boekenstudie

Privacy Statement

Via deze Privacy statement informeert Civas B.V. u over de wijze waarop binnen onze organisatie wordt omgegaan met uw persoonsgegevens.

Voor Civas B.V. is de bescherming van uw persoonsgegevens van het grootste belang. Civas B.V. respecteert uw privacy en wij houden ons aan de regels die de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt.

De verantwoordelijke voor het gebruik van uw persoonsgegevens is Civas B.V. (hierna aangeduid als “Civas”), Oudeweg 8-b, 2031 CC Haarlem met KvK nummer: 34102045 0000.

Verwerking Persoonsgegevens

Civas verwerkt de persoonsgegevens die we van u of van uw werkgever ontvangen. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die we ontvangen bij aanmelding voor een opleiding, aanvraag van onze brochure, aanmelding voor onze nieuwsbrief of als u op andere wijze contact met ons opneemt. Wij verzamelen en verwerken onder meer de volgende persoonsgegevens: uw naam, adres en overige contactgegevens, gegevens met betrekking tot de opleiding waarvoor u zich heeft aangemeld, inclusief betalingsgegevens, uw feedback over de opleiding en overige informatie die u aan ons verstrekt. Daarnaast verzamelt en verwerkt Civas persoonsgegevens in het kader van uw opleiding, zoals uw aanwezigheid, eventuele resultaten en of u de opleiding (met goed gevolg) heeft afgerond.

Voor welke doeleinden worden uw gegevens verwerkt?

CIVAS gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • de registratie en administratieve afhandeling van uw deelname aan de door u gekozen opleiding;
 • de kredietwaardigheid te controleren;
 • het verzorgen van de door u gekozen opleiding;
 • om analyses uit te voeren zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren;
 • om u lespakketten toe te sturen
 • om u onze nieuwsbrief of brochure toe te zenden;
 • om u de door u gevraagde inlichtingen te verstrekken en op uw vragen te reageren;
 • om te voldoen aan op Civas rustende wet- en regelgeving.

Bezoek aan de website van Civas

Wanneer u gebruik maakt van de website van Civas, dan laat u gegevens bij ons achter. Bovendien laat de website een aantal soorten cookies op uw computer achter. Die worden gebruikt om de website beter te laten werken op uw apparaat.

Hieronder kunt u lezen welke gegevens Civas kan verzamelen, waarom we dat doen en wat we met die gegevens kunnen doen. Ook kunt u lezen welke cookies we gebruiken en waarom.

Dit statement gaat over onze hele website en ons studentenplatform Civas Campus: het geldt dus voor bezoekers, maar bijvoorbeeld ook als ju zich inschrijft voor een studie, een account aanmaakt of aanmeldt voor een nieuwsbrief.

Cookies

Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op uw voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende uw gebruik van deze website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde ‘cookies’. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op uw computer worden geplaatst. Ook wordt gebruik gemaakt van cookies en vergelijkbare technieken om u online te herkennen en volgen, uw klik- en muisgedrag te monitoren en profielen op te stellen op basis op basis van uw gedrag op de website. U kunt het gebruik van ‘cookies’ via de instellingen van uw computer van uw browser uitschakelen.

Functionele cookies

Functionele cookies zijn nodig voor een goede werking van de website. Deze cookies kunnen niet worden uitgeschakeld.

Analytische cookies

Analytische cookies worden door Civas gebruikt om de website te optimaliseren. Deze cookies kunnen niet worden uitgeschakeld.

Marketing cookies

Door onder andere uw bezochte pagina's te delen met diverse advertentie- en marketing-platformen kunnen wij u gerichtere content tonen op het internet. In het cookie statement van Civas, kunt u lezen welke cookies er voor welke doeleinden en door welke partijen worden geplaatst.

De juridische grondslag voor deze verwerkingen is uw toestemming (met uitzondering van functionele cookies en cookies met geringe gevolgen voor uw privacy).

Hoe komen wij aan uw gegevens?

Als u gebruik maakt van de Civas-website, dan laat u soms persoonsgegevens bij ons achter. Het gaat dan specifiek om de informatie die u zelf invult bij de formulieren en zaken over uw browser, besturingssysteem, land waarin u de website bekijkt en soortgelijke browsergegevens. Deze worden anoniem (zonder herleidbaar ip-adres) verwerkt in Google Analytics. U laat op de volgende manieren uw gegevens bij ons achter:

 • Navigatie door de website
 • Inschrijven voor training, studie of cursus
 • Invullen van formulieren
 • Opgeven voor nieuwsbrief
 • Aanvragen proefles of inhoudsopgave
 • Aanvragen studiegids
 • Aanmaken account
 • Gebruik maken van Civas Campus, huiswerk inleveren, overleg met medestudenten

Wat doen we met uw gegevens?

Civas bewaart en verwerkt uw gegevens met de volgende doelen:

 • Verzamelen en analyseren van statistieken ten einde de website te optimaliseren
 • Het opbouwen van een contacthistorie en opvolgen van contactverzoeken
 • Informeren over aanvullende en soortgelijke trainingen en cursussen
 • Korting verlenen indien u in aanmerking komt voor pakketten
 • Registeren van aanmeldingen voor examens
 • Na expliciete toestemming: Het optimaliseren van uw digitale ervaring en marketingdoeleinden door uw surfgedrag te delen met partners

Civas bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking.

Hoe beveiligen we uw gegevens?

Civas neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Zo beveiligen wij onze systemen en applicaties op een niveau dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen. Als onderdeel daarvan sluit Civas verwerkersovereenkomsten met leveranciers die zij inschakelt en die namens haar persoonsgegevens verwerken, waarin aan deze leveranciers passende verplichtingen worden opgelegd om de beveiliging van deze gegevens te waarborgen.

Met wie deelt Civas uw gegevens?

Civas gaat vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. Wij zullen nooit uw gegevens verkopen aan andere partijen.

De persoonsgegevens die we gebruiken voor analyses worden door ons geanonimiseerd en zijn dus niet meer tot u herleidbaar. Indien dat met uw werkgever is overeengekomen, kan Civas informatie over uw aanwezigheid bij de opleiding verstrekken aan uw werkgever. Civas kan gebruikmaken van de diensten van derden om uw gegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacy statement, bijvoorbeeld technische dienstverleners, bezorgdiensten maar ook partners die diensten verlenen zoals aan onze accreditatie organisaties of een derde die een kredietwaardigheidsonderzoek uitvoert. Civas zal uw gegevens niet aan andere derden verstrekken, tenzij u daarvoor voorafgaande toestemming hebt gegeven aan Civas of indien Civas daartoe wettelijk verplicht is.

Deze derde partijen treden hierbij op als ‘verwerker’ voor Civas en wij dragen zorg dat deze partijen voldoende waarborgen bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Civas sluit met derde partijen die voor Civas optreden als verwerker een verwerkersovereenkomst waarin onder meer is opgenomen dat zij persoonsgegevens alleen zullen verwerken in opdracht van Civas.

Jonger dan 16 jaar?

Als u minderjarig bent, dus jonger dan 16 jaar, dan mag u alleen toestemming geven voor het verwerken van uw persoonsgegevens met toestemming van een van uw ouders of wettelijke voogd. Het is dan belangrijk dat uw ouder(s) of uw voogd dit statement leest. Zij kunnen ook de rechten uitoefenen die u hebt met betrekking tot de persoonsgegevens die u bij ons achterlaat, zoals het recht om u te verzetten tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens of het recht op inzage in en correctie van uw gegevens.

Inzicht in uw gegevens?

Als u een overzicht wilt van al uw persoonsgegevens die door Civas worden verwerkt, kunt u dit opvragen via info@civas.nl. Ook kunt u via dit e-mailadres verzoeken om wijziging of correctie van uw gegevens. Civas zal op dergelijke verzoeken zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand, tenzij verlenging van die termijn gerechtvaardigd is op grond van de wet, uw verzoek behandelen.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing en/of (verdere) ontvangst van (bepaalde) informatie door dit verzoek per e-mail te sturen naar info@civas.nl.

Als u wilt dat Civas uw persoonsgegevens en/of account verwijdert, kunt u hierom verzoeken door een e-mail te sturen naar info@civas.nl. Het is mogelijk dat enkele persoonsgegevens na het verwijderingsverzoek door Civas worden bewaard, bijvoorbeeld indien dit noodzakelijk is voor de afwikkeling van geplaatste bestellingen of indien er een wettelijk verplichting bestaat om de gegevens te bewaren.

Klacht

Indien u een klacht hebt over het gebruik van persoonsgegevens door Civas, hebt u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Civas kan deze Privacy Statement wijzigen. We raden dan ook aan deze Privacy Statement regelmatig te lezen, om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Deze Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op 25 mei 2018.

Voorkeuren wijzigen