Laatste kans: belastingvoordeel voor jouw Civas opleiding

De kosten van jouw Civas opleiding die je in 2021 betaalt, mag je aftrekken in jouw aangifte inkomstenbelasting 2021.

Let op: deze regeling is alleen nog van kracht in 2021. Opleidingskosten die je in 2022 of later betaalt, zijn niet meer aftrekbaar.

Alleen nog in 2021: studeren met belastingvoordeel

Ben jij dit jaar bezig geweest met jouw professionele ontwikkeling en heb je je in 2021 ingeschreven voor een Civas-opleiding? Of overweeg je om er aan een te beginnen? Vergeet dan niet om je studiekosten af te trekken bij je belastingaangifte. Alleen nog dit jaar zijn je opleidingskosten aftrekbaar. Dat is heel eenvoudig en levert je een aantrekkelijk voordeel op.

> Ontdek onze studies

Studiekosten aftrekbaar 2021

Volg je een opleiding bij Civas, dan kom je in aanmerking voor studiekostenaftrek.

De aftrek in het kort

 • Alleen voor studiekosten betaald in 2021
 • Lesgeld, examengeld en optionele praktijkdagen tellen mee.
 • Studiekosten verminderen met vergoeding door je werkgever.
 • Drempel van 250 euro.

Kijk op de website van de Belastingdienst naar alle details van deze regeling: studiekosten en aftrek studiekosten.


Voorbeelden

Wil je weten hoe je het belastingvoordeel voor jouw opleiding berekent? In onderstaande indicatieve rekenvoorbeelden zie je hoe het werkt.

Rekenvoorbeeld 1

Opleiding Medische basiskennis (MBK) CPION

Lesgeld: € 1745
Boekengeld: € 250
Examenkosten: 2x € 115 = € 230
Totaal studiekosten: € 2225


Vergoeding of bijdrage van bijvoorbeeld je werkgever: € 0
Drempel: € 250


Aftrek van je inkomstenbelasting: € 1975
Dan mag je € 2225 - € 250 = € 1975 aftrekken van je belastbaar inkomen.


Je belastingvoordeel is dan:
Bij schijf 1: € 1975 x 37,1% = € 732, 73, of
bij schijf 2: € 1975 x 49,5% = € 977,63


Rekenvoorbeeld 2

Opleiding Lifecoach

Lesgeld: € 745
Praktijkdag: € 225
Examenkosten: € 115
Totaal studiekosten: € 1085


Vergoeding of bijdrage van je werkgever: € 200
Drempel: € 250


Aftrek van de inkomstenbelasting: € 635
Dan mag je € 1085 - € 200 - € 250 = € 635 aftrekken van je belastbaar inkomen.


Je belastingvoordeel is dan:
Bij schijf 1: € 635 x 37,1% = € 235,59, of
bij schijf 2: € 635 x 49,5% = € 314,33


Meer informatie over de regeling

Om gebruik te maken van deze regeling is het belangrijk dat je belastingplichtig bent in Nederland en je studiekosten hebt betaald in het kalenderjaar 2021.

Lesgeld, examengeld en optionele praktijkdagen tellen ook mee
Tel je studiekosten en de andere scholingsuitgaven bij elkaar op:

 • Lesgeld
 • Kosten praktijkdag
 • Examengeld
 • Eventuele verplichte boekenlijst

Studiekosten verminderen met bijdrage werkgever
Kreeg je een vergoeding, bijvoorbeeld van je werkgever? Trek die er dan van af.

Drempel van € 250
Tot slot trek je hiervan de drempel van € 250 af. Het bedrag dat overblijft, is jouw aftrek voor studiekosten. Over dit bedrag hoef je dus geen belasting te betalen.

In welke schijf van de inkomstenbelasting zit je?
Afhankelijk van de hoogte van je belastbaar inkomen, betaal je belasting volgens schijf 1 of schijf 2.
Schijf 1 – belastbaar inkomen tot € 68.508 – 37,10 %
Schijf 2 – belastbaar inkomen vanaf € 68.508 – 46,50 %

Belastingvoordeel berekenen
Jouw belastingvoordeel is dan jouw aftrek voor studiekosten vermenigvuldigd met het percentage van schijf 1 of schijf 2. De aftrek wordt vanzelf berekend als je de aangifte inkomstenbelasting invult met jouw studiekosten.

Voorwaarden: wanneer zijn jouw studiekosten aftrekbaar?

Als je voldoet aan onderstaande voorwaarden, dan kom je in aanmerking voor aftrek van je Civas studiekosten:

 • Je bent belastingplichting in Nederland.
 • Je hebt jouw studiekosten betaald in 2021. Als het je beter uitkomt, mag je er wel voor kiezen om pas in 2022 aan je opleiding te beginnen.
 • Je ontvangt geen studiefinanciering, en hebt er ook geen recht op. Je hebt dus geen lening, beurs of OV-abonnement van DUO.
 • De opleiding is voor je (toekomstige) beroep.
 • Je betaalt jouw studiekosten zelf. Krijgt je de kosten deels vergoed, bijvoorbeeld door je werkgever of een studiefonds? Dan tellen alleen de kosten mee die echt voor jouw rekening zijn.
 • Je mag maximaal € 15.000 per jaar aftrekken.

Meer info?

Ga voor meer gedetailleerde informatie over belastingvoordeel studiekosten naar de website van de Belastingdienst: studiekosten en aftrek studiekosten.

> Ontdek onze studies