Studiereglement

Schrijf je je in voor een opleiding, dan ga je met Civas een overeenkomst aan. De afspraken die erbij horen, zetten we graag voor je op een rij. Met je inschrijving ga je akkoord met het studiereglement van Civas.

Inschrijven en bedenktijd

Je kan je op ieder gewenst moment inschrijven voor een opleiding. Met een inschrijving verklaar je je akkoord met het Civas-studiereglement. Inschrijven kan via het inschrijfformulier op civas.nl en telefonisch via 023 - 55 11 511. Het inschrijfgeld bedraagt 20 euro.

Er geldt een bedenktijd van 30 dagen. Wil je na ontvangst van het lespakket afzien van de thuisstudie? Dan kan je gebruikmaken van het herroepingsrecht. Stuur dan wel het studiepakket binnen 30 dagen compleet en onbeschadigd aan ons retour. De verzendkosten komen hierbij voor jouw rekening.

Betalingsmogelijkheden

Je kan het lesgeld ineens voldoen of in termijnen (zakelijke klanten uitgezonderd). Je bent voordeliger uit als je het lesgeld ineens betaalt. Wij brengen dan geen extra administratiekosten in rekening. Je betaalt het volledige bedrag via een automatische incassomachtiging of binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur. Termijnbetalingen kan je alleen via een incassomachtiging voldoen. Civas kan je de toegang tot CIVAS Campus ontzeggen en de huiswerkcorrecties opschorten als je niet tijdig je termijn betaalt. De betalingsverplichting blijft in dit geval bestaan. De kosten van het innen van achterstallige lesgelden komen voor jouw rekening.

Lesmateriaal

Na betaling van het lesgeld mag je het studiemateriaal houden en gebruiken voor persoonlijke studie. Het studiemateriaal is niet overdraagbaar aan iemand anders. Het auteurs- en eigendomsrecht ligt bij Civas.

Studieduur

Het volledige lesmateriaal krijg je in een keer thuisgestuurd. Bij Civas studeer je in je eigen tempo. Je kan je studie op elk gewenst moment tijdelijk onderbreken. Je behoudt gedurende 36 maanden na aanvang recht op huiswerkcorrectie en begeleiding. Uitstel van de studie brengt echter geen uitstel van betaling met zich mee. Ook verandert het totaal verschuldigde lesgeld niet als je versneld de studie voltooit.

Voortijdige beëindiging

Je kan jouw schriftelijke opleiding binnen de door Civas opgegeven studieduur voortijdig beëindigen. Meld dit per aangetekende brief aan: Civas, Postbus 6006, 2001 HA Haarlem. De opzegtermijn bedraagt één maand. Je ontvangt geen terugbetaling over lesmateriaal waarvoor je reeds huiswerk hebt ingestuurd. Heb je het lesgeld vooruitbetaald, dan betaalt Civas dat binnen 14 dagen gedeeltelijk terug naar rato van de nog niet verstreken studiemaanden. Betaal je in termijnen dan moet je het lesgeld over de opzegtermijn (en eventuele achterstallige lesgelden) nog voldoen. Studiemateriaal waarvoor je niet betaald hebt, dien je voldoende gefrankeerd aan Civas te retourneren.

Retourneren

Zodra je retourzending is verwerkt, ontvang je daarvan een bevestiging via mail. Vraag bij retourzendingen altijd een verzendbewijs en bewaar dit totdat de ontvangst door Civas is bevestigd. Als een retourzending tijdens het transport vermist raakt, nemen wij - nadat je het verzendbewijs hebt overlegd - de afhandeling van het probleem voor onze rekening. Vermissingen van retourzendingen zonder verzendbewijs vallen buiten onze verantwoordelijkheid en nemen wij niet in behandeling. Heb je tot tweemaal toe een studie besteld en geretourneerd, dan behouden wij ons het recht voor af te zien van verdere levering.

Annuleren van praktijkopleidingen, praktijkdagen en klassikale examens

Tot 4 weken voorafgaand aan de start van de praktijkopleiding, praktijkdag(en) of het klassikale examen kan je kosteloos annuleren. Zeg je op tussen 4 en 2 weken voor aanvang van het praktijkevenement dan betaal je 30% van de kosten. Annuleer je minder dan 2 weken voor aanvang, dan betaal je 50% van de kosten. Verschijn je niet, dan ben je het volledige geld verschuldigd. Civas behoudt zich het recht voor bij ziekte van de docent, te weinig aanmeldingen of overmacht situaties, praktijkevenementen te annuleren, te verplaatsen of samen te voegen.

Verzendkosten

De verzendkosten voor het versturen van de lesmaterialen binnen Nederland en België zijn voor rekening van Civas. Woon je in het buitenland (dus niet in Nederland en België), dan betaal je €20 verzendkosten. Alle postzendingen aan Civas moet je voldoende frankeren, anders nemen wij de poststukken niet in behandeling. Huiswerk stuur je kosteloos in via het studentenportaal of per e-mail.

Diploma en certificaat

Voor de meeste opleidingen ontvang je binnen 3 weken na het insturen van het laatste huiswerk een certificaat van deelname (ook wel studieverklaring of getuigschrift genoemd). Per opleiding staat vermeld of je een certificaat of een diploma ontvangt en of er sprake is van een openboek of klassikaal examen. Een diploma wordt verstrekt na het behalen van het examen. Je bent niet verplicht examen te doen. Doe je geen examen, dan ontvang je geen diploma, maar veelal wel een certificaat. Je ontvangt alleen een diploma of certificaat als al het lesgeld is voldaan en al het huiswerk is beoordeeld met een cijfer van 5,5 of hoger.

Examen

De meeste Civas-examens zijn openboekexamens die je thuis aflegt. De kosten voor een openboekexamen inclusief diploma bedragen 25 euro. Voor een aantal opleidingen leg je een klassikaal examen af, dit kan zowel online als op locatie zijn. De kosten voor een klassikaal examen inclusief diploma bedragen 115 euro. Civas informeert je tijdig over de datum en locatie van een klassikaal examen. Je kan alleen deelnemen als je je 2 weken van tevoren aanmeldt via het online studentenportaal Civas Campus, per email of telefoon. Civas behoudt zich het recht voor bij ziekte van de docent, te weinig aanmeldingen of overmacht, examens te annuleren, te verplaatsen of samen te voegen. Slaag je niet, dan kan je je aanmelden voor een herexamen. Openboekherexamens zijn kosteloos, een klassikaal herexamen kost 115 euro. Voor onze klassikale examens (zowel online als op locatie) en de klassikale examens voor de opleidingen Medische basiskennis CPION en Psychosociale basiskennis CPION geldt dat je maximaal 2 herexamens kan doen.

Klachtenafhandeling

Civas zet zich in om van jouw studie een succes te maken. Mocht je desondanks toch een klacht hebben, meld dit dan per post via Postbus 6006, 2001 HA Haarlem, e-mail via info@civas.nl of telefoon via 023 551 15 11. Wij doen er alles aan om tot een bevredigende oplossing te komen.

Civas is lid van de branchevereniging NRTO en conformeert zich aan de Algemene Voorwaarden voor Particulier Onderwijs en Opleidingen en de Gedragscodes die in samenwerking met de Consumentenbond zijn opgesteld. Wil je meer weten over de klachtenafhandeling bij Civas? Bekijk dan de uitgebreide klachtenprocedure elders op deze website.

Geschillen

Ben je het niet eens met de afwikkeling van je klacht, dan kan je je wenden tot de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen. Deze geschillencommissie beslecht geschillen tussen consumenten en een lid van de vereniging NRTO - in dit geval Civas.

Aansprakelijkheid

Civas is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in het lesmateriaal. Tevens kan Civas niet aansprakelijk worden gesteld voor het toepassen van de lesstof door een cursist of ander persoon. Een eventuele aanspraak op schadevergoeding zal beperkt blijven tot vergoeding van directe schade.

Algemene verordening gegevensbescherming

Civas respecteert je privacy en wij houden ons aan de regels die de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. Je leest er uitgebreid over in ons privacy statement.