Privacybeleid

Voor Civas Opleidingen vinden wij de bescherming van jouw persoonsgegevens heel belangrijk. Wij respecteren je privacy en houden ons aan de regels die de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt.

Met dit privacybeleid informeren we je over de manier waarop wij  omgegaan met je persoonsgegevens.

Verantwoordelijke

Verantwoordelijk voor het gebruik van jouw persoonsgegevens is Civas B.V. (hierna aangeduid als Civas), Oudeweg 8-b, 2031 CC Haarlem, Kamer van Koophandel 34102045 0000.

In dit Privacybeleid (“Beleid”) leggen we uit welke persoonsgegevens we als Civas verzamelen, waarom en hoe we dat doen, hoe we ze beschermen en met wie we ze delen.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Persoongegevens zijn gegevens met betrekking tot een geïdentificeerde of direct of indirect identificeerbare persoon. Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens die we van jou of van jouw werkgever ontvangen.

Het gaat bijvoorbeeld om de gegevens die wij ontvangen bij je inschrijving voor een opleiding, aanvraag van een proefles, aanmelding voor de nieuwsbrief, websitebezoek of als je op andere manier contact met ons opneemt.

Daarnaast verzamelen wij gegevens in het kader van jouw opleiding, zoals je aanwezigheid, behaalde resultaten en of je de opleiding hebt afgerond, je feedback over de opleiding en overige informatie die je aan ons verstrekt.

Wij verzamelen onder meer de volgende persoonsgegevens:

 • Naam, adres, woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Betalingsgegevens
 • User-ID
 • IP-adres
 • Informatie over je aanvragen en aankopen
 • Informatie over je gebruik van de website

Hoe verzamelen wij jouw persoonsgegevens?

Wij, en onze dienstverleners, verzamelen persoonsgegevens op verschillende manieren, waaronder via de website, cookies en vergelijkbare technologieën, email, telefoon, het studentenportaal, examen- surveillancetools en review platforms.

Je laat op de volgende manieren persoonsgegevens bij ons achter:

 • Inschrijven voor een opleiding, (her)examen of praktijkdag
 • Navigatie door de website
 • Aanvragen proefles en inhoudsopgave
 • Invullen van formulieren
 • Aanmelden voor de nieuwsbrief
 • Aanmaken account voor het studentenportaal Civas Campus
 • Gebruik maken van Civas Campus, vragen stellen, huiswerk inleveren, overleggen met medestudenten
 • Deelname aan examens
 • Achterlaten van review

Via de website:

Als je gebruik maakt van onze website, dan laat je persoonsgegevens achter. Wij verzamelen die gegevens over het gebruik van de website. Het gaat dan specifiek om de informatie die je zelf invult bij formulieren, en ook om de informatie over je browser, het besturingssysteem, het land waar jij je bevindt en soortgelijke browsergegevens. Deze informatie wordt anoniem – dus zonder herleidbaar ip-adres - verwerkt in Google Analytics.

Via cookies en vergelijkbare technologieën:

De website maakt gebruik van cookies om de website beter en sneller te laten functioneren en af te stemmen op jouw voorkeuren.

Wij onderscheiden de volgende cookies:

Functionele en analytische cookies:
Functionele cookies zijn nodig voor een goede werking van de website. Analytische cookies meten het websitebezoek. Het gebruik van deze cookies kan niet worden uitgeschakeld.

Marketing cookies:
Marketing cookies en vergelijkbare technieken herkennen je op de website, volgen je bezoek aan de website en monitoren klik- en muisgedrag om daarmee een profiel van je op te bouwen. Wij kunnen op basis daarvan de website optimaliseren. Door de bezochte pagina's te delen met bepaalde marketing-platformen kunnen wij meer gerichte informatie tonen. Je kan het gebruik van cookies via de instellingen van je browser uitschakelen.

Via e-mail en telefoon:

Als je ons belt, een e-mail stuurt, een enquête invult of een review achterlaat, dan laat je persoonsgegevens bij ons achter.

Het gaat dan specifiek om de informatie die je zelf aanlevert, bijvoorbeeld als je je telefonisch of per e-mail inschrijft voor een opleiding, een vraag stelt aan je studiebegeleider of jouw bevindingen deelt over je opleiding(en). Deze gegevens koppelen wij waar mogelijk aan jouw klantprofiel in onze klantendatabase.

Studentenportaal, examen- en surveillance tools:

Als je een account aanmaakt in het studentenportaal of deelneemt aan een online klassikaal examen dan laat je persoonsgegevens achter.

Het gaat specifiek om opleidingsgerelateerde informatie, zoals huiswerkvragen, studievoortgang en inschrijvingen voor praktijkevenementen en examens, en informatie die wordt verzameld via ons examenprogramma en surveillance software.

Als je in het studentenportaal een bericht achterlaat op het forum, dan is jouw voor- en achternaam zichtbaar voor studenten van jouw opleiding.

Waarom verzamelen we persoonsgegevens?

Bepaalde persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor onze dienstverlening, bijvoorbeeld omdat wij zonder deze gegevens een door jou geplaatste bestelling of opleiding niet kunnen uitvoeren.

Civas gebruikt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Toesturen van het lesmateriaal en bijbehorende informatie over de opleiding(en)
 • Registeren van examenaanmeldingen en toesturen van bijbehorende informatie
 • Registreren van praktijkevenementen en toesturen van bijbehorende informatie
 • Beantwoorden van o.a. huiswerkvragen die je stelt aan de docent
 • Toesturen van certificaat van deelname of diploma na afronding van de opleiding(en)
 • Administratieve afhandeling van je deelname aan de gekozen opleiding
 • Toesturen van proefles en inhoudsopgave en opvolging met gepersonaliseerde kortingsmail
 • Toesturen van nieuwsbrieven* over vakgebieden, opleidingen, kortingen en accreditaties, inspiratie, blogs en tips
 • Toesturen van gepersonaliseerde e-mails* na het verlaten van de website of de online winkelwagen
 • Toesturen van gepersonaliseerde service mails* met praktische tips en adviezen van jouw studiebegeleider, aanbevelingen voor (vervolg)opleidingen en persoonlijke aanbiedingen voor topstudenten, gebaseerd op jouw eerdere aankopen
 • Toesturen van gepersonaliseerde actie- en kortings e-mails*
 • Korting verlenen als je in aanmerking komt voor pakketkorting
 • Korting verlenen als je in aanmerking komt voor een persoonlijke korting, bijvoorbeeld de topstudentenkorting
 • Uitvoeren van analyses om ons opleidingsaanbod en onze dienstverlening te verbeteren
 • Het plaatsen van klantervaringen en product reviews op de website
 • Verzamelen en analyseren van statistieken om de website te optimaliseren
 • Personaliseren van jouw ervaring op de website
 • Het opbouwen van een contacthistorie en het opvolgen van contactverzoeken
 • Voldoen aan de geldende wet- en regelgeving
 • Controleren van je kredietwaardigheid

*Wij verzenden deze berichten als je hiervoor je toestemming hebt gegeven, of voor zover wij hierbij een gerechtvaardigd belang hebben. Je kunt zelf aangeven welke e-mails je wilt ontvangen. Onderaan elke e-mail vind je een link ‘jouw email voorkeuren aanpassen’ waar je je je voorkeuren kunt aanpassen of afmelding kunt doorvoeren. Het is mogelijk om je af te melden voor onze nieuwsbrief, service mails en actiemails. Het is niet mogelijk om je af te melden voor e-mails die nodig zijn om de afhandeling van je opleiding te garanderen.

Hoe beveiligen wij jouw persoonsgegevens?

Civas neemt passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Zo beveiligen wij onze systemen en applicaties op een niveau dat gezien de stand van de techniek ruim voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

Als onderdeel daarvan sluit Civas verwerkersovereenkomsten met leveranciers die zij inschakelt en die namens haar persoonsgegevens verwerken, waarin aan deze leveranciers passende verplichtingen worden opgelegd om de beveiliging van deze gegevens te waarborgen.

Civas conformeert zich aan de meldplicht datalekken en informeert direct de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en betrokkenen indien er sprake is van een ernstig datalek.

Met wie deelt Civas jouw gegevens?

Civas gaat vertrouwelijk met jouw persoonsgegevens om. Wij zullen jouw gegevens nooit verkopen aan andere partijen.

De persoonsgegevens die we gebruiken voor analyses worden door ons geanonimiseerd en zijn dus niet meer tot jou herleidbaar.

Als dit met jouw werkgever is overeengekomen, kan Civas informatie over je aanwezigheid bij de opleiding verstrekken aan je werkgever.

Civas kan gebruikmaken van de diensten van derden om jouw gegevens te verwerken in overeenstemming met dit Beleid, bijvoorbeeld technische dienstverleners, bezorgdiensten maar ook partners die diensten verlenen zoals onze accrediterende  organisaties, bureaus die marketing activiteiten voor ons uitvoeren of kredietwaardigheidsonderzoek doet.

Alle derde partijen treden hierbij op als ‘verwerker’ voor Civas en wij dragen zorg dat deze partijen voldoende kwaliteit bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Civas sluit met derde partijen die voor Civas optreden als verwerker een verwerkersovereenkomst waarin onder meer is opgenomen dat zij persoonsgegevens alleen zullen verwerken in opdracht van Civas.

Inzicht in jouw gegevens?

Als je een overzicht wilt van al je persoonsgegevens die door Civas worden verwerkt, kan je dit opvragen via info@civas.nl. Ook kan je via dit e-mailadres verzoeken om wijziging, correctie of verwijdering van je gegevens. Civas zal op dergelijke verzoeken zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand, tenzij verlenging van die termijn gerechtvaardigd is op grond van de wet, jouw verzoek behandelen.

Je kan te allen tijde bezwaar maken tegen gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing en/of (verdere) ontvangst van (bepaalde) informatie door dit verzoek per e-mail te sturen naar info@civas.nl of je voorkeuren te wijzigen via de link ‘jouw email voorkeuren aanpassen’ onderaan de mailing.

Als je wilt dat Civas jouw persoonsgegevens en/of account verwijdert, is het mogelijk dat enkele persoonsgegevens na het verwijderingsverzoek door Civas worden bewaard, bijvoorbeeld indien dit noodzakelijk is voor de afwikkeling van geplaatste bestellingen, lopende opleidingen of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de gegevens te bewaren.

Klacht

Indien je een klacht hebt over het gebruik van persoonsgegevens door Civas, heb je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Civas kan het Beleid wijzigen. We raden dan ook aan het Beleid regelmatig te lezen, om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Het Beleid is voor het laatst gewijzigd op 8 juni 2021.