Wat is interculturele communicatie?

Leestijd
4 minuten
Geplaatst op
31 oktober 2017

Wat is interculturele communicatie?

Er is sprake van interculturele communicatie wanneer personen of groepen met een verschillende culturele achtergrond met elkaar communiceren. Omdat elke cultuur zijn eigen normen, waarden en omgangsvormen kent, liggen misvattingen en onbegrip op de loer. Wil je effectief communiceren met mensen uit andere culturen? Houd dan in ieder geval rekening met de volgende 10 aandachtspunten. 

1. Rol van de familie

In de ene cultuur neemt familie een zeer prominente plek in, terwijl er in de andere cultuur juist veel waarde wordt gehecht aan individuele privacy. Wanneer de rol van de familie erg verschilt, kan dat leiden tot onbegrip bij interculturele communicatie.

2. Taal

Een knelpunt van praktische aard is taal. Wanneer personen elkaars taal niet (goed) beheersen, is het lastig om een boodschap effectief over te brengen of juist te interpreteren. Met alle gevolgen van dien.

3. Opvoeding

Een vrije opvoeding waarin ouder en kind gelijk zijn of een autoritaire opvoeding waar regels en discipline centraal staan. Elke cultuur denkt anders over opvoeding en de verhouding tussen ouder en kind. Indien de opvattingen haaks op elkaar staan, kan dat leiden tot irritaties. 

4. Eer en trots

Hoe ver gaat iemand om de eer van de familie te redden? En in hoeverre kun je iemand kritiek geven zonder hem te beledigen? De mate van eer en trots ligt in elke cultuur weer anders. Hou daar bij interculturele communicatie rekening mee. 

5. Verhouding man-vrouw

De rolverdeling tussen man en vrouw is vaak een groot struikelblok bij interculturele communicatie. Wanneer de opvattingen erg uiteenlopen, kan dat zorgen voor misinterpretaties en onbegrip. 

6. Gastvrijheid

Op het laatste moment aanschuiven voor het avondeten? Bij de ene cultuur is dat geen enkel probleem, terwijl het bij de andere cultuur totaal niet gebruikelijk is. De mate van gastvrijheid is dan ook een bekend knelpunt bij interculturele communicatie.

7. Afspraken nakomen

Afspraak is afspraak. Of niet? Het belang dat wordt gehecht aan het nakomen van afspraken verschilt per cultuur. Indien dat erg uiteen ligt, kan dat leiden tot irritaties.

8. Scheiding werk-privé

Zijn werk en privé strikt gescheiden of worden collega’s ook gezien als vrienden? De scheiding tussen werk en privé verschilt per cultuur. Wanneer werknemers binnen een bedrijf er uiteenlopende opvattingen op nahouden, kan dat bij interculturele communicatie leiden tot verwarrende situaties. 

9. Directheid

Nederlanders zijn over het algemeen vrij direct en zeggen waar het op staat. Voor iemand die gewend is om de goede vrede te bewaren, kan deze manier van communiceren erg bot en kwetsend zijn. 

10. Beleefdheid

Wat voor de ene culturele groep beleefd is, kan voor de andere culturele groep ronduit onbeschoft zijn. Een gebrek aan kennis van de verschillende omgangsvormen is dan ook een belangrijk knelpunt bij interculturele communicatie. 

Interessant?

Vind je bovenstaande aandachtspunten interessant en zou je hier nóg meer over willen weten? In onze opleiding tot intercultureel coach leer je hier meer over!

> Ontdek de opleiding Intercultureel coach