Gezonde financiële vaardigheden versterken

Leestijd
8 minuten
Geplaatst op
12 december 2023

Opleiding Budgetcoach Civas

Gezonde financiële vaardigheden versterken


Gezonde financiële vaardigheden versterken

 • Wat doet een budgetcoach?

 • Voor wie is een budgetcoach?

 • Wat doet een budgetcoach niet?

 • Starten als budgetcoach: basisvaardigheden

 • De hoopvolle budgetcoach

 • Budgetcoachen met RET: van irrationele naar rationele gedachten

 • Budgetcoachen met de eigen-kracht-conferentie

 • Ook hier is de budgetcoach voor: stress verminderen

 • Budgetcoach worden: leren budgetteren

 • Meer geld overhouden

 • Beter omgaan met geld dankzij de budgetcoach

 • Erkende opleiding Budgetcoach van Civas

Wat doet een budgetcoach?

Een budgetcoach helpt mensen op weg naar gezonde financiële vaardigheden. Zoals het in kaart brengen van in- en uitkomsten, het maken van een jaarbegroting, een financiële planning maken en keuzes durven maken. Met die vaardigheden worden mensen duurzaam financieel zelfredzaam en lukt het ze beter met geld om te gaan. In de opleiding Budgetcoach van Civas leer je hoe je mensen helpt die vaardigheden te versterken. En als leuke bijkomstigheid krijg je zelf ook nog handige besparingstips!

Het gaat bij de opleiding Budgetcoach niet alleen om de praktische kant. We verbinden een cijfermatig perspectief met een sociaal perspectief. Want budgetcoaching gaat niet alleen over geld en tabellen. Het gaat vooral over mensen, hun gedrag, persoonlijkheid, leven en welbevinden. Voor een goede budgetcoach is daarom kennis over hoe mensen denken en handelen net zo belangrijk als kennis over begroten en besparen.Voor wie is een budgetcoach?

De meeste mensen die een budgetcoach benaderen hebben financiële zorgen. Ze missen overzicht van hun in- en uitgaven en hebben moeite de eindjes aan elkaar te knopen. Met de huidige inflatie, hoge energieprijzen en dure boodschappen is dat een groeiende groep. Een kleiner deel van de mensen die de hulp inroepen van een budgetcoach heeft wel genoeg financiële middelen, maar wil graag leren hoe ze onder de streep meer kunnen overhouden, bijvoorbeeld om eerder met pensioen te kunnen. Ook komt het voor dat ouders hun kinderen stimuleren om een financieel coach te benaderen. De tips van een budgetcoach vormen een goede training voor studenten om zelfstandig op kamers te kunnen wonen. Bijvoorbeeld met een moderne variant op het goede oude huishoudboekje!

Wat doet een budgetcoach niet?

Het is wel even goed om te weten waar de cursus Budgetcoach niet voor opleidt. Een budgetcoach is geen financieel adviseur, bewindvoerder of schuldhulpverlener. Je neemt geen financiële beslissingen voor je coachee. Natuurlijk heeft een budgetcoach verstand van budgetteren, maar de nadruk ligt op zelfredzaamheid op de lange termijn. Als budgetcoach geef je geen beleggingstips, maar kan je wel algemene financiële principes uitleggen. Bijvoorbeeld dat het altijd verstandig is risico’s te spreiden en op de lange termijn te denken. Niet alle eieren in één mandje, zogezegd.


Starten als budgetcoach: basisvaardigheden

Onze erkende opleiding Budgetcoach begint met uitleg over algemene gespreks- en coachvaardigheden. Basisvaardigheden die elke financieel coach in z’n vingers moet hebben. Bijvoorbeeld hoe je contact legt met je klant op een niet-veroordelende manier, hoe je vertrouwen wint en hoe belangrijk motivatie is. Zeker bij financiële hulpverlening als mensen pijnlijke keuzes moeten maken is motivatie een must. Ook is er aandacht voor ethische aspecten. Dit is belangrijk omdat je in je werk als budgetcoach regelmatig voor keuzes en dilemma’s zult komen te staan. Bijvoorbeeld: Sta je dag en nacht klaar voor je cliënt? Kun je spreken van juist of onjuist handelen? In hoeverre heb je geheimhoudingsplicht? We geven je in onze opleiding Budgetcoach geen klant-en-klare antwoorden op dit soort ethische vragen, maar de informatie helpt je kritisch te kijken naar situaties waarin je tijdens je werk als budgetcoach kunt belanden.

De hoopvolle budgetcoach

Sommige algemene coachtechnieken zijn extra van toepassing op de budgetcoach. Zoals motiverende gespreksvoering en technieken om weerstand te verminderen. Voor financiële zelfstandigheid is blijvende gedragsverandering nodig. De meeste mensen zijn alleen bereid hun gedrag te veranderen als het verschil tussen hun huidige situatie (financiële zorgen, schulden) en de toekomstige (financiële zelfredzaamheid, spaargeld) groot genoeg is. Hoop en positieve verwachtingen van de budgetcoach vormen daarbij een drijvende kracht. Een hoopvolle budgetcoach werkt vaak aanstekelijk! Is weerstand eenmaal overwonnen en de motivatie op orde, dan kun je beginnen met activerende gespreksvoering. Je brengt de situatie in kaart en spreekt samen met de coachee af: dit ga je doen. Door de eerste stappen van het coachtraject goed te doen heeft de laatste stap – de feitelijke uitvoering – het meeste kans van slagen.Budgetcoachen met RET: van irrationele naar rationele gedachten

Een perfect instrument voor budgetcoaching is de Rationele Effectiviteit Training, gebaseerd op Rationeel Emotieve Therapie (RET). Deze methode maakt mensen effectiever in het bereiken van hun doel: financieel zelfredzaam worden en nieuwe gewoontes aanleren rond het uitgeven en sparen van geld. Bijvoorbeeld als iemand heel erg zijn best doet, maar het budgetteren maar niet wil lukken. Welke emoties roept geld op? Waarom geeft iemand zijn salaris toch steeds weer in één keer uit? In onze opleiding Budgetcoach laten we je zien hoe je mensen kunt leren rationeler te denken en handelen en minder vanuit emotie. Het zijn namelijk vaak onjuiste irrationele gedachten waardoor mensen niet vooruitkomen. Zoals: ‘Ik heb dit geld verdiend en mag er iets leuks mee doen’, of ‘Wie voor een dubbeltje geboren is wordt nooit een kwartje’. In onze Budgetcoach opleiding leer je hoe je mensen helpt irrationele gedachten te vervangen door rationele. Zoals: ‘Geld is er niet alleen om iets leuks mee te doen, je moet ook vaste lasten betalen’, of ‘Ik heb zelf invloed en krijg eerlijke kansen, net als ieder ander.’

Budgetcoachen met de eigen-kracht-conferentie

In de Budgetcoach opleiding van Civas leer je ook hoe je een eigen-kracht-conferentie organiseert. Dat zit zo. Het doel van budgetcoaching is financiële zelfredzaamheid voor een lange periode. Helaas lukt niet ieder individu of gezin dit zelfstandig. Het kan zijn dat er hulp nodig is van familie of vrienden. Bijvoorbeeld als sprake is van dyslexie of laaggeletterdheid. Is er iemand in de omgeving die kan helpen met papierwerk? Of stel, iemand heeft vanwege adhd sterk de neiging tot impulsaankopen. Als het salaris binnen is, is het twee dagen later alweer uitgegeven. Is er een broer of vriendin die dat geld wil beheren en weekgeld uit te keren?

Een eigen-kracht-conferentie is dan een goed begin. Coachees nodigen daarvoor belangrijke mensen uit hun netwerk uit die steun kunnen bieden. Geen makkelijke stap want praten over geld en financiële zorgen doen we in Nederland niet graag. In onze Budgetcoach opleiding leer je hoe je mensen ondersteunt bij het organiseren van een eigen-kracht-conferentie en hoe ze samen met hun familie en vrienden een oplossing kunnen zoeken. Als financieel coach geef je deze mogelijkheid aan, de mensen uit het netwerk maken zelf afspraken.

Ook hier is de budgetcoach voor: stress verminderen

Aan veel financiële zorgen gaan andere problemen vooraf. In onze erkende opleiding Budgetcoach leggen we daarom ook veel nadruk op psychologische processen. Waardoor hebben mensen financiële zorgen? Waarom is het zo moeilijk als je eenmaal in armoede leeft om daaruit te komen, ook al heb je een inkomen? Mensen die schulden hebben of in armoede leven, willen werken naar financiële zelfstandigheid en een goede financiële buffer opbouwen. Maar de realiteit is dat ze nog een lange periode met schaarste moeten leven voor ze het financieel breder krijgen. Sommigen lukt het zelfs nooit om financieel gezond te worden. Om toe te werken naar acceptatie van die situatie krijg je in onze opleiding Budgetcoach ook kennis over positieve psychologie en zingeving.

Stress is bij veel mensen die een budgetcoach in de arm nemen het onderliggende probleem om uit een vicieuze cirkel te komen. Een eerste stap van een financieel coach kan dan ook zijn om eerst die stress te verminderen. Door mensen praktisch meer overzicht en inzicht te geven, maar bijvoorbeeld ook door mindfulness. Hiermee leer je mensen meer in het hier en nu leven en het geluk van kleine momenten te ervaren. Dit helpt op verschillende manieren. Door stress te verminderen neemt tunnelvisie af, mensen leren hun huidige financiële situatie beter accepteren en leren meer genieten met minder. Door mensen te helpen weer overzicht en inzicht te krijgen ontstaat rust. Als die rust er eenmaal is kun je verder werken aan financiële zelfredzaamheid. Tijdens de Budgetcoach opleiding oefen je al deze algemene coachvaardigheden ook tijdens een praktijkweekend met andere studenten van Civas Opleidingen.


Budgetcoach worden: leren budgetteren

Hoe leer je mensen budgetteren? Omgaan met geld leer je idealiter tijdens je opvoeding. Zakgeld krijgen, een spaarrekening openen, leren sparen en niet al je geld in een keer uitgeven. Ook op de basis- en middelbare school komt dit voorbij, bijvoorbeeld tijdens economie. Alleen: het blijft bij theorie. Leren budgetteren doe je door praktisch te handelen. Je maakt een jaarbegroting, opent de post en houd je aan de boodschappenlijst. Veel mensen die dit niet doen komen in financiële problemen. Voor een gezond financieel leven zijn eigenlijk vier stappen nodig: zorgen voor voldoende inkomen, geldzaken organiseren, verantwoord besteden en voorbereiden op de toekomst. Als budgetcoach help je mensen die vier zaken op een rij te zetten. Tijdens de opleiding gaan we in op het maken van een overzicht van inkomsten en uitgaven, het opstellen van een maand- of jaarbegroting, en het indelen van uitgaven voor vaste lasten en levensonderhoud. We geven je handige tabellen waarmee je zelf in de praktijk aan de slag kunt. Ook voor je eigen huishouding een handig hulpmiddel!

Meer geld overhouden

Hoe houd ik meer geld over aan het eind van de maand? Ook deze vraag komt in onze opleiding Budgetcoach aan bod. Want het is natuurlijk leuk, zo’n financieel overzicht – en daar begint het ook altijd mee – maar echt gemotiveerd raak je toch als alle inspanningen je geld opleveren! We geven je daarom ook bespaartips, laten zien hoe je extra inkomsten genereert en hoe kleine investeringen zichzelf snel terugverdienen. Denk aan overbodige abonnementen opzeggen, de verwarming lager zetten, of een goedkopere crèche zoeken. De kunst is je coachees niet te overladen met al deze tips, maar in te steken op hun unieke situatie. Welke tips zijn voor jouw klanten echt succesvol op de lange termijn? En hoe houden ze het vol? Als budgetcoach begeleid je ondernemers, werknemers, studenten of gezinnen op de weg naar een beter financieel overzicht.Beter omgaan met geld dankzij de budgetcoach

Geld beïnvloedt vaak hoe we ervaringen waarderen. Als je een dure vakantie hebt geboekt en het regent de hele tijd, dan vind je die ervaring het geld niet waard. Je hiervan bewust zijn helpt om geld te gebruiken op manieren die meer bijdragen aan je welbevinden. Het gaat er niet om hoeveel je verdient, maar hoe je daar bewust mee omgaat. Als budgetcoach kun je mensen begeleiden bij die bewustwording en daarmee met hun levensgeluk. Welke uitgaven maken jouw coachee gelukkiger? Onderzoek laat zien dat geld uitgeven aan meer vrije tijd en bijzondere ervaringen het meest gelukkig maakt. Welke dat zijn hangt af van je persoonlijkheid. De een voelt zich gelukkiger geld te geven aan een goed doel de ander wordt blij van een mooi gezondheidsproduct. Omgaan met geld verandert ook met de jaren. Studenten, gezinnen, gepensioneerden, bejaarden: iedereen staat weer voor andere financiële uitdagingen. In de opleiding Budgetcoach staan we er bij stil dat je in elke levensfase andere behoeften hebt waarbij weer nieuwe vaardigheden horen.

Erkende opleiding Budgetcoach van Civas

Je leest het, als budgetcoach kun je op allerlei manieren bijdragen aan rust en levensgeluk van mensen. En dan gaat het lang niet alleen om cijfers en tabellen. Ben je enthousiast geworden en wil jij budgetcoach worden? Dan is onze erkende opleiding Budgetcoach mogelijk iets voor je. Je hebt geen vooropleiding of ervaring nodig, maar enige kennis van coaching of financiële hulpverlening is wel een pre. Budgetcoaching is een vrij beroep. Veel van onze studenten zien budgetcoaching als een mooie aanvulling op een bestaande coachpraktijk of op hun werk als sociaal werker. Anderen werken bijvoorbeeld op een financiële afdeling van een bedrijf of geven al financieel advies aan mensen die bewuster met geld willen omgaan. Zij willen hun doelgroep graag uitbreiden om ook mensen te kunnen helpen met financiële zorgen.

Onze opleiding Budgetcoach bied je geen baangarantie. Wel krijg je voldoende bagage mee om als zzp’er aan de slag te gaan als zelfstandig budgetcoach. Interesse? Meld je aan! 


Goede gewoonten voor de rest van je leven

“Als budgetcoach kun je mensen vaak goed helpen. Bijna iedereen in zijn leven krijgt weleens te maken met financieel moeilijke tijden. Het is dan heel verstandig om te investeren in een budgetcoach. Een goede budgetcoach verdient zichzelf terug. Samen met de coach leer je hoe je een financiële buffer opbouwt, hoe je je in- en uitkomsten goed bijhoudt en hoe je een financieel plan maakt voor de toekomst. Met een paar goede gewoonten schep je rust en overzicht voor de rest van je leven.

Paul Camp, docent opleiding Budgetcoach