Verschillen counseling en coaching

Leestijd
2 minuten
Geplaatst op
22 november 2018

Counseling en coaching: wat is het verschil?

Counseling en coaching hebben allebei hetzelfde doel: mensen vooruithelpen in het leven. Maar wat doet precies een counselor en wat is de werkwijze van een coach?

Om het verschil tussen counseling en coaching goed uit te leggen, volgen we Janneke die zich minder onzeker wil voelen. Janneke heeft dusdanig last van onzekerheid dat dit haar belemmert in haar dagelijks leven. Ze vermijdt bepaalde situaties en ze gedraagt zich vaak anders dan ze zou willen.

Ruimte creëren voor een oplossing

Gaat Janneke met haar problemen naar een counselor, dan creëert deze allereerst een goede relatie waarin Janneke zich veilig voelt om haar gevoelens te uiten en problemen te delen. De counselor biedt vooral een luisterend oor. Janneke krijgt de ruimte om na te gaan wat ze precies voelt in de situaties die ze beschrijft. Op deze manier kan ze haar ervaringen verwerken en komt er ruimte voor een oplossing. Een counselor stuurt niet en geeft nooit advies. Een counselor gaat uit van het zelfgenezend vermogen van de cliënt. Janneke komt zelf tot bepaalde inzichten en oplossingen.

Zelfsturend proces

De counselor luistert vooral, zonder te oordelen. En richt telkens de aandacht van Janneke naar wat het met haar doet om zo over haar probleem te vertellen. Janneke ontdekt dat er veel leed achter haar onzekerheid schuilgaat. Door stil te staan bij haar gevoel is ze zich daar nu meer bewust van. Daardoor beleeft ze de onzekerheid anders. En ze neemt spontaan meer initiatief om er samen met vrienden op uit te gaan. Na verloop van tijd neemt haar onzekerheid af.

Aansporen tot actie

Een coach biedt Janneke, net als een counselor, een luisterend oor en zorgt er ook voor dat Janneke zich vrij voelt om haar problemen te bespreken. In tegenstelling tot een counselor spoort een coach direct aan tot actie. Bij coaching ligt de focus op het opdoen van succeservaringen, gedragsveranderingen in werking zetten, gedachten onderzoeken en het veranderen van de omgeving.

Haalbaar plan opstellen

De doelen die een cliënt wil bereiken, worden vastgelegd in een haalbaar plan. De coach laat Janneke bijvoorbeeld nagaan welke gedachten haar helpen bij haar onzekerheid en welke gedachten haar juist tegenwerken. De coach laat Janneke vaststellen welke vaardigheden en kwaliteiten ze heeft en wat ze nog wil leren. Samen met de coach oefent Janneke met rollenspellen om zich meer assertief te gedragen. Zo doet ze snel een groot aantal succeservaringen op die haar een meer zeker gevoel geven.

Meer weten?


> Ontdek de opleiding counseling
> Ontdek de opleiding Coaching
> Bekijk al onze opleidingen op het gebied van coaching en counseling