boekenstudie

Privacy Statement

Via deze Privacy statement informeert Civas B.V. u over de wijze waarop binnen onze organisatie wordt omgegaan met uw persoonsgegevens.

Voor Civas B.V. is de bescherming van uw persoonsgegevens van het grootste belang. Civas B.V. respecteert uw privacy en wij houden ons aan de regels die de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt.

De verantwoordelijke voor het gebruik van uw persoonsgegevens is Civas B.V. (hierna aangeduid als “Civas”), Oudeweg 8-b, 2031 CC Haarlem met KvK nummer: 34102045 0000.

Verwerking Persoonsgegevens

Civas verwerkt de persoonsgegevens die we van u of van uw werkgever ontvangen. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die we ontvangen bij aanmelding voor een opleiding, aanvraag van onze brochure, aanmelding voor onze nieuwsbrief of als u op andere wijze contact met ons opneemt. Wij verzamelen en verwerken onder meer de volgende persoonsgegevens: uw naam, adres en overige contactgegevens, gegevens met betrekking tot de opleiding waarvoor u zich heeft aangemeld, inclusief betalingsgegevens, uw feedback over de opleiding en overige informatie die u aan ons verstrekt. Daarnaast verzamelt en verwerkt Civas persoonsgegevens in het kader van uw opleiding, zoals uw aanwezigheid, eventuele resultaten en of u de opleiding (met goed gevolg) heeft afgerond.

Voor welke doeleinden worden uw gegevens verwerkt?

CIVAS gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • de registratie en administratieve afhandeling van uw deelname aan de door u gekozen opleiding;
 • de kredietwaardigheid te controleren;
 • het verzorgen van de door u gekozen opleiding;
 • om analyses uit te voeren zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren;
 • om u lespakketten toe te sturen
 • om u onze nieuwsbrief of brochure toe te zenden;
 • om u de door u gevraagde inlichtingen te verstrekken en op uw vragen te reageren;
 • om te voldoen aan op Civas rustende wet- en regelgeving.

Bezoek aan de website van Civas

Wanneer je gebruik maakt van de website van Civas, dan laat je gegevens bij ons achter. Bovendien laat de website een aantal soorten cookies op je computer achter. Die worden gebruikt om de website beter te laten werken op jouw apparaat.

Hieronder kun je lezen welke gegevens Civas kan verzamelen, waarom we dat doen en wat we met die gegevens kunnen doen. Ook kun je lezen welke cookies we gebruiken en waarom.

Dit statement gaat over onze hele website en ons studentenplatform Civas Campus: het geldt dus voor bezoekers, maar bijvoorbeeld ook als je je inschrijft voor een studie, een account aanmaakt of aanmeldt voor een nieuwsbrief.

Cookies

Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op je voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende je gebruik van deze website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde ‘cookies’. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op je computer worden geplaatst. Ook wordt gebruik gemaakt van cookies en vergelijkbare technieken om u online te herkennen en volgen, uw klik- en muisgedrag te monitoren en profielen op te stellen op basis op basis van uw gedrag op de website. Je kunt het gebruik van ‘cookies’ via de instellingen van je computer van je browser uitschakelen.

Functionele cookies

Functionele cookies zijn nodig voor een goede werking van de website. Deze cookies kunnen niet worden uitgeschakeld.

Analytische cookies

Analytische cookies worden door Civas gebruikt om de website te optimaliseren. Deze cookies kunnen niet worden uitgeschakeld

Marketing cookies

Door onder andere je bezochte pagina's te delen met diverse advertentie- en marketing-platformen kunnen wij je gerichtere content tonen op het internet. In het cookie statement van Civas, kunt u lezen welke cookies er voor welke doeleinden en door welke partijen worden geplaatst.

De juridische grondslag voor deze verwerkingen is uw toestemming (met uitzondering van functionele cookies en cookies met geringe gevolgen voor uw privacy).

Hoe komen wij aan je gegevens?

Als je gebruik maakt van de Civas-website, dan laat je soms persoonsgegevens bij ons achter. Het gaat dan specifiek om de informatie die je zelf invult bij de formulieren en zaken over je browser, besturingssysteem, land waarin je de website bekijkt en soortgelijke browsergegevens. Deze worden anoniem (zonder herleidbaar ip-adres) verwerkt in Google Analytics. Je laat op de volgende manieren je gegevens bij ons achter:

 • Navigatie door de website
 • Inschrijven voor training, studie of cursus
 • Invullen van formulieren
 • Opgeven voor nieuwsbrief
 • Aanvragen proefles of inhoudsopgave
 • Aanvragen studiegids
 • Aanmaken account
 • Gebruik maken van Civas Campus, huiswerk inleveren, overleg met medestudenten

Wat doen we met je gegevens?

Civas bewaart en verwerkt je gegevens met de volgende doelen:

 • Verzamelen en analyseren van statistieken ten einde de website te optimaliseren
 • Het opbouwen van een contacthistorie en opvolgen van contactverzoeken
 • Informeren over aanvullende en soortgelijke trainingen en cursussen
 • Korting verlenen indien u in aanmerking komt voor pakketten
 • Registeren van aanmeldingen voor examens
 • Na expliciete toestemming: Het optimaliseren van je digitale ervaring en marketingdoeleinden door je surfgedrag te delen met partners

Civas bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking.

Hoe beveiligen we je gegevens?

Civas neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Zo beveiligen wij onze systemen en applicaties op een niveau dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen. Als onderdeel daarvan sluit Civas verwerkersovereenkomsten met leveranciers die zij inschakelt en die namens haar persoonsgegevens verwerken, waarin aan deze leveranciers passende verplichtingen worden opgelegd om de beveiliging van deze gegevens te waarborgen.

Met wie deelt Civas jouw gegevens?

Civas gaat vertrouwelijk met je persoonsgegevens om. Wij zullen nooit jouw gegevens verkopen aan andere partijen.

De persoonsgegevens die we gebruiken voor analyses worden door ons geanonimiseerd en zijn dus niet meer tot u herleidbaar. Indien dat met uw werkgever is overeengekomen, kan Civas informatie over uw aanwezigheid bij de opleiding verstrekken aan uw werkgever. Civas kan gebruikmaken van de diensten van derden om uw gegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacy statement, bijvoorbeeld technische dienstverleners, bezorgdiensten maar ook partners die diensten verlenen zoals aan onze accreditatie organisaties of een derde die een kredietwaardigheidsonderzoek uitvoert. Civas zal uw gegevens niet aan andere derden verstrekken, tenzij u daarvoor voorafgaande toestemming hebt gegeven aan Civas of indien Civas daartoe wettelijk verplicht is.

Deze derde partijen treden hierbij op als ‘verwerker’ voor Civas en wij dragen zorg dat deze partijen voldoende waarborgen bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Civas sluit met derde partijen die voor Civas optreden als verwerker een verwerkersovereenkomst waarin onder meer is opgenomen dat zij persoonsgegevens alleen zullen verwerken in opdracht van Civas.

Jonger dan 16 jaar?

Als je minderjarig bent, dus jonger dan 16 jaar, dan mag je alleen toestemming geven voor het verwerken van je persoonsgegevens met toestemming van een van je ouders of wettelijke voogd. Het is dan belangrijk dat je ouder(s) of je voogd dit statement leest. Zij kunnen ook de rechten uitoefenen die je hebt met betrekking tot de persoonsgegevens die je bij ons achterlaat, zoals het recht om je te verzetten tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens of het recht op inzage in en correctie van je gegevens.

Inzicht in je gegevens?

Als u een overzicht wilt van al uw persoonsgegevens die door Civas worden verwerkt, kunt u dit opvragen via info@civas.nl. Ook kunt u via dit e-mailadres verzoeken om wijziging of correctie van uw gegevens. Civas zal op dergelijke verzoeken zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand, tenzij verlenging van die termijn gerechtvaardigd is op grond van de wet, je verzoek behandelen.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing en/of (verdere) ontvangst van (bepaalde) informatie door dit verzoek per e-mail te sturen naar info@civas.nl.

Als u wilt dat Civas uw persoonsgegevens en/of account verwijdert, kunt u hierom verzoeken door een e-mail te sturen naar info@civas.nl. Het is mogelijk dat enkele persoonsgegevens na het verwijderingsverzoek door Civas worden bewaard, bijvoorbeeld indien dit noodzakelijk is voor de afwikkeling van geplaatste bestellingen of indien er een wettelijk verplichting bestaat om de gegevens te bewaren.

Klacht

Indien u een klacht hebt over het gebruik van persoonsgegevens door Civas, hebt u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Civas kan deze Privacy Statement wijzigen. We raden dan ook aan deze Privacy Statement regelmatig te lezen, om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Deze Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op 25 mei 2018.

Voorkeuren wijzigen