Civas in het nieuws

Regelmatig verschijnen er artikelen van en over Civas in de media. Je leest hier over de meest actuele publicaties.

27-08-2022 Civas op RTL Nieuws

Zaterdag 27 augustus publiceerde RTL Nieuws een onderzoek over aanbieders van cursussen die worden vergoed onder de STAP-regeling. Ook Civas wordt genoemd in het artikel 'Lesgeld omhoog en andere trucs: opleiders lopen binnen met STAP-subsidie' en het half acht nieuws als een van de deelnemende opleiders die een prijsstijging heeft doorgevoerd in het afgelopen jaar.

Voorafgaand aan deze publicatie heeft de onderzoeksredactie van RTL Nieuws ons benaderd voor wederhoor. Uiteraard waren wij bereid om inhoudelijk te reageren op de onderzoeksresultaten. Hieronder lees je er meer over.


Investeringen en inflatie

Vooropgesteld zijn wij blij dat we nieuwe studenten via het STAP-budget mogen verwelkomen. Deelname aan de nieuwe STAP-regeling is echter bewerkelijk en vraagt van ons als opleider om extra inspanningen en investeringen om alles in goede banen te leiden. Daarnaast speelt ook de hoge inflatie een rol bij onze prijsverhoging. Een deel van deze extra kosten berekenen we door aan onze studenten, en in het geval van STAP aan het UWV. Een ander deel nemen we voor eigen rekening.

Inrichten nieuw STAP-proces

Aan iedere deelnemende opleider stelt het UWV eisen om het STAP-proces in te richten. Alleen onder specifieke voorwaarden kan o.a.

  • het Civas-studieaanbod worden opgenomen in het DUO-scholingsregister
  • een STAP-aanmeldingsbewijs worden verstrekt aan de student
  • een door het UWV goedgekeurde subsidieaanvraag worden verwerkt en uitgeleverd


Extra uitgaven automatisering en logistiek

Voor bovengenoemde onderdelen van het STAP-proces doen wij grote extra uitgaven op het gebied van automatisering. Daarnaast maken wij voor de logistieke afhandeling extra kosten. De pieklevering (ongeveer 4 weken na de start van de aanvraagperiode) is aanzienlijk duurder dan de continue stroom aan orders die we hadden. Denk hierbij aan extra opslagruimte voor het lesmateriaal,  uitzendkrachten voor het inpakken en hogere leveringskosten.

Uitbreiding team Civas

Sinds maart ervaren wij een sterk verhoogde druk op onze klantenservice en studiebegeleiding. In de weken voorafgaand aan een nieuwe aanvraagperiode is het zeer druk aan de telefoon en in de mail. Veel mensen hebben vragen over STAP en hebben behoefte aan persoonlijk studieadvies. Vanaf de startdatum van de STAP-opleiding krijgen onze studiebegeleiders veel meer huiswerkvragen dan voorheen. Om die reden hebben wij ons team uitgebreid met nieuwe collega’s om ook alle nieuwe STAP-studenten voor en tijdens hun opleiding te begeleiden.

Prijsverhogingen van leveranciers

Ook inflatie heeft een belangrijke rol gespeeld bij ons prijsverhogingen. Al onze kosten zijn in het afgelopen jaar sterk gestegen. Om een voorbeeld te noemen: de kosten voor ons lesmateriaal - dat bij Civas alléén op papier wordt uitgeleverd aan onze studenten – zijn flink gestegen. Onze leverancier van de ringbanden berekende ons een prijsstijging door van 25%. En onze leverancier van papier liet zijn prijzen in 2021 al met 5% stijgen en in 2022 nogmaals met 20%.

STAP-budget alléén voor lesgeld inclusief inschrijfkosten

Vanuit de STAP-subsidie wordt het Civas-lesgeld inclusief €20 inschrijfkosten gesubsidieerd. Bij het lesgeld is een certificaat inbegrepen, dat de student ontvangt na afronding van al het huiswerk. Voor het UWV is dat voldoende om de opleiding af te ronden. 

Optionele extra's voor rekening van de student

Bij Civas kan de student ervoor kiezen om:

  • examen te doen en daarmee de opleiding af te ronden met een geaccrediteerd diploma
  • deel te nemen aan praktijkdagen om kennis en vaardigheden in de praktijk te oefenen

Examenkosten en/of praktijkdagen zijn optioneel en voor rekening van de student, ook als dit nog binnen de maximale €1.000 subsidie zou kunnen vallen. Deze optionele extra's worden niet standaard mee verkocht bij een STAP-inschrijving.


Meer informatie?

Heb je nog verdere vragen? Neem dan contact met ons op via info@civas.nl. Meer informatie over Civas en STAP-budget lees je hier.