Familieopstellingen masterclass
Mocktails

Familieopstellingen masterclass

De masterclass Familie- en organisatieopstellingen is een intensieve training voor gevorderden. Mensen die willen deelnemen dienen reeds de opleiding Familieopstellingen hbo bij CIVAS of een vergelijkbare opleiding gevolgd te hebben. Deze 8-daagse training gaat met name in op de Traumaopstellingen en de Opstellingen van het Verlangen volgens de nieuwste inzichten van dr. Franz Ruppert.

studieduur6 maanden (binnen 3 jaar afronden)
niveauhbo
vooropleidingCIVAS-opleiding Familieopstellingen hbo of gelijkwaardig
lesgeld€ 975,00 of 12 x € 85,00
inschrijfgeld€ 20,00
erkenning(en)
Belangen Associatie Therapeut en Consument (BATC)
Belangen Associatie Therapeut en Consument (BATC)
Landelijke Vereniging Natuurlijke Geneeswijzen
NVST
VBAG
VBAG

Familieopstellingen masterclass: wat leert u?
De masterclass Familie- en organisatieopstellingen bestaat uit 8 praktijkdagen verdeeld over een viertal weekenden. Het belangrijkste doel van deze masterclass is dat u leert hoe cliënten hun gezonde delen kunnen ontwikkelen en mogelijkheden kunnen vergroten, om te komen tot een autonoom en zelfverantwoordelijk leven.

De lessen zijn geënt op de werkwijze van Franz Ruppert, met name op de Traumaopstellingen en de Opstellingen van het Verlangen. De volgende onderwerpen en onderdelen komen in de 4 weekenden intensief aan bod: 
 
Spiegelneuronen en intuïtie

 • spiegelneuronen (non-verbale communicatie)
 • de basis van emotionele intelligentie
 • stemmingen, gevoelens en lichaamshoudingen
 • intuïtie en verstand
 • resonantie als methode van psychotherapie
 • lichaam en psyche

Trauma- en hechtingstheorie

 • het model van de opgedeelde persoonlijkheid
 • traumatheorie
 • multigenerationele psychotraumatologie
 • hechting
 • symbiotische traumata
 • geboortetrauma
 • symbiotische verstrikkingen
 • symbiose en autonomie
 • verstrikkingen binnen partnerrelaties

Theorie over het begeleiden van traumaopstellingen

 • daders en slachtoffers
 • het proces van een traumaopstelling
 • de consequenties van het werken met een traumaopstelling
 • fenomenologische benaderingen
 • het inleidend gesprek
 • opstellingen van het Verlangen
 • de rol van de begeleider
 • de aanwezigheid en focus van de begeleider
 • werken met 1 op 1 sessies
 • het werken met partners

Praktijk

 • oefenen in kleine groepen
 • oefenen in individuele sessies
 • oefenen in het grote groepsverband

Leertraject

 • bestuderen aanbevolen literatuur
 • PowerPoint-presentaties
 • groepdiscussies met vraag- en antwoordsessies
 • praktijkopstellingen als cliënt, representant en begeleider
 • ontwikkelen van begeleidingstechnieken
 • persoonlijk groeiproces onder supervisie van docenten
Opleiding Familieopstellingen masterclass
soort opleiding praktijkopleiding van 8 studiedagen
omvang

8 studiedagen verdeeld over 4 weekenden
Voor data kijk onder het tabblad Praktijk op deze pagina

 

studieduur 6 maanden (binnen 3 jaar afronden)
lesgeld € 975,00 of 12 x € 85,00
inschrijfgeld € 20,00
opbergsysteem

niet van toepassing

niveau hbo
vooropleiding CIVAS-opleiding Familieopstellingen hbo of gelijkwaardig
diploma

na het behalen van het klassikale eindexamen en de praktijkopdracht ontvangt u het diploma Therapeut Systemisch Werk

erkend diploma

erkend als deelopleiding door de Stichting Belangen Associatie Therapeut en Consument (BATC), als bijscholing door de Landelijke Vereniging Natuurlijke Geneeswijzen (LVNG), de NVST, de Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze (VBAG); aantal ECTS 9

erkenning(en)
Belangen Associatie Therapeut en Consument (BATC)
Belangen Associatie Therapeut en Consument (BATC)
Landelijke Vereniging Natuurlijke Geneeswijzen
NVST
VBAG
VBAG

Toelatingseis, toetsing en diploma
Toelatingseis voor deze masterclass is een afgeronde opleiding Familieopstellingen hbo van CIVAS of een soortgelijke opleiding in Nederland of België. Vorderingen van de studenten worden gemeten aan de hand van praktijktoetsen. De opleiding wordt afgesloten met:

 • een schriftelijke weergave van het persoonlijk genogram met een beschrijving van de belangrijkste dynamieken, hypothesen en mogelijke oplossingen;
 • een klassikaal schriftelijk eindexamen met enerzijds meerkeuzevragen en anderzijds parate kennisvragen;
 • de student voert als praktijkopdracht een inleidend gesprek met de cliënt, motiveert een hypothese en begeleidt een traumaopstelling of een opstelling van het Verlangen;
 • een eindbeoordeling door de praktijkdocenten.

Als aan alle voorgaande voorwaarden met succes is voldaan, ontvangt de student het diploma Therapeut Systemisch Werk. Indien de student niet voldoet aan één of meerdere van de bovenstaande voorwaarden, wordt een certificaat van deelname uitgereikt.

Praktijkweekend 1 Familieopstellingen Masterclass

Voor de masterclass Familie- en organisatieopstellingen woont u 8 praktijkdagen bij (4 weekenden). Onder begeleiding van twee ervaren docenten krijgt u intensieve theoretische uitleg, gecombineerd met veel praktische oefeningen. U werkt in kleine groepen, waardoor er veel aandacht is voor uw individuele ontwikkeling.

Kijk voor de onderwerpen die aan bod komen onder de tab Over de opleiding.

Meerdere keren per jaar wordt een nieuwe serie praktijkweekenden ingepland. Bij uw inschrijving kiest u de serie weekenden die het beste in uw agenda past. Klik op de onderstaande link om te zien welke weekenden op dit moment zijn ingepland.
 

BEKIJK DE RELEVANTE PRAKTIJKDATA

Familieopstellingen masterclass

Profiteer van helder en modern studiemateriaal
Voor al onze studies geldt dat het lesmateriaal is samengesteld door een ervaren vakdocent. Er zit een logische opbouw in, die voor iedereen goed te volgen is. U krijgt de informatie stapsgewijs aangeboden, zodat u de lesstof makkelijk kunt onthouden. CIVAS houdt voor al haar studies de vakontwikkelingen bij. Zo heeft u altijd de meest actuele kennis in huis.

Deze masterclass biedt u daarnaast de volgende voordelen:

 • U verdiept uw vaardigheden als opsteller.
 • U verkrijgt beter inzicht in uw eigen functioneren.
 • Unieke, intensieve en boeiende training.
 • Professionele en persoonlijke docentbegeleiding.
Prev Next