectief, het cognitief ontwikkelingsperspectief, het psychosociaal perspectief en het contextueel perspectief.
 • Je kent specifieke problematieken en stoornissen binnen de pedagogiek, waaronder ADHD, ASS, angsten, dyslexie, dyscalculie, slaapproblemen, gedrags- en hechtingsstoornissen.
 • Je kent de rol, de taken, het werkveld en de grenzen van de kindercoach.
 • Je kent de verschillende benaderingen en technieken die je als kindercoach kunt gebruiken.
 • Je kunt (onderdelen uit) deze benaderingen en technieken onafhankelijk van elkaar gebruiken, maar ook integreren vanuit het perspectief van beroepsmatig handelen.
 • Je kunt flexibel inspelen op praktijksituaties en bent open en benaderbaar voor je cliënten.
 • Je begrijpt de grondhouding van de hulpverlener bij het opbouwen van een relatie met de cliënt.
 • Je kent de verschillende basistechnieken voor het voeren van coachingsgesprekken met ouders en kinderen.
 • Je begrijpt hoe mensen veranderen en kent de waarde van weerstand. Je kunt omgaan met weerstand en kunt technieken inzetten die weerstand verminderen.
 • Je kent de ethiek en de wetten en regels die gelden binnen de hulpverlening.

De leerdoelen van de opleiding Kindertekeningen analyseren zijn:

 • Je hebt kennis van belangrijke begrippen en inzichten binnen de ontwikkelingspsychologie.
 • Je kunt inschatten waar een kind is in zijn creatieve, sociale, emotionele en psychologische ontwikkeling.
 • Je bent in staat om informatie uit een kindertekening te halen over het lichaamsbeeld en het zelfbeeld van een kind.
 • Op basis van een kindertekening kun je inschatten wat er op een onbewust niveau speelt bij een kind.
 • In een kindertekening kun je ontdekken wat een kind nodig heeft voor een gewone en gezonde ontwikkeling.
 • Op basis van een kindertekening kun je inschatten of een kind bijzondere behoeften heeft
 • Je kunt in een kindertekening herkennen of een kind een geblokkeerde of vertraagde ontwikkeling heeft.

Diploma & Accreditaties

Certificaat

je ontvangt kosteloos een certificaat van deelname na inzending van je huiswerk

Diploma

bij een gemiddelde score van 5,5 of hoger voor het ingezonden huiswerk en een voldoende voor de thuis af te leggen examens ontvang je het Civas-diploma Kindercoach en Kindertekeningen analyseren

Accreditaties

- Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen

- Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland (BGN)

- Belangen Associatie Therapeut en Consument (BATC)

- Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze (VBAG)

- Vereniging van Soma Therapeuten (NVST)

- Complementair Aanvullende Therapeuten (CAT)

Studieduur & Kosten

Methode
thuisstudie met optionele praktijkdagen
Niveau
Type
Studiepakket
Omvang

40 lessen

Studieduur
12 maanden
Lesgeld
€ 1290 of 12 x € 113
Inschrijfgeld
€ 20
Vooropleiding
er is geen specifieke vooropleiding vereist

Zo studeer je

Het tempo van studeren bepaal je zelf. Er is geen strakke tijdslimiet, dus je kan altijd een studiepauze inlassen. Je hebt recht op 36 maanden studiebegeleiding. De gemiddelde studiebelasting is vijf uur per week.

Jouw docent adviseert je persoonlijk vanaf de inschrijving tot aan de succesvolle afronding van je studie. Je kan altijd een beroep doen op jouw docent via het digitale studentenportaal.

Civas werkt met een beveiligd studentenportaal. Via het portaal stuur je huiswerk in en leg je contact met jouw docent en medestudenten.

Je bent niet verplicht een studie af te maken. Je kan jouw studie zonder opgaaf van reden voortijdig beëindigen. Er geldt een opzegtermijn van 1 maand.

Huiswerk insturen is niet verplicht, maar bij de meeste studies wel nodig om een certificaat of diploma te behalen.

Praktijkdagen

Ga direct van start

 • Ontvang uw studie binnen 2 werkdagen thuis
 • 30 dagen bedenktijd, niet goed geld terug
 • Betaal in termijnen of ineens
Kindercoach en Kindertekening analyseren