Kindertherapeut helpt kind in de ontwikkeling door creatief werk in eigen praktijk
Van klacht naar kans

Creatief werken met kinderen

Vrijwel elk kind houdt van knutselen en bouwen. Kinderen kunnen zo hun creativiteit ontwikkelen en ontdekken meer over zichzelf en de wereld om hen heen. In de opleiding Creatief werken met kinderen leert u kinderen hierbij te begeleiden. Door het creatieve proces te volgen en het eindresultaat te analyseren, krijgt u inzicht in de psyche en het welbevinden van het kind. U faciliteert, daagt uit en stimuleert de ontwikkeling van het kind op creatief, cognitief, emotioneel en sociaal vlak. Lesmateriaal inclusief unieke instructievideo's!

studieduur7 maanden (binnen 3 jaar afronden)
niveaumbo
vooropleidinger is geen specifieke vooropleiding vereist
lesgeld€ 420,00 of 8 x € 55,00
inschrijfgeld€ 20,00
erkenning(en)
Belangen Associatie Therapeut en Consument (BATC)
Belangen Associatie Therapeut en Consument (BATC)
Complementair Aanvullende Therapeuten (CAT)
Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen
Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen

Opleiding Creatief werken met kinderen: wat leert u?

 • de belangrijkste begrippen en visies in de ontwikkelingspsychologie
 • de ontwikkelingsfases van een kind
 • de definitie van creativiteit en de waarde hiervan voor de persoonlijkheidsontwikkeling van een kind
 • welke activiteit passend is bij de leeftijd en ontwikkelingsvraag van een kind
 • het interpreteren van het gemaakte werk
 • de waarde van vrij spel en een goede hechting
 • communicatietechnieken, zoals beeldtaal, lichaamstaal, metaforen en symboliek
 • gesprekstechnieken met kinderen

Opleiding Creatief werken met kinderen: wat kunt u ermee?
Doordat u bekend bent met een scala aan creatieve werkvormen voor verschillende ontwikkelingsfases, kunt u een creatief proces, 1-op-1 of in groepjes, begeleiden. U weet daarbij een uitdagende, stimulerende werkplek te creëren. Tijdens het creatief werken met kinderen bent u in staat volop ruimte en mogelijkheden te bieden voor vrij ontdekkend spel. Aan de hand van een creatief werkstuk herkent u een hulp- of ontwikkelvraag en kunt u eventuele problematiek signaleren. Deze vaardigheden kunt u op allerlei manieren inzetten als ouder of verzorger, pedagogisch medewerker, kindertherapeut, leerkracht, creatief projectleider, kindercoach of zorgverlener. 

Opleiding Creatief werken met kinderen
soort opleiding thuisstudie
omvang

14 lessen

studieduur 7 maanden (binnen 3 jaar afronden)
studiebelasting

vijf uur per week. U kunt meer of minder uren aan uw studie besteden. U ontvangt het studiepakket in één keer thuis en u bepaalt zelf hoe snel u studeert

lesgeld € 420,00 of 8 x € 55,00
inschrijfgeld € 20,00
opbergsysteem

bij de cursus ontvangt u gratis een opbergsysteem voor uw lessen

niveau mbo
vooropleiding er is geen specifieke vooropleiding vereist
studieverklaring

u ontvangt kosteloos een studieverklaring na inzending van uw huiswerk

diploma

bij een gemiddelde score van 5,5 of hoger voor het ingezonden huiswerk en een voldoende voor het thuis af te leggen openboekexamen, ontvangt u het CIVAS-diploma Creatief werken met kinderen

erkend diploma

erkend als bijscholing door de Belangen Associatie Therapeut en Consument (BATC) en Complementair Aanvullende Therapeuten (CAT)

erkenning(en)
Belangen Associatie Therapeut en Consument (BATC)
Belangen Associatie Therapeut en Consument (BATC)
Complementair Aanvullende Therapeuten (CAT)
Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen
Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen

CIVAS geeft u alvast een gratis proefles. Zo raakt u vertrouwd met ons heldere en professionele studiemateriaal. Bekijk ook de volledige inhoudsopgave voor een duidelijk beeld van de lesopbouw.

Vul uw e-mailadres in en klik op download. De proefles of inhoudsopgave verschijnt direct op uw scherm.

Bepaal zelf uw studietempo
Het tempo van studeren bepaalt u zelf. Er is geen strakke tijdslimiet, dus u kunt altijd een studiepauze inlassen. U heeft recht op 36 maanden studiebegeleiding. De gemiddelde studiebelasting is vijf uur per week.

Deskundige begeleiding
Uw docent adviseert u persoonlijk vanaf uw inschrijving tot aan de succesvolle afronding van uw studie. U kunt altijd een beroep doen op uw docent via het digitale studentenportaal.

Digitaal studentenportaal
CIVAS werkt met een beveiligd studentenportaal. Via het portaal stuurt u huiswerk in en legt u contact met uw docent en medestudenten.

U mag opzeggen
U bent niet verplicht een studie af te maken. U kunt uw studie zonder opgaaf van reden voortijdig beëindigen. Er geldt een opzegtermijn van 1 maand.

Huiswerk is niet verplicht
Huiswerk insturen is niet verplicht, maar bij de meeste studies wel nodig om een certificaat of diploma te behalen.

Ontvang een diploma
Na het volgen van alle lessen kunt u deelnemen aan het openboekexamen om het diploma te behalen. Slaagt u voor het examen en heeft u al het huiswerk met succes afgerond, dan ontvangt u het diploma. Slaagt u onverhoopt niet, dan begeleidt CIVAS u graag verder om het examen te halen.

Examen doen is niet verplicht
U bent niet verplicht examen te doen. Heeft u alle lessen afgerond en een voldoende gehaald voor de huiswerkopdrachten, dan ontvangt u een certificaat van deelname.

Praktijkdag Kindertekeningen analyseren I

CIVAS organiseert voor veel studies praktijkdagen of praktijkweekenden. Hier toetst u uw theoretische kennis en ontmoet u uw docent en medestudenten. Er wordt veel geoefend en er is volop ruimte voor het stellen van vragen. Voor iedereen die zijn vaardigheden naar een hoger plan wil tillen, is het bijwonen van een praktijkdag een aanrader.

Deelname is niet verplicht
Ook voor de opleiding Creatief werken met kinderen organiseren wij regelmatig praktijkbijeenkomsten. Deelname is niet verplicht. U beslist tijdens of na uw studie of u meedoet. Bekijk hieronder welke praktijkbijeenkomsten u voor de opleiding Creatief werken met kinderen optioneel kunt bijwonen.

BEKIJK DE RELEVANTE PRAKTIJKDATA

Creatief werken met kinderen

Het lesmateriaal is samengesteld door een ervaren vakdocent. U krijgt de informatie stapsgewijs aangeboden, zodat u de lesstof gemakkelijk kunt opnemen en onthouden. CIVAS houdt voor alle studies de vakontwikkelingen bij. Zo heeft u altijd de meest actuele kennis in huis.

 • Geschreven door een vakdocent
 • Inclusief instructievideo's  
 • Direct en breed toepasbaar
 • Voor professionals en ouders

Gratis proefles

Vul uw e-mailadres in en klik op download. De proefles of inhoudsopgave verschijnt direct op uw scherm.

Ontwikkelingspsychologie

Ontwikkelingspsychologie

Thuisstudie geschikt voor iedereen die met kinderen werkt én voor ouders.

Kindertekeningen analyseren

Kindertekeningen analyseren

Met deze cursus krijgt u een unieke inkijk in de innerlijk wereld van een kind.

Kindercoach

Kindercoach

Werkt u graag met kinderen? Dan is de opleiding Kindercoach uw keuze.

Creatieve therapie

Creatieve therapie

Met Creatieve therapie leert u de innerlijke wereld van uzelf en anderen te onthullen.

Pedagogiek

Pedagogiek

Leer kinderen met gedragsproblemen kundig te begeleiden.

Leer- en gedragsproblemen

Leer- en gedragsproblemen

Bied hulp aan kinderen met leer- en gedragsproblemen!

Speltherapie

Speltherapie

Volg de cursus Speltherapie en leer kinderen werkelijk begrijpen.

Opvoedcoach

Opvoedcoach

Leer ouders en andere opvoeders ondersteunen en kortdurend begeleiden.

Prev Next