Blended learning: de ultieme mix tussen e-learning en klassikaal leren

Leestijd
5 minuten
Geplaatst op
13 december 2023

Blended learning: de ultieme mix tussen e-learning en klassikaal leren

Blended learning is een relatief nieuwe onderwijsvorm die steeds vaker gebruikt wordt in zowel academische als professionele kringen. In dit artikel lees je wat blended learning precies inhoudt, wat deze lesvorm onderscheidt van andere lesvormen en wat de voordelen van blended learning zijn.

Blended learning: de ultieme mix tussen e-learning en klassikaal onderwijs

  • Diverse onderwijsvormen

  • E-learning versus klassikaal onderwijs

  • Voordelen van blended learning

  • Voorwaarden voor een succesvolle blended programma

Diverse onderwijsvormen

In de basis zijn er drie verschillende lesvormen: klassikaal onderwijs, e-learning en blended learning. Klassikaal onderwijs is de meest traditionele vorm van lesgeven waarbij studenten en docenten aanwezig zijn in eenzelfde klaslokaal. E-learning, ook wel online leren genoemd, zit aan de andere kant van het spectrum en gaat volledig uit van het gebruik van elektronische media. Hierbij is er dus ook sprake van afstandsleren . Blended learning is een combinatie van beide. Er zijn verschillende definities in omloop, maar consistent daarin is is de combinatie van (traditioneel) contactonderwijs en e-learning.

Blended learning wint sinds het begin deze eeuw flink aan populariteit. Logischerwijs speelt de snelle opkomst en ontwikkeling van technologische innovaties hierin een belangrijke rol.

E-learning versus klassikaal onderwijs

Het volledig digitaliseren van opleidingen kent voor- en nadelen. In onderzoek naar het verwerken van leerstof komt naar voren dat studenten in een online leeromgeving beter en dieper nadenken over zowel de theorie als de opdrachten, dan bij contactonderwijs (Manning-Outlet & Black, 2017). Ook voegen studenten meer persoonlijke context toe aan digitale opdrachten en zijn ze kritischer op de stof, in vergelijking met studenten die een traditioneel lesprogramma volgen. Dit heeft vervolgens een positief effect op de verwerking (Bonk & Graham, 2012). Een online leeromgeving biedt meer tijd om te reflecteren en de stof te verwerken, omdat het materiaal meestal langer beschikbaar is en bijvoorbeeld video’s of colleges vaker bekeken kunnen worden .

Een nadeel van een volledig digitaal lesprogramma is dat de kwaliteit onder druk kan komen te staan, blijkt uit diverse onderzoeken (Imel, 2002). Het is lastig om een 100% digitaal programma aan te laten sluiten op de individuele behoeften van studenten, mede door het gebrek aan interactie met docenten en medestudenten, bleek uit onderzoek van  Arkoful & Abaidoo (2015) en Buran & Evseeva (2015). Daarnaast vereist e-learning veel zelfdiscipline, motivatie en time management skills (Arkoful & Abaidoo, 2015; Dowling et al., 2003). Wanneer je deze eigenschappen niet hebt, heb je meer baat bij een klassikale omgeving.

Kortom, een combinatie van beide elementen lijkt de beste en meest efficiënte manier van onderwijs te zijn.

E-learning versus klassikaal onderwijs

Een online leeromgeving biedt meer tijd om te reflecteren en de stof te verwerken, omdat het materiaal meestal langer beschikbaar is en bijvoorbeeld video’s of colleges vaker bekeken kunnen worden .


Voordelen van blended learning

Blended learning is eigenlijk de meest logische evolutie van educatie. Immers, de innovatieve en technische voordelen van het moderne e-learning worden hierin gecombineerd met het interactieve element van traditionele onderwijs. Met een blended learning methode kan beter ingespeeld worden op de individuele behoefte van de student en daarnaast biedt het meer flexibiliteit dan traditioneel onderwijs, blijkt uit onderzoek (Arkorful & Abaidoo, 2015; Borstorff & Lowe, 2007; Graham, 2005). Je kunt (deels) studeren op afstand, op een door jou gekozen tijd en plaats. Studenten die het volgen van een studie combineren met een gezin en/of een baan, hebben hier veel baat bij. Daarmee zijn blended learning lesvormen voor meer mensen toegankelijker. Dit samen maakt het niet alleen tijd- maar ook kostenefficiënt.

Uit onderzoek van Buran en Evseeva (2015) blijkt dat blended learning nog meer bijkomende voordelen heeft. Zo ontwikkelen studenten betere onderzoeks-, lees, schrijf- en luister skills dan studenten die een traditioneel lesprogramma volgen.

Voorwaarden voor een succesvolle blended programma

Een goed blended learning lesprogramma is meer dan het toevoegen van een aantal e-learning modules aan een klassikale bijeenkomst, of andersom (Peursen et al., 2007). De e-learning en klassikale elementen moeten goed op elkaar afgestemd worden, zodat elk onderdeel meerwaarde heeft en er synergie ontstaat. Een succesvol blended learning lesprogramma moet aan een aantal voorwaarden voldoen.

Ten eerste is het belangrijk de juiste balans te vinden tussen tekstueel en visueel studiemateriaal (Nazarenko, 2015). Daarnaast is het interactieve element bij afstandsleren middels een blended learning lesprogramma erg belangrijk. Wanneer studenten de mogelijkheid hebben om contact te onderhouden met docenten en medestudenten, zorgt dit voor een betere studievoortgang en prestaties en meer zelfvertrouwen. Hierbij is het ook belangrijk dat docenten begeleiding bieden en studenten de mogelijkheid hebben om samen te werken met medestudenten.

Jongvolwassenen zijn erg tech-savvy omdat ze hier mee opgegroeid zijn. Voor een oudere doelgroep geldt soms dat ze meer tekst en uitleg nodig hebben, voordat ze ook kunnen profiteren van blended learning. Blended learning lesprogramma's moeten daarom rekening houden met de technische vaardigheden van alle studenten.

Alleen door de juiste combinatie van de twee lesmethodes kan er optimaal rendement uit een blended learning programma gehaald worden, zowel voor de organisatie als de student.

De opleidingen van Civas bestaan uit lesstof op papier en e learning, Via het Civas Studentenportaal heb je contact met je docent, stel je vragen en maak je toetsvragen. Ook kun je via het Civas studentenportaal contact opnemen met je medestudenten om hen vragen te stellen of te overleggen. En wil je oefenen? Kom dan naar de optionele praktijkdagen. Daar kun je met een ervaren docent je vaardigheden vergroten en leer je ook veel van je medecursisten. Zo maak je optimaal gebruik van de mogelijkheden van blended learning!