Opleiding Motiverende gespreksvoering

Opleiding Motiverende gespreksvoering

Ontdek de kracht van motiverende gespreksvoering of MGV om als professional gedragsverandering bij anderen te stimuleren.

hbo-niveau
5mnd.
€ 890 of 5 x € 187 p/m
thuisstudie met verplichte praktijkdag

Motiverende gespreksvoering, vaak afgekort als MGV, is een beproefde en effectieve manier van communiceren die anderen helpt hun eigen motivatie voor verandering te ontdekken.

Wat is Motiverende gespreksvoering?
Dit is een krachtig instrument dat professionals uit diverse sectoren kunnen inzetten, denk aan de gezondheidszorg, coaching, onderwijs en bedrijfsleven. Met deze methode leer je hoe je cliënten kunt ondersteunen bij het vinden van blijvende motivatie in zichzelf. Je ontdekt welke houding en gespreksvaardigheden hierbij effectief zijn en hoe je motivatie kunt opwekken.

Met deze vaardigheden ben je in staat om een gesprek te leiden dat resulteert in duurzame gedragsverandering. Na het volgen van de opleiding Motiverende Gespreksvoering (MGV), begrijp je wat motivatie inhoudt, hoe je het kunt herkennen en welke processen iemand doorloopt voordat een duurzame verandering kan worden verwacht. Daarnaast beschik je over de kennis om motiverende gespreksvoering toe te passen in je eigen praktijk.

Wat je van de opleiding kunt verwachten

 • Direct toepasbare methode
 • Ontwikkeld en gegeven door vakspecialist/docent lid van het MINT
 • Veel praktijkvoorbeelden
 • Op de praktijkdag staat oefenen centraal

Na afronding

Met de opleiding Motiverende Gespreksvoering leer je hoe je mensen kunt ondersteunen bij het vinden en versterken van hun eigen motivatie en mogelijkheden voor een gewenste gedragsverandering. Als professional begeleid je de ander door dit proces. Dit doe je door empathisch te luisteren, ambivalentie te onderzoeken en samen te werken aan het ontdekken van oplossingen.

In de praktijk
Motiverende Gespreksvoering of Motivational Interviewing (MI) in het engels, kan in bijna elke situatie worden toegepast waarin gedragsverandering gewenst is. Het is wetenschappelijk bewezen bijzonder effectief bij het vergroten van de kans op succesvolle gedragsverandering. Bovendien maakt het jou een betere, professionele gesprekspartner die zich bewust is van de mogelijkheden om met zelfvertrouwen doelbewuste keuzes te maken tijdens het gesprek.

Bevorderen van gedragsverandering
Motiverende gespreksvoering wordt vaak gebruikt in de gezondheidszorg. Bijvoorbeeld bij stoppen met roken, gewichtsbeheersing en diabetesmanagement. Het helpt cliënten en patiënten hun gedrag te veranderen en gezondere keuzes te maken. Maar toepassing van Motiverende gespreksvoering beperkt zich zeker niet alleen tot de gezondheidszorg. Zo wordt het ook gebruikt in en bij:

Verslavingszorg
MGV is effectief bij de behandeling van verslavingen, zoals alcohol- en drugsmisbruik, door mensen te helpen hun motivatie te vinden voor herstel en verandering.

Mentale gezondheid
Motiverende gespreksvoering kan worden ingezet om mensen met psychische aandoeningen, zoals depressie en angst te ondersteunen. Motiverende gespreksvoering is een methode die hen ondersteunt en aanmoedigt hulp te zoeken en/ of hun behandelingsplannen te volgen.

Onderwijs en opvoeding
Motiverende gespreksvoering kan worden gebruikt in het onderwijs om studenten te motiveren en te begeleiden bij academische prestaties. Maar het is ook een goede methode bij ouderschap om positieve gedragsverandering bij kinderen te stimuleren.

Coaching en counseling
Coaches en counselors gebruiken Motiverende gespreksvoering om cliënten te ondersteunen bij het bereiken van persoonlijke en professionele doelen.

Bedrijfsleven en leiderschap
Motiverende gespreksvoering (afgekort tot MVG) kan in leiderschapssituaties worden ingezet om medewerkers te motiveren, te begeleiden en ervoor te zorgen dat ze beter presteren. Je krijgt collega’s die ‘niet willen’ makkelijker naar collega’s die ‘wel willen’. Ook in geval van weerstand leer je met MVG de relatie overeind te houden.

Sociaal werk
MVG wordt gebruikt in sociaal werk om mensen te helpen bij het aanpakken van problemen op het gebied van huisvesting, financiën, gezinsdynamiek en andere uitdagingen.

Na afronding van de opleiding kun je motiverende gespreksvoering in elke situatie toepassen waarin gedragsverandering gewenst is, en waarbij het belangrijk is om de intrinsieke motivatie van de persoon te vergroten. Je kunt andere methoden die je al langer vaardig bent, aanvullen en deze tijdens gesprekken combineren. Motiverende gespreksvoering helpt jou als professional effectiever te communiceren en samen te werken met cliënten, klanten, patiënten of anderen om positieve veranderingen te bewerkstelligen.

Praktische aanpak
De opleiding Motiverende gespreksvoering is praktisch ingericht en werkt met praktijkgerichte kennis, voorbeelden en opdrachten die je meteen in het dagelijkse werk kan toepassen. Je werkt gedurende de lessen naar een methode toe die past bij jouw eigen stijl van gespreksvoering.

De lesstof
Je leert meer over het onderwerp motiverende gespreksvoering, de basishouding van waaruit je de cliënt benadert, gesprekstechnieken, de vier processen van Motiverende Gespreksvoering, het omgaan met weerstand en ambivalentie en het ontlokken van verandertaal om de commitment voor verandering te vergroten.

De lessen zijn geschreven in begrijpelijke taal met veel praktijkvoorbeelden die de lesstof verduidelijken. Met reflectieopdrachten en oefeningen word je uitgedaagd om meteen aan de slag te gaan met de lesstof. Deze cursus geeft je toegang tot het basisniveau motiverende gespreksvoering. Daarnaast maak je een eindopdracht waarbij je reflecteert op waar je nu staat en reflecteer je op je eigen gesprekstechnieken.

Praktijkdag
Tijdens de praktijkdag maak je de vertaling van de theorie naar de praktijk. Je bereidt deze dag voor met een aantal opdrachten. Op een interactieve manier ga je aan de slag met de theorie en oefen je samen met andere professionals motiverende gespreksvoering. Er is ruimte om te experimenteren zodat je ontdekt wat wel en niet werkt. Het lesmateriaal en de praktijkdag sluiten naadloos aan op de theorie.

We herhalen de essentie van de ‘spirit’ van motiverende gespreksvoering, het werken vanuit het hart en mind van motiverende gespreksvoering, de gesprekstechnieken en de vier processen van motiverende gespreksvoering. We doen oefeningen in het luisteren naaren het reageren op taal.

Na afronding van de opleiding kun je motiverende gespreksvoering in elke situatie toepassen waarin gedragsverandering gewenst is, en waarbij het belangrijk is om de intrinsieke motivatie van de persoon te vergroten. Je kunt andere methoden die je al langer vaardig bent, aanvullen en tijdens deze gesprekken combineren. Motiverende gespreksvoering helpt jou als professional effectiever te communiceren en samen te werken met cliënten, klanten, patiënten of anderen om positieve verandering te bewerkstelligen.

Programma

Deze opleiding leidt op tot het startniveau in motiverende gespreksvoering. In de opleiding komen de volgende taken aanbod die Miller en Rollnick noemen die nodig zijn voor het leren van motiverende gespreksvoering:

 • De onderliggende ‘spirit’ van motiverende gespreksvoering begrijpen.
 • Gespreksvaardigheden ontwikkelen en hiermee aansluiten bij het verhaal van de ander.
 • Veranderdoelen kunnen identificeren en nastreven.
 • Informatie en advies geven met respect voor de autonomie van de ander.
 • Behoudtaal en verandertaal kunnen horen.
 • Verandertaal kunnen ontlokken.
 • Op verandertaal kunnen reageren en deze ontlokken en versterken.
 • Op behoudtaal en wrijving kunnen reageren, zodat deze niet toenemen en bij voorkeur afnemen.
 • Hoop en vertrouwen voeden (bekrachtigen).
 • De processen goed doorlopen en het juiste moment voor het introduceren van het veranderplan timen.
 • Commitment versterken.
 • Motiverende gespreksvoering integreren met de andere taken die je in je werk als professional te doen hebt.

Onderwerpen die aanbod komen:

 • Grondleggers, Miller Rollinick (Rogers)
 • Motivatie en gedragsverandering
 • Zelfdeterminatie theorie (Deci en Ryan)
 • Overige motivatie theorieën
 • Belang en vertrouwen
 • Autonomie en duurzame gedragsverandering
 • Hoop en vertrouwen
 • Vier processen van MGV
 • Basisbegrippen houding MGV
 • MGV gesprekstechnieken zoals Open vragen, Reflectief luisteren, Bevestigen en Samenvatten (ORBS genoemd)
 • Sturen - gidsen - volgen
 • Verandertaal en behoudtaal

Het programma

1. Theorie op eigen tempo
Tijdens deze praktische opleiding Motiverende gespreksvoering neem je eerst op je eigen tempo de theorie en achtergronden door. Hierin zijn veel praktijkvoorbeelden en oefeningen opgenomen, waardoor de stof begrijpelijk is.

2. Eindopdracht
Nadat je de theorie eigen hebt gemaakt ga je aan de slag met de eindopdracht. Heb je deze gehaald? Dan ben je klaar voor de praktijkbijeenkomst.

3. Praktijkbijeenkomst
Tijdens de praktijkbijeenkomst maak je de vertaling van de theorie naar je eigen praktijk. Op een interactieve manier ga je aan de slag met de theorie rondom motiverende gespreksvoering. Samen met de trainer en je medestudenten oefen je met casuïstiek en diverse situaties uit de praktijk. Er is veel ruimte voor het inbrengen van eigen casuïstiek. Met als doel (nieuwe) vaardigheden rondom motiverende gesprekstechnieken te oefenen, zodat je concrete handvatten hebt waarmee je aan de slag kan in je eigen praktijk.

4. Certificaat startniveau Motiverende gespreksvoering
Na het succesvol afronden van de eindopdracht en het actief bijwonen van de praktijkbijeenkomst behaal je het Civas certificaat Motiverende gespreksvoering.

Leerdoelen opleiding Motiverende gespreksvoering

 • Je weet wat motivatie is en hoe het gedrag en gedragsverandering beïnvloed.
 • Je kent het verschil tussen duurzame en tijdelijke motivatie.
 • Je kent de verschillende theoriën en modellen over motivatie zoals de zelfdeterminatietheorie van Deci en Ryan.
 • Je bent je bewust van de kerntaak van motiverende gespreksvoering.
 • Je ben je bewust van het proces wat nodig is om motiverende gespreksvoering te leren toepassen
 • Je (her)kent de mensvisie van MGV met o.a. autonomie en compassie van Miller en Rollnick.
 • Je kent de grondbeginselen van MGV en leert de wetenschappelijke achtergrond hiervan kennen (o.a. Rogers).
 • Je herkent de motivatie in casuïstiek en eigen praktijk.
 • Je kent de (ethische) grenzen van MGV.
 • Je (her)kent situaties waarin MGV toegepast kan worden (en wanneer niet).
 • Je kent de vier processen van motiverende gespreksvoering.
 • Je herkent welke essentieel proces speelt in welke fase.
 • Je bent je bewust van de processen de effecten op gedragsverandering.
 • Je kent de basisbegrippen tav van de houding van MGV en leert de wetenschappelijke achtergrond hiervan kennen (o.a. Rogers).
 • Je herkent de houdingsaspecten in een gesprek.
 • Je hebt inzicht in je eigen sterke kanten en groeimogelijkheden wat betreft basishouding en gesprekstechnieken.
 • Je (her)kent de zes gesprekstechnieken van MGV.
 • Je kent de mogelijkheden en het effect van de zes gesprekstechnieken.
 • Je weet hoe de gesprekstechnieken aansluiten op de fasen van verandering.
 • Je kent het begrip weerstand en ambivalentie vanuit MGV perspectief.
 • Je kent de begrippen verandertaal en behoudtaal, kan dit herkennen en kan hierin een afweging maken voor een gepaste gesprektechniek.
 • Je kunt onderscheid maken in de begrippen voorbereidende verandertaal en mobiliserende verandertaal.
 • Je kunt de ezelsbrug WeRKeN en CASH toepassen.
 • Je kent middelen om effectieve taal te ontlokken zoals uitweiden en bekrachtigen.
 • Je kent de invloed van waarden op het vlak van veranderen.
 • Je weet hoe je ambivalentie kunt uitlokken.

Diploma & Accreditaties

Certificaat

na inzending van hethuiswerk, maken van de eindopdracht en het bijwonen van de praktijkdag, kun je een certificaat van deelname downloaden in je studentenportaal.

Diploma

Je ontvangt voor deze opleiding alleen een certificaat.

Accreditaties

Studieduur & Kosten

Methode
thuisstudie met verplichte praktijkdag
Niveau
hbo-niveau
Type
Opleiding
Omvang

7 lessen
Inclusief praktijkdag
Eindopdracht
Zelfstudie: 70 uur

Studieduur
5 maanden
Lesgeld
€ 890 of 5 x € 187
Inschrijfgeld
€ 20
Vooropleiding
er is geen specifieke vooropleiding vereist

Zo studeer je

Het tempo van studeren bepaal je zelf. Er is geen strakke tijdslimiet, dus je kan altijd een studiepauze inlassen. Je hebt recht op 36 maanden studiebegeleiding. De gemiddelde studiebelasting is vijf uur per week.

Jouw docent adviseert je persoonlijk vanaf de inschrijving tot aan de succesvolle afronding van je studie. Je kan altijd een beroep doen op jouw docent via het digitale studentenportaal.

Civas werkt met een beveiligd studentenportaal. Via het portaal stuur je huiswerk in en leg je contact met jouw docent en medestudenten.

Je bent niet verplicht een studie af te maken. Je kan jouw studie zonder opgaaf van reden voortijdig beëindigen. Er geldt een opzegtermijn van 1 maand.

Huiswerk insturen is niet verplicht, maar bij de meeste studies wel nodig om een certificaat of diploma te behalen.

Praktijkdagen

Datum Prijs Locatie
vrijdag 19 april 2024 € 0.0
Aristo Utrecht Lunetten
Datum Prijs Locatie
vrijdag 21 juni 2024 € 0.0
Aristo Utrecht Lunetten

Ga direct van start

 • Ontvang uw studie binnen 2 werkdagen thuis
 • 30 dagen bedenktijd, niet goed geld terug
 • Betaal in termijnen of ineens
Motiverende gespreksvoering