Praktijkdagen voor studenten voeding

Ben je student voeding bij Civas? Kom dan naar een praktijkdag en verrijk je kennis met oefenen in de praktijk. Deelname aan een praktijkdag is niet verplicht (Gewichtsconsulent uitgezonderd) voor het behalen van je diploma op het gebied van voeding en dieet.

Populaire praktijkdagen voor voedingsexperts


1. Praktijkdag Orthomoleculaire voeding I en II

Wil je je kennis van de orthomoleculaire voedingsleer naar een hoger plan tillen? Doe dan mee aan de uitdagende en interactieve praktijkdagen I en II, waarin docent Ineke Haisma de theorie uit de opleiding uitgebreid toelicht met praktijkvoorbeelden. Aan de hand van casussen leer je het eetpatroon van je cliënten te wijzigen. Ook wordt er aandacht besteed aan specifieke voeding die nodig is bij verschillende ziektebeelden.

Op lesdag 1 ga je aan de slag met de belangrijke elementen van lichaamsopbouwende voeding, recepten en de organen maag, lever en alvleesklier. Op lesdag 2 ga je een stapje verder en worden ook de onderwerpen macronutriënten, hormonen en neurotransmitters behandeld. Om lesdag 2 bij te wonen, heb je bij voorkeur de eerste dag al gevolgd.

De praktijkdagen voor de opleiding Natuurvoedingsadviseur, Orthomoleculair therapeut en Orthomoleculaire voeding worden verzorgd door Ineke Haisma. Zij is orthomoleculair therapeut en heeft sinds 2005 haar eigen praktijk. Daarnaast is zij auteur en geeft zij lezingen en cursussen.

Tijdens haar studie Orthomoleculaire geneeskunde heeft zij geleerd dat 70% van alle gezondheidsklachten gerelateerd zijn aan voeding. En dat je dit percentage omlaag kan brengen door andere keuzes te maken over voeding.

‘Het is mijn missie om kennis over goede voeding in alle huiskamers (én keukens!) te krijgen. Niet om iedereen qua voeding als een heilig boontje te laten leven, maar om mensen in staat te stellen verstandige keuzes te maken. Dat is niet alleen beter voor mens, dier en milieu, maar óók voor de maatschappij die de kosten voor gezondheidszorg moet opbrengen.’2. Praktijkdag Voedingsdeskundige praktijkvoering

Wil je je praktijkvaardigheden als voedingsdeskundige perfectioneren? Kom dan naar deze interactieve praktijkdag.

Onder leiding van je docent leer je een intakegesprek voeren en een anamnese afnemen. Je leert aan de hand van uitdagende casussen de theorie uit de opleiding in de praktijk toe te passen. Je gaat aan de slag met een eetdagboek en het samenstellen van dagmenu's. Ook wordt een aantal ziektebeelden besproken en wordt uitgelegd hoe de juiste voeding kan bijdragen aan het herstel.

De volgende onderwerpen komen o.a. aan bod: intakegesprek en anamnese afnemen, casus eetdagboek, casus dagmenu, casus voorstadium diabetes en verpakkingen lezen.

Praktijkvaardigheden oefenen

3. Praktijkdag Voedingsdeskundige coachvaardigheden

Deze praktijkdag coachvaardigheden is bedoeld voor voedingsdeskundigen die hun coach- en communicatievaardigheden naar een hoger plan willen tillen.

Onder leiding van je docent leer je de coach- en gespreksvaardigheden uit de opleiding in de praktijk toe te passen. Aan de hand van casussen leer je heldere en haalbare doelen formuleren en een concreet plan van aanpak opstellen.

Het programma bestaat o.a. uit: in kleine groepen oefenen met gesprekstechnieken en coach- en  luistervaardigheden, SMART-doelen formuleren, een behandelplan opstellen, oefenen in je rol als voedingsdeskundige aan de hand van verschillende casussen.


4. Gewichtsconsulent

Op de praktijkdag Gewichtsconsulent leer je de opgedane kennis aan de hand van casussen in de praktijk toe te passen. Onder begeleiding van je docent wordt veel aandacht besteed aan het maken van dagmenu's, coachingsvaardigheden, gesprekstechnieken en motivatie. Je neemt daarbij verschillende rollen aan. In de ene casus ben je bijvoorbeeld de gewichtsconsulent, in de andere de cliënt. Of je observeert het gesprek tussen de gewichtsconsulent en cliënt.

Belangrijke onderwerpen die behandeld worden zijn: intakegesprek voeren, voedingsanamnese afnemen, eetdagboek analyseren, dagmenu’s maken en een gedemotiveerde cliënt motiveren.

Om het BGN-erkende diploma te behalen van de opleiding Gewichtsconsulent is deelname aan de praktijkdag Gewichtsconsulent verplicht. Volg deze praktijkdag daarom voordat je gaat deelnemen aan het examen.

Gesprek tussen gewichtsconsulent en cliënt

Meer weten?

Ben je student bij Civas? Kom dan naar een praktijkdag en verrijk je kennis met oefenen in de praktijk!

> Algemene informatie over de praktijkdagen