Studiepakket Vitaliteitsadviseur

Studiepakket Vitaliteitsadviseur

Leer vanuit de thema's vitaliteit, duurzaamheid en ziekteverzuim een duurzaam vitaliteitsbeleid voor organisaties en individuen op te stellen.

hbo niveau
8mnd.
€ 2275 of 8 x € 299 p/m
thuisstudie met praktijkdag en individuele coaching

Hoe zorg je voor een gezonde, vitale organisatie waarin medewerkers ook op lange termijn met plezier het werk doen dat bij ze past? En hoe zorg je dat het ziekteverzuim daalt en het ziekteverzuimbeleid past bij de visie op vitaliteit van de organisatie? Na het volgen van de allround opleiding Vitaliteitsadviseur weet je het. Met die kennis geef jij organisaties professioneel advies over een duurzaam vitaliteitsbeleid. Je combineert drie opleidingen in één studiepakket:

 1. Vitaliteitscoach
 2. Duurzame inzetbaarheid
 3. Ziekteverzuim

Theorie en praktijk komen samen in de opleiding Vitaliteitscoach en de praktische cursus Duurzame inzetbaarheid. En in de compacte opleiding Ziekteverzuim gaat de theorie over wet- en regelgeving gelijk op met praktische toepassingen.

Op individueel niveau leer je mensen coachen op fysiek, emotioneel, sociaal en zingevingsvlak en werk je aan het benutten van talenten. Daarnaast leer je hoe je directies en managers adviseert op het gebied van duurzaam vitaliteitsbeleid. Deze opleidingen krijg je samen in één pakket en met 10% pakketkorting. Een compleet, driedelig studiepakket voor elke HR professional, -adviseur en -business partner die meer verdieping zoekt.

Wat je van de opleiding kunt verwachten

 • Drie elkaar aanvullende opleidingen in één pakket
 • Voor professionele ondersteuning bij HR vraagstukken
 • Theorie en praktijk gaan gelijk op
 • Leer individuen en organisaties begeleiden
 • Vergoot het welzijn van cliënten

Na afronding

Als adviseur Vitaliteit werk je vanuit verschillende invalshoeken aan vitale organisaties. Je weet hoe je beleid maakt rond ziekteverzuim, zowel op korte als lange termijn. Je helpt medewerkers (weer) plezier en geluk te vinden in hun werk én ondersteunt organisaties bij duurzame inzetbaarheid. Met jouw nieuwe HR beleidsplan zet je verzuimmanagement op een hoger plan.

Minder verzuim, meer vitaliteit
Elke HR professional krijgt te maken met verzuim. Nadat je de training Ziekteverzuim hebt afgerond weet jij wat de beste verzuimaanpak is. Je kent relevante wet- en regelgeving, maar krijgt ook praktische handvatten mee. Zoals manieren om verzuimcijfers te verbeteren en tips voor het voeren van een goed verzuimgesprek. En tijdens de praktijkdag oefen je met casuïstiek en het voeren van verzuimgesprekken!

Vitale en ontspannen medewerkers
In onze prestatiegerichte maatschappij liggen stress en burn-out altijd op de loer. Zowel voor de individuele medewerker als de organisatie kan dat slecht uitpakken. Hoe buig je dit om? Als vitaliteitsadviseur ga je samen met individuele medewerkers op zoek naar manieren voor meer energie, ontspanning en werkplezier. Met veel aandacht voor talentontwikkeling en zingeving.

Vitaliteitsbeleid organisaties
Vitale medewerkers die zich prettig voelen op hun werkplek melden zich minder vaak ziek en zijn productiever. Hoe verbeter je vitaliteit? Met jouw kennis en inzichten adviseer jij managers en directies hoe zij vitaliteitstrajecten en verzuimbeleid het beste kunnen vormgeven.

Advies vitaliteit en duurzame inzetbaarheid
Hoe bind ik mijn medewerkers voor langere tijd aan mijn organisatie? Bij de huidige personeelskrapte is dit een steeds groter vraagstuk voor organisaties. In jouw advies benoem je zaken als ontwikkeling, opleiding, werkprivébalans en gezondheid. Al deze elementen weet jij te vervatten in een vitaliteitsbeleidsplan waarmee je werkgevers ondersteunt.

Extra verdieping
Het studiepakket Vitaliteitsadviseur is geschikt voor HR business partners en HR managers die behoefte hebben aan verdieping en praktische handvatten rond de vitaliteitsthema’s verzuim, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Ook als je werkt als leidinggevende, vitaliteitscoach of als P&O’er biedt deze training vitaliteitsadviseur extra verdieping in je vak.

Programma

Met de opleiding Vitaliteitsadviseur leer je hoe je mensen en organisaties ondersteunt bij vitaliteitstrajecten. Na afloop weet je wat de beste verzuimaanpak is en hoe je mensen helpt bij stressregulering en talentontwikkeling. Je adviseert managers en directies hoe men medewerkers aan een organisatie kan blijven binden en boeien met goed beleid op de drie thema's. Deze opleiding besteedt intensief aandacht aan:

 • De invloed van leefstijl op vitaliteit
 • Vitaliteitsbeleid ontwikkelen binnen organisaties
 • Inzicht in duurzame inzetbaarheid binnen jouw organisatie
 • De rol van leiderschap bij duurzame inzetbaarheid
 • Het maken van een duurzaam inzetbaarheidsplan
 • Inzicht in vraagstukken rond ziekteverzuim
 • Het opstellen van een ziekteverzuim preventieplan
 • Re-integratieplan maken
 • Aanpak van stress, overspannenheid en burn-out

Praktijkopdracht
Voor het erkende diploma Vitaliteitsadviseur moet je met succes een praktijkdag hebben bijgewoond en het examen hebt behaald. Het is daarvoor noodzakelijk dat je over HR informatie beschikt en gesprekken met belanghebbenden kunt voeren. Vraag aan je manager of de organisatie waar je als adviseur voor werkt of je toegang kunt krijgen tot personeelsgegevens en of je belanghebbenden mag spreken.

Deskundige begeleiding
Tijdens het leertraject krijg je deskundige begeleiding en coaching. Heb je vragen over de lesstof? Stuur deze dan eenvoudig aan je begeleider.

De leerdoelen van de opleiding Vitaliteitscoach

 • Je beschikt over theoretische kennis van vitaliteit, stress, overspannenheid en burn-out.
 • Je kunt de kenmerken van overmatige stress herkennen, een screening uitvoeren op risicofactoren en dit vertalen naar een actieplan.
 • Je weet dat voeding en leefstijl vitaliteit beïnvloedt.
 • Je weet wat emotiemanagement met mindfulnessoefeningen is en Aandachtgerichte Cognitieve Therapie (AGCT).
 • Je weet wat vitaliteitsverlies binnen organisaties en de invulling en invloed van vitaliteitsbeleid binnen organisaties betekenen.
 • Je bent bekend met verandermanagement bij het individu (gedragsverandering), organisatieverandering en de voorwaarden daarvoor.
 • Je weet wat de invloed is van zingeving en werken vanuit passie en talenten op de vitaliteit.
 • Je beschikt over de kennis en instrumenten om een vitaliteitstraject vorm te geven en te begeleiden.
 • Je kunt organisaties adviseren op het gebied van vitaliteitsbeleid en -management.

Leerdoelen cursus Duurzame Inzetbaarheid

 • Je weet waarom duurzame inzetbaarheid belangrijk is en wat het oplevert voor medewerker, organisatie en maatschappij.
 • Je weet wat het begrip duurzame inzetbaarheid betekent.
 • Je kent de drie factoren van een duurzaam inzetbare medewerker.
 • Je weet met welke instrumenten je een basismeting kunt uitvoeren rondom duurzame Inzetbaarheid.
 • Je weet welke signalen je rondom duurzame inzetbaarheid kunt ophalen op organisatie- en medewerkersniveau.
 • Je kunt een inventarisatie maken van de signalen rondom duurzame inzetbaarheid die je ziet binnen je eigen organisatie.
 • Je bent bekend met duurzame inzetbaarheid leiderschap.
 • Je kent de vijf dimensies van employability.
 • Je kent diverse duurzame inzetbaarheids-methodieken.
 • Je weet hoe je met vraagarticulatie een probleem scherper kunt definiëren.
 • Je kent de methode 5W+H voor het maken van een analyse.
 • Je kunt een oplossing karakteriseren met de drie V’s: vitaliseren, verlichten en vertrekken.
 • Je weet hoe je richting, ruimte en ruggensteun biedt voor ontwikkeling van de eigen regie van medewerkers.
 • Je weet hoe je draagvlak en urgentie creëert bij lijnmanagement over duurzame inzetbaarheid.
 • Je bent je ervan bewust dat de strategie, structuur en genen van je organisatie impact hebben op het duurzaam inzetbaarheidsbeleid.
 • Je kunt een duurzaam inzetbaarheidsadvies opstellen met gerichte interventies.
 • Je kent het belang van evalueren voor de gekozen interventie.

De leerdoelen van de opleiding Ziekteverzuim

 • Je kent de verschillende soorten verzuim en de oorzaken van verzuim.
 • Je begrijpt de rol van HR business partner bij ziekteverzuim.
 • Je weet de laatste ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving.
 • Je hebt actuele kennis over arbeidsrecht en het UWV.
 • Je hebt inzicht in welke ziekteverzuimcijfers relevant zijn.
 • Je bent op de hoogte van risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E).
 • Je weet hoe je kan zorgen voor preventie door het verbeteren van het werkklimaat als onderdeel van het ziekteverzuim preventieplan.
 • Je kent de ins and outs van ziekteverzuimbegeleiding (reïntegratieplan, casemanagement, samenwerking arbo en UWV, ziektereglement).
 • Je kent de relevante onderdelen van de Wet Verbetering Poortwachter en begrijpt welke acties je op welk moment moet uitvoeren om aan de wet te voldoen.
 • Je kunt een effectief verzuimgesprek voeren.

 

Diploma & Accreditaties

Certificaat

Je ontvangt kosteloos een certificaat van deelname na inzending van je huiswerk, praktijkopdracht duurzame inzetbaarheid en het bijwonen van de verplichte praktijkdag Ziekteverzuim.

 

 

Diploma

Bij een gemiddelde score van 5,5 of hoger voor het ingezonden huiswerk, een voldoende voor de thuis af te leggen examens en praktijkopdracht én het bijwonen van de praktijkdag Ziekteverzuim, ontvang je het Civas-diploma Vitaliteitsadviseur.

Tijdens de praktijkdag Ziekteverzuim ga je aan de slag met eigen casuïstiek en oefen je met medestudenten je coachvaardigheden.

Accreditaties

- BGN (Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland): 60 punten

- BATC

- VBAG

- NVST

- CAT

- KTNO: 4.5 ECTS punten

Studieduur & Kosten

Methode
thuisstudie met praktijkdag en individuele coaching
Niveau
hbo niveau
Type
Studiepakket
Omvang

Opleiding Vitaliteitscoach:
11 lessen

 

Opleiding Duurzame inzetbaarheid:
12 uur thuisstudie: 4 theorielessen
18 uur uitwerken opdrachten
1-op-1 coach uur
Feedback eindopdracht

Opleiding Ziekteverzuim:
12 uur thuisstudie, 6 theorielssen
10 uur uitwerken opdrachten
1 praktijkdag

Studieduur
8 maanden
Lesgeld
€ 2275 of 8 x € 299
Inschrijfgeld
€ 20
Vooropleiding
er is geen specifieke vooropleiding vereist

Zo studeer je

Studeren kan in je eigen tempo. Er is wel een maximale studieduur van 36 maanden. Tijdens deze periode heb je recht op studiebegeleiding. De gemiddelde studiebelasting is vijf uur per week.

Jouw docent adviseert je persoonlijk vanaf de inschrijving tot aan de succesvolle afronding van je studie. Je kan altijd een beroep doen op jouw docent via het digitale studentenportaal.

Civas werkt met een beveiligd studentenportaal. Via het portaal stuur je huiswerk in en leg je contact met jouw docent en medestudenten.

Je bent niet verplicht een studie af te maken. Je kan jouw studie zonder opgaaf van reden voortijdig beëindigen. Er geldt een opzegtermijn van 1 maand.

Huiswerk insturen is niet verplicht, maar bij de meeste studies wel nodig om een certificaat of diploma te behalen.

Na het volgen van alle lessen kun je deelnemen aan het examen om het diploma te behalen. Slaag je voor het examen én heb je al het huiswerk succesvol afgerond met een rapportcijfer 5,5 of hoger, dan ontvang je het diploma Vitaliteitsadviseur. Slaag je niet voor het examen, dan begeleidt Civas je graag om het herexamen te halen. Uiteraard allemaal binnen de studietermijn van 36 maanden. Examen doen is niet verplicht. Het diploma ontvang je gratis.

Praktijkdagen

Datum Prijs Locatie
vrijdag 15 november 2024 € 0.0
Aristo Utrecht Lunetten

Praktijkweekend Positief coachen

Datum Prijs Locatie
zaterdag 12 oktober 2024
€ 485.00
Online lesevenement vanuit huis via ZOOM

Ga direct van start

 • Ontvang uw studie binnen 2 werkdagen thuis
 • 30 dagen bedenktijd, niet goed geld terug
 • Betaal in termijnen of ineens
Vitaliteitsadviseur

Praktijklessen

Eerstvolgende praktijkles(sen)

vrijdag 15 november 2024 Bekijk alle details

Gratis proefles doen

Stuur mij per e-mail de gratis proefles en de inhoudsopgave. Ook abonneer ik me op de Civas-nieuwsbrief (uitschrijven kan op elk gewenst moment).

Hartelijk dank voor je aanvraag. De proefles is per e-mail aan je verzonden.

Er is iets fout gegaan tijdens het aanvragen van je proefles. Probeer het later opnieuw of neem contact met ons op.

Hulp bij je studiekeuze?

Wij helpen je graag!


Niet helemaal wat je zocht?

Soortgelijke opleidingen als 'Vitaliteitsadviseur'

Duurzame inzetbaarheid

Meer informatie

Ziekteverzuim

Meer informatie

Vitaliteitscoach

Meer informatie

Lifecoach

Meer informatie