KLACHTENPROCEDURE_II

Accreditaties

De meeste cursussen en opleidingen van CIVAS zijn geaccrediteerd door een of meerdere organisaties of beroepsverenigingen, zoals de ABvC, BATC, BGN, CPION en KTNO (voor CAT, LVNG, NVST, VBAG, VIV, VVET). Kijk bij de studie van uw keuze door welke beroepsorganisatie(s) deze is geaccrediteerd.

ABC
BATC
KTNO
BGN
 

Wat betekent accreditatie?

De BGN-accreditatie voor de opleiding Gewichtsconsulent geeft u het recht zich aan te sluiten bij de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland. U beschikt over het diploma Gewichtsconsulent en hoeft verder geen andere opleiding te volgen of gevolgd te hebben. Andere door de BGN-erkende studies van CIVAS kunnen worden gevolgd om te voldoen aan de nascholingscriteria die door de BGN worden gesteld.

Heeft u een diploma behaald van een door KTNO-geaccrediteerde studie, dan betekent dit dat de beroepsvereniging die op basis hiervan een studie heeft erkend, het behaalde diploma meeweegt bij de beoordeling of u al dan niet lid kunt worden of op welk niveau u zich kunt registreren. Afhankelijk van uw vooropleiding en achtergrond kunnen extra opleidingseisen worden gesteld. Zo stellen veel beroepsverenigingen tegenwoordig Medische basiskennis CPION of Psychosociale basiskennis CPION verplicht. Informeer bij de beroepsvereniging waarbij u zich wilt aansluiten welke specifieke inschrijfvoorwaarden er voor u gelden of neem contact op met CIVAS voor een gericht studieadvies.

Is een studie geaccrediteerd als bij- en nascholing dan betekent dit, dat de student hiermee tegemoetkomt aan de bij- en nascholingseisen die de beroepsvereniging aan haar leden stelt.

Om een eigen praktijk te starten of aan de slag te gaan in een bepaald vakgebied, bent u overigens niet verplicht zich in te schrijven bij een beroepsvereniging.

Meer weten over accreditatie?

Heeft u nog vragen over accreditatie of wilt u een gericht studieadvies? Bel dan tijdens kantooruren (023) - 55 11 511 of stuur een e-mail naar . Wij helpen u graag!