Opleiding Familieopstellingen masterclass

Opleiding Familieopstellingen masterclass

Duur
4 maanden
Lesgeld
€ 1445,00 of 8 x € 187,00
Niveau
hbo-niveau
Accreditaties
BATC, CAT, KTNO, NVST, VBAG
Studiemethode
klassikaal

Familieopstellingen masterclass

De masterclass Familieopstellingen is een intensieve praktijktraining voor gevorderden. Wil je deelnemen, dan is het belangrijk dat je reeds de opleiding Familieopstellingen hbo bij Civas of een vergelijkbare opleiding hebt gevolgd. Met deze masterclass Familieopstellingen verdiep jij jouw vaardigheden als opsteller intensief en word je opgeleid tot therapeut systemisch werk.

De praktijkdagen van deze opleiding starten op zaterdag 19 februari.
Bekijk de 4 lesweekenden en andere startdata.

Voordelen

 • Verdiep jouw vaardigheden als opsteller
 • Krijg beter inzicht in je eigen functioneren
 • Leer werken met Traumaopstellingen
 • Professionele docentbegeleiding

Het lesmateriaal is samengesteld door een ervaren vakdocent. Je krijgt de informatie stapsgewijs aangeboden, zodat je de lesstof gemakkelijk kan opnemen en onthouden. Je ontvangt het complete studiepakket in één keer. Het tempo van studeren bepaal je zelf. Civas houdt voor alle studies de vakontwikkelingen bij. Zo beschik je altijd over de meest actuele kennis.

Wat kun je ermee?

Met de masterclass Familieopstellingen verdiep je jouw vaardigheden als opsteller intensief. In de masterclass wordt geoefend met allerlei technieken en soorten opstellingen die nog niet aan bod zijn gekomen tijdens de basisopleiding Familieopstellingen hbo.

Centraal staat de familieopstelling als methodiek om aan psychotrauma te werken zoals uitgewerkt door dr. Franz Ruppert. Je leert hoe iemand zijn gezonde delen kan ontwikkelen en zijn mogelijkheden kan vergroten, om te komen tot een autonoom en zelfverantwoordelijk leven. Daarnaast is een belangrijke rol weggelegd voor de thema’s verlies, verdriet en rouw. Tot slot wordt ingegaan op de beroepsethiek van de opsteller.

In alle weekenden wordt veel geoefend met opstellingen. Daarin komen alle eigen dynamieken van de deelnemers aan bod om zoveel mogelijk het ‘eigen straatje schoon te vegen’, om zo goed mogelijk als therapeut te kunnen werken.

Na afronding van de opleiding Familieopstellingen masterclass kan je aan de slag als therapeut systemisch werk.

Wat leer je?

De masterclass Familie- en organisatieopstellingen bestaat uit 8 lesdagen verdeeld over 4 weekenden. De volgende onderwerpen en onderdelen komen intensief aan bod:

Trauma
Het eerste weekend staat in het teken van trauma, met name vroegkinderlijk trauma. Aan bod komen de hechtingstijlen van John Bowlby, die worden gekoppeld aan de theorie van Ruppert over de splitsing van de psyche na een trauma. Er wordt ook ingegaan op de soorten trauma die zijn benoemd door Ruppert. Praktisch gezien breiden we onze opstellingstechnieken uit en gaan we vooral veel oefenen in technieken die in de basisopleiding bewust nog niet aan bod zijn gekomen.

Rouw, verlies en verdriet
Het tweede weekend staat geheel in het teken van rouw, verlies en verdriet. We gaan in op de fasen van rouw die door Elisabeth Kübler-Ross zijn gedefinieerd en leren het in te zetten bij opstellingen. We behandelen een speciaal op verlies gerichte gesprekstechniek om verlieservaringen in kaart te brengen, waarbij we ons direct op dit thema kunnen richten met een doelgerichte opstelling. Ook leren we beoordelen of we een ritueel of een opstelling zullen inzetten.

De therapeut die goed genoeg is
Het derde weekend staat in het teken van jou; de begeleider zelf. We behandelen de volgende thema’s:

 • overdracht en tegenoverdracht
 • projectie
 • realisatie en non-realisatie
 • integratie

In dit weekend zullen we veel werken aan eigen stukken. We oefenen in casusopstellingen, symptoomopstellingen en andere bijzondere opstellingstechnieken.

In het laatste weekend wordt een examen afgenomen over de theorie die in de eerdere weekenden aan bod is gekomen. Verder komen alle eigen dynamieken aan bod in opstellingen om zoveel mogelijk het ‘eigen straatje schoon te vegen’ om zo goed mogelijk als therapeut te kunnen werken.

De leerdoelen van de Familieopstellingen Masterclass:

 • Je bent bekend met de hechtingsstijlen van John Bowlby.
 • Je bent bekend met de verschillende soorten trauma zoals benoemd door Franz Ruppert.
 • Je bent bekend met de 5 stadia van rouw zoals benoemd door Elisabeth Kübler-Ross.
 • Je weet wat ‘living loss’ inhoudt en kent manieren om ermee om te gaan.
 • Je beheerst een gesprekstechniek om verlieservaringen in kaart te brengen.
 • Je bent bekend met technieken die worden gebruikt binnen de methodiek ‘familieopstellingen’ om aan psychotrauma te werken.
 • Je hebt kennis van de thema’s overdracht, tegenoverdracht, realisatie, non-realisatie, projectie en integratie.
 • Je bent bekend met casusopstellingen, symptoomopstellingen en andere bijzondere opstellingstechnieken.
 • Je weet welke behoeften en ethische verantwoordelijkheden een vakbekwame therapeut heeft.

Details

methode klassikaal
omvang

8 lesdagen (4 weekenden). Kijk onder de kop Praktijkdagen voor startdata en locaties

studieduur 4 maanden
lesgeld € 1445,00 of 8 x € 187,00
inschrijfgeld € 20,00
niveau hbo-niveau
vooropleiding CIVAS-opleiding Familieopstellingen hbo of gelijkwaardig
diploma

Je ontvang het CIVAS-diploma Familie- en organisatieopstellingen masterclass wanneer je:
- alle praktijkweekenden hebt bijgewoond;
- een voldoende hebt gehaald voor de scriptieopdracht;
- een voldoende hebt gehaald voor het klassikale eindexamen.

erkend diploma

erkend als deelopleiding door de Stichting Belangen Associatie Therapeut en Consument (BATC), als bijscholing door Complementair Aanvullende Therapeuten (CAT), de Nederlandse Vereniging Van Soma Therapeuten (NVST), de Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze (VBAG).

Zo studeer je

Toelatingseis voor deze masterclass is een afgeronde opleiding Familieopstellingen hbo van CIVAS of een soortgelijke opleiding.

Je ontvangt het diploma wanneer je een voldoende hebt gehaald voor de scriptieopdracht en het klassikale examen. De scriptieopdracht wordt toegelicht tijdens de praktijkbijeenkomsten. Het klassikale eindexamen wordt afgenomen tijdens het laatste praktijkweekend.

Praktijkdagen

Voor de masterclass Familie- en organisatieopstellingen woon je 8 lesdagen bij (4 weekenden). Onder begeleiding van twee ervaren docenten krijg je intensieve theoretische uitleg, gecombineerd met veel oefeningen. Je werkt in kleine groepen, waardoor er veel aandacht is voor jouw individuele ontwikkeling. Bekijk hieronder welke lesweekenden zijn ingepland.

Startdatum 17 september 2022 Locatie
17 september 2022 en 18 september 2022 Haarlem
12 november 2022 en 13 november 2022 Haarlem
21 januari 2023 en 22 januari 2023 Haarlem
18 maart 2023 en 19 maart 2023 Haarlem

Schrijf je nu in

 • Professionele vakdocenten
 • Betaal in termijnen of ineens
 • Vol is vol

CIVAS scoort een 9.1

Joyce Laugs
03 januari 2020
Erg prettige manier van zelfstudie, Civas is zeer goed te bereiken voor vragen en steun.
byTaske voetreflextherapie
06 januari 2020
Fijn studiemateriaal, ik was nog niet klaar met de ene studie of had de volgende alweer geboekt.
Carin
21 januari 2020
Fijne duidelijk gestructureerde opleiding.