Studiereglement

Schrijf je je in voor een opleiding, dan ga je met Civas een overeenkomst aan. De afspraken die erbij horen, zetten we graag voor je op een rij. Met je inschrijving ga je akkoord met het studiereglement van Civas.

Inschrijven en bedenktijd

Je kan je op ieder gewenst moment inschrijven voor een opleiding. Met een inschrijving verklaar je je akkoord met het Civas-studiereglement. Inschrijven kan via het inschrijfformulier op civas.nl en telefonisch via 023 - 55 11 511. Het inschrijfgeld bedraagt 20 euro.

Er geldt een bedenktijd van 30 dagen. Wil je na ontvangst van het lespakket afzien van de thuisstudie? Dan kan je gebruikmaken van het herroepingsrecht. Stuur dan wel het studiepakket binnen 30 dagen compleet en onbeschadigd aan ons retour. De verzendkosten komen hierbij voor jouw rekening.

Betalingsmogelijkheden

Je kan het lesgeld ineens voldoen of in termijnen (zakelijke klanten uitgezonderd). Je bent voordeliger uit als je het lesgeld ineens betaalt. Wij brengen dan geen extra administratiekosten in rekening. Je betaalt het volledige bedrag via een automatische incassomachtiging of iDeal. Termijnbetalingen kan je alleen via een incassomachtiging voldoen. Civas kan je de toegang tot het Civas studentenportaal ontzeggen en de huiswerkcorrecties opschorten als je niet tijdig je termijn betaalt. De betalingsverplichting blijft in dit geval bestaan. De kosten van het innen van achterstallige lesgelden komen voor jouw rekening.

Lesmateriaal

Na betaling van het lesgeld mag je het studiemateriaal houden en gebruiken voor persoonlijke studie. Het studiemateriaal is niet overdraagbaar aan iemand anders. Het auteurs- en eigendomsrecht ligt bij Civas.

Studieduur

Het volledige lesmateriaal krijg je in een keer thuisgestuurd. Bij Civas studeer je in je eigen tempo. Je kan je studie op elk gewenst moment tijdelijk onderbreken. De maximale studieduur is 36 maanden. Volg je een opleiding met het STAP-budget, dan is je maximale studieduur 12 maanden. Gedurende deze periode heb je recht op toegang tot het digitale lesmateriaal, huiswerkcorrectie en begeleiding en kan je praktijkdagen en examens inboeken.

Als je 3 maanden geen gebruik maakt van het studentenportaal zetten we je account in de slaapstand. Als je vervolgens aangeeft weer actief te gaan studeren, dan zetten we je account meteen weer voor je open. Uiteraard binnen je maximale studieduur van 12 of 36 maanden.

Uitstel van de studie brengt geen uitstel van betaling met zich mee. Ook verandert het totaal verschuldigde lesgeld niet als je versneld de studie voltooit.

Voortijdige beëindiging

Je kan jouw schriftelijke opleiding binnen de door Civas opgegeven studieduur voortijdig beëindigen. Meld dit per e-mail aan info@civas.nl of stuur een aangetekende brief aan: Civas, Spaarne 13, 2011 CC  Haarlem. De opzegtermijn bedraagt één maand. Je ontvangt geen terugbetaling over lesmateriaal waarvoor je reeds huiswerk hebt ingestuurd. Heb je het lesgeld vooruitbetaald, dan betaalt Civas dat binnen 14 dagen gedeeltelijk terug naar rato van de nog niet verstreken studiemaanden. Betaal je in termijnen dan moet je het lesgeld over de opzegtermijn (en eventuele achterstallige lesgelden) nog voldoen. Studiemateriaal waarvoor je niet betaald hebt, dien je voldoende gefrankeerd aan Civas te retourneren.

Retourneren

Zodra je retourzending is verwerkt, ontvang je daarvan een bevestiging via mail. Vraag bij retourzendingen altijd een verzendbewijs en bewaar dit totdat de ontvangst door Civas is bevestigd. Als een retourzending tijdens het transport vermist raakt, nemen wij - nadat je het verzendbewijs hebt overlegd - de afhandeling van het probleem voor onze rekening. Vermissingen van retourzendingen zonder verzendbewijs vallen buiten onze verantwoordelijkheid en nemen wij niet in behandeling. Heb je tot tweemaal toe een studie besteld en geretourneerd, dan behouden wij ons het recht voor af te zien van verdere levering.

Verzetten of annuleren van praktijkopleidingen, praktijkdagen en klassikale examens

Het verzetten van een evenement is mogelijk tot 14 dagen voor aanvang en is kosteloos, daarna is verzetten niet meer mogelijk. Tot 4 weken voorafgaand aan de start van de praktijkopleiding, praktijkdag(en) of het klassikale examen kan je kosteloos annuleren. Zeg je op tussen 4 en 2 weken voor aanvang van het praktijkevenement dan betaal je 30% van de kosten. Annuleer je minder dan 2 weken voor aanvang, dan betaal je 50% van de kosten. Verschijn je niet, dan ben je het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Civas behoudt zich het recht voor bij ziekte van de docent, te weinig aanmeldingen of overmacht situaties, praktijkevenementen te annuleren, te verplaatsen of samen te voegen.

Verzetten of annuleren praktijkdagen Gewichtsconsulent, Provocatief coachen, Voetreflextherapie, Ziekteverzuim, HR Analytics

Deze dagen zijn bij het lesgeld van de opleiding inbegrepen maar ook hier moeten we op tijd weten op hoeveel studenten we kunnen rekenen en maken we kosten als je te laat annuleert of niet komt opdagen. Tot 2 weken voorafgaand aan de praktijkdag kan je het evenement kosteloos verzetten. Daarna worden er kosten in rekening gebracht. Deze kosten zijn:

Minder dan 2 weken voor aanvang van de praktijkdag:

  • HR Analytics, Zieketverzuim en andere opleidingen voor de HR professional: € 125.
  • Gewichtsconsulent, Provocatief coachen, Voetreflextherapie en andere inbegrepen praktijkdagen:  € 65.

Afwezig op de dag zelf?

  • HR Analytics, Ziekteverzuim en andere opleidingen voor de HR professional: € 250.
  • Gewichtsconsulent, Provocatief coachen, Voetreflextherapie en andere inbegrepen prakijktdagen: € 130.

 Zie je af van deelname aan de praktijkdag, dan krijg je geen geld terug.

Verzendkosten

De verzendkosten voor het versturen van de lesmaterialen binnen Nederland en België zijn voor rekening van Civas. Woon je in het buitenland (dus niet in Nederland en België), dan betaal je €20 verzendkosten. Alle postzendingen aan Civas moet je voldoende frankeren, anders nemen wij de poststukken niet in behandeling. Huiswerk stuur je kosteloos in via het studentenportaal of per e-mail.

Diploma en certificaat

Voor de meeste opleidingen kun je na het insturen van het laatste huiswerk een certificaat van deelname downloaden (ook wel studieverklaring of getuigschrift genoemd). Dit doe je via het studentenportaal. Per opleiding staat vermeld of je een certificaat of een diploma ontvangt en of er sprake is van een openboek of klassikaal examen.
Een diploma wordt verstrekt na het behalen van het examen. Je bent niet verplicht examen te doen. Doe je geen examen, dan ontvang je geen diploma, maar veelal wel een certificaat. Je ontvangt alleen een diploma of certificaat als al het lesgeld is voldaan en al het huiswerk is beoordeeld met een cijfer van 5,5 of hoger.

Examen

Bij Civas worden bijna alle opleidingen afgerond met een examen. Daarin zijn twee mogelijkheden:

  • examen
  • openboek examen

Beide examens leg je online af. Via je eigen computer en op een moment dat het jou schikt. Dit kan dus dag en nacht, wat jou het beste past.

Een examen heeft online surveillance en de kosten hiervoor zijn € 115 per examen. Je mag hier geen lesmateriaal, notities, mobiele telefoon of boeken bijhouden. Ook mag er niemand in de kamer aanwezig zijn. Bij een examen zijn maximaal 2 herexamens toegestaan. 

Een openboek examen kost € 25 inclusief eventueel 2 herexamens. Hierbij mag je het lesmateriaal er gewoon bijhouden en geldt geen online surveillance.

Hier vind je het volledige examenreglement. 

Klachtenafhandeling

Civas zet zich in om van jouw studie een succes te maken. Mocht je desondanks toch een klacht hebben, meld dit dan per post via Spaarne 13, 2011 CC Haarlem, e-mail via info@civas.nl of telefoon via 023 551 15 11. Wij doen er alles aan om tot een bevredigende oplossing te komen.

Civas is lid van de branchevereniging NRTO en conformeert zich aan de Algemene Voorwaarden voor Particulier Onderwijs en Opleidingen en de Gedragscodes die in samenwerking met de Consumentenbond zijn opgesteld. Wil je meer weten over de klachtenafhandeling bij Civas? Bekijk dan de uitgebreide klachtenprocedure elders op deze website.

Geschillen

Ben je het niet eens met de afwikkeling van je klacht, dan kan je je wenden tot de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen. Deze geschillencommissie beslecht geschillen tussen consumenten en een lid van de vereniging NRTO - in dit geval Civas.

Aansprakelijkheid

Civas is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in het lesmateriaal. Tevens kan Civas niet aansprakelijk worden gesteld voor het toepassen van de lesstof door een cursist of ander persoon. Een eventuele aanspraak op schadevergoeding zal beperkt blijven tot vergoeding van directe schade.

Algemene verordening gegevensbescherming

Civas respecteert je privacy en wij houden ons aan de regels die de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. Je leest er uitgebreid over in ons privacy statement.