Accreditaties

De meeste cursussen en opleidingen van CIVAS zijn geaccrediteerd door een of meerdere beroepsverenigingen en organisaties, zoals ABvC, BATC, BGN, CPION en KTNO.

Kijk bij de studie van uw keuze door welke beroepsvereniging de opleiding is geaccrediteerd.

CRKBO-geregistreerd
CIVAS is als aanbieder van beroepsgerichte scholing geregistreerd bij het CRKBO, het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Opname in het CRKBO-register gebeurt op basis van een onafhankelijke kwaliteitstoets die wordt uitgevoerd door het CPION. Opname in het CRKBO-register geeft aan dat CIVAS aan de gestelde kwaliteitseisen voldoet.

Lid NRTO
CIVAS is aangesloten bij de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). De NRTO is de overkoepelende brancheorganisatie voor particuliere trainings- en opleidingsinstituten in Nederland. CIVAS conformeert zich aan de door de NRTO opgestelde Algemene voorwaarden en Gedragscode.

Alle ins en outs over beroepsverenigingen
Onze opleidingen zijn geaccrediteerd bij verschillende beroepsverenigingen. Maar hoe zit dat dan precies? U leest het in ons blogartikel over beroepsverenigingen

Accreditatie door beroepsverenigingen
BGN-accreditatie voor de opleiding Gewichtsconsulent geeft u het recht zich aan te sluiten bij de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland. U hoeft geen andere opleiding te volgen of gevolgd te hebben. De overige BGN-erkende studies van CIVAS kunnen worden gevolgd om te voldoen aan de nascholingscriteria die door BGN worden gesteld.

Heeft u een diploma behaald van een door KTNO-geaccrediteerde studie, dan betekent dit dat de beroepsvereniging die op basis hiervan een studie heeft erkend (zoals CAT, LVNT, NVST, VBAG, VIV, VVET) het behaalde diploma meeweegt bij de beoordeling of u al dan niet lid kunt worden en op welk niveau u zich kunt registreren.

Afhankelijk van uw vooropleiding en achtergrond kunnen extra opleidingseisen worden gesteld. Zo stellen veel beroepsverenigingen tegenwoordig Medische basiskennis CPION of Psychosociale basiskennis CPION verplicht. Informeer bij de beroepsvereniging waarbij u zich wilt aansluiten welke specifieke inschrijfvoorwaarden er gelden of neem contact op met CIVAS voor een gericht studieadvies.

Is een studie geaccrediteerd als bij- en nascholing dan betekent dit, dat de student hiermee tegemoetkomt aan de bij- en nascholingseisen die de beroepsvereniging aan haar leden stelt.

Om een eigen praktijk te starten of aan de slag te gaan in een bepaald vakgebied, bent u overigens niet verplicht zich in te schrijven bij een beroepsvereniging.

Meer weten over accreditatie?
Heeft u nog vragen over accreditatie of wilt u een gericht studieadvies? Bel dan tijdens kantooruren 023 - 55 11 511 of maak gebruik van het contactformulier. Wij helpen u graag.