Accreditaties

De meeste cursussen en opleidingen van Civas zijn geaccrediteerd door een of meerdere beroepsverenigingen en organisaties, zoals ABvC, BATC, BGN, CPION en KTNO.

Kijk bij de studie van jouw keuze door welke beroepsvereniging de opleiding is geaccrediteerd.

CRKBO-geregistreerd Civas  is als aanbieder van beroepsgerichte scholing geregistreerd bij het CRKBO, het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Opname in het CRKBO-register gebeurt op basis van een onafhankelijke kwaliteitstoets die wordt uitgevoerd door het CPION. Opname in het CRKBO-register geeft aan dat Civas aan de gestelde kwaliteitseisen voldoet.

Lid NRTO
Civas is aangesloten bij de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). De NRTO is de overkoepelende brancheorganisatie voor particuliere trainings- en opleidingsinstituten in Nederland. Civas conformeert zich aan de door de NRTO opgestelde Algemene voorwaarden en Gedragscode.

Alle ins en outs over beroepsverenigingen
Onze opleidingen zijn geaccrediteerd bij verschillende beroepsverenigingen. Maar hoe zit dat dan precies? Je leest het in ons blogartikel over beroepsverenigingen

Accreditatie door beroepsverenigingen
BGN-accreditatie voor de opleiding Gewichtsconsulent geeft jou het recht je aan te sluiten bij de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland. Je hoeft geen andere opleiding te volgen of gevolgd te hebben. De overige BGN-erkende studies van Civas kunnen worden gevolgd om te voldoen aan de nascholingscriteria die door BGN worden gesteld.

Voor professionele coaches zijn er meerdere accreditaties. Verschillende Civas opleidingen zijn geaccrediteerd als bijscholing door NOBCO en door ABvC. Lees meer over accreditaties voor coaches. 

Heb je een diploma behaald van een door KTNO-geaccrediteerde studie, dan betekent dit dat de beroepsvereniging die op basis hiervan een studie heeft erkend (zoals NVST, VBAG, VIV, VVET) het behaalde diploma meeweegt bij de beoordeling of je al dan niet lid kunt worden en op welk niveau jij je kan registreren.

Afhankelijk van je vooropleiding en achtergrond kunnen extra opleidingseisen worden gesteld. Zo stellen veel beroepsverenigingen tegenwoordig Medische basiskennis CPION of Psychosociale basiskennis CPION verplicht. Informeer bij de beroepsvereniging waarbij jij je wilt aansluiten welke specifieke inschrijfvoorwaarden er gelden of neem contact op met CIVAS voor een gericht studieadvies.

Is een studie geaccrediteerd als bij- en nascholing dan betekent dit, dat de student hiermee tegemoetkomt aan de bij- en nascholingseisen die de beroepsvereniging aan haar leden stelt.

Om een eigen praktijk te starten of aan de slag te gaan in een bepaald vakgebied, ben je overigens niet verplicht je in te schrijven bij een beroepsvereniging.

Meer weten over accreditatie?
Heb je nog vragen over accreditatie of wil je een gericht studieadvies? Bel dan tijdens kantooruren 023 - 55 11 511 of maak gebruik van het contactformulier. Wij helpen je graag.