Opvoedcoach
Kleine hartige taartjes

Opvoedcoach

Volg de opleiding Opvoedcoach en bied deskundige hulp bij opvoedproblemen! Het is duidelijk dat de oplossing voor veel problemen van de jeugd, wordt gevonden in de opvoeding. Daarom is binnen gezinnen, de kinderopvang, op scholen en in jongerencentra steeds meer behoefte aan professionele opvoedondersteuning. De opleiding Opvoedcoach biedt u daartoe alle benodigde kennis.

studieduur8 maanden (binnen 3 jaar afronden)
niveauhbo
vooropleidinghavo of mbo-niveau is wenselijk
lesgeld€ 495,00 of 12 x € 44,00
inschrijfgeld€ 20,00
erkenning(en)
Algemene Beroepsvereniging voor Counselling (ABvC)
Algemene Beroepsvereniging voor Counselling (ABvC)
Belangen Associatie Therapeut en Consument (BATC)
Belangen Associatie Therapeut en Consument (BATC)
Complementair Aanvullende Therapeuten (CAT)
Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen
Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen
Landelijke Vereniging Natuurlijke Geneeswijzen
NVST
VBAG
VBAG
Verbond Van Energetisch Therapeuten (VVET)

Opvoedcoach opleiding: wat leert u?
De opleiding Opvoedcoach verschaft u de vaardigheden en competenties om professionele hulp te bieden bij opvoedproblemen. U leert ouders en andere opvoeders ondersteunen, kortdurend begeleiden en zo nodig doorverwijzen.
 
U doet uitgebreide kennis op van de verschillende vormen van opvoeden. Welke opvoedstijlen bestaan er en welke visies op opvoeden zijn er? Wat zijn de opvoedtaken van ouders? En wat zijn de ontwikkelingstaken van het kind? U leert opvoedproblemen scherp analyseren en bereikt met de juiste ondersteuning een oplossing.
 
De opleiding Opvoedcoach besteedt veel aandacht aan communicatie. Hoe voer ik een adviesgesprek met ouders? Hoe sluit ik aan bij de opvoedstijl? En hoe luister ik actief naar het kind? Kennis van systemen en interactiepatronen binnen gezinnen helpen u de achtergrond van de problematiek te doorgronden.
 
Ouders en andere opvoeders hebben vaak veel vragen, zoals: “Hoe moet ik omgaan met de driftbuien van mijn kind?” Of: “Hoe geef ik mijn puberdochter meer vrijheid en stel ik toch grenzen?” Ook kinderleidsters, leerkrachten en professionals in de jeugdzorg kampen met dergelijke vraagstukken. Met de kennis die u in de opleiding Opvoedcoach opdoet, kunt u hen juist adviseren. 
 
Opvoedcoach opleiding: wat kunt u ermee?
Als opvoedcoach biedt u ouders en andere opvoeders professionele opvoedingsondersteuning. Problemen in gezinnen, op scholen, op kinderdagverblijven en in de jeugdzorg worden dankzij uw ondersteuning eerder, sneller en beter opgelost.
 
U bent in staat individuele begeleiding te bieden, maar kunt ook een training of ouderbijeenkomst over een opvoedkundig thema verzorgen. Voorlichting en groepsgerichte ondersteuning geven behoren eveneens tot uw kennisgebied.
 
De opleiding Opvoedcoach is geschikt voor iedereen die zich als zelfstandig opvoedcoach wil vestigen. Daarnaast is de in deze opleiding opgedane kennis van grote waarde voor kindercoaches, jeugdhulpverleners, medewerkers van kinderdagverblijven, jongerenbegeleiders, leraren en professionals in de jeugdzorg.

Opleiding Opvoedcoach
soort opleiding thuisstudie
omvang

15 lessen

studieduur 8 maanden (binnen 3 jaar afronden)
studiebelasting

vijf uur per week. Het staat u vrij meer of minder uren aan uw studie te besteden. U ontvangt het complete studiepakket in een keer thuis en bepaalt uiteindelijk zelf hoe snel u de studie afrondt

lesgeld € 495,00 of 12 x € 44,00
inschrijfgeld € 20,00
opbergsysteem

bij de opleiding ontvangt u gratis een fraai opbergsysteem voor uw lessen

niveau hbo
vooropleiding havo of mbo-niveau is wenselijk
studieverklaring

u ontvangt kosteloos een studieverklaring na inzending van uw huiswerk

diploma

bij een gemiddelde score van 5,5 of hoger voor het ingezonden huiswerk en een voldoende voor het thuis af te leggen openboekexamen, ontvangt u het CIVAS-diploma Opvoedcoach

erkend diploma

erkend als deelopleiding door de Stichting Belangen Associatie Therapeut en Consument (BATC), als bijscholing door Complementair Aanvullende Therapeuten (CAT), de Landelijke Vereniging Natuurlijke Geneeswijzen, de NVST, de Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze (VBAG), het Verbond Van Energetisch Therapeuten (VVET); aantal ECTS 6, de Algemene Beroepsvereniging voor Counselling (ABvC); aantal PE-punten 96

erkenning(en)
Algemene Beroepsvereniging voor Counselling (ABvC)
Algemene Beroepsvereniging voor Counselling (ABvC)
Belangen Associatie Therapeut en Consument (BATC)
Belangen Associatie Therapeut en Consument (BATC)
Complementair Aanvullende Therapeuten (CAT)
Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen
Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen
Landelijke Vereniging Natuurlijke Geneeswijzen
NVST
VBAG
VBAG
Verbond Van Energetisch Therapeuten (VVET)

CIVAS geeft u alvast een gratis proefles. Zo raakt u vertrouwd met ons heldere en professionele studiemateriaal. Bekijk ook de volledige inhoudsopgave voor een duidelijk beeld van de lesopbouw.

Vul uw e-mailadres in en klik op download. De proefles of inhoudsopgave verschijnt direct op uw scherm.

Bepaal zelf uw studietempo
Het tempo van studeren bepaalt u zelf. Er is geen strakke tijdslimiet, dus u kunt altijd een studiepauze inlassen. U heeft recht op 36 maanden studiebegeleiding. De gemiddelde studiebelasting is vijf uur per week.

Deskundige begeleiding
Uw docent adviseert u persoonlijk vanaf uw inschrijving tot aan de succesvolle afronding van uw studie. U kunt altijd een beroep doen op uw docent via het digitale studentenportaal.

Digitaal studentenportaal
CIVAS werkt met een beveiligd studentenportaal. Via het portaal stuurt u huiswerk in en legt u contact met uw docent en medestudenten.

U mag opzeggen
U bent niet verplicht een studie af te maken. U kunt uw studie zonder opgaaf van reden voortijdig beëindigen. Er geldt een opzegtermijn van 1 maand.

Huiswerk is niet verplicht
Huiswerk insturen is niet verplicht, maar bij de meeste studies wel nodig om een certificaat of diploma te behalen.

Ontvang een diploma
Na het volgen van alle lessen kunt u deelnemen aan het openboekexamen om het diploma te behalen. Slaagt u voor het examen en heeft u al het huiswerk met succes afgerond, dan ontvangt u het diploma. Slaagt u onverhoopt niet, dan begeleidt CIVAS u graag verder om het examen te halen.

Examen doen is niet verplicht
U bent niet verplicht examen te doen. Heeft u alle lessen afgerond en een voldoende gehaald voor de huiswerkopdrachten, dan ontvangt u een certificaat van deelname.

Opvoedcoach

Het lesmateriaal is samengesteld door een ervaren vakdocent. U krijgt de informatie stapsgewijs aangeboden, zodat u de lesstof gemakkelijk kunt opnemen en onthouden. CIVAS houdt voor alle studies de vakontwikkelingen bij. Zo heeft u altijd de meest actuele kennis in huis.

  • Ontwikkeld door professional
  • Modern, helder studiemateriaal
  • Doe breed inzetbare kennis op
  • Start uw eigen opvoedpraktijk

Gratis proefles

Vul uw e-mailadres in en klik op download. De proefles of inhoudsopgave verschijnt direct op uw scherm.

Kindercoach

Kindercoach

Werkt u graag met kinderen? Dan is de opleiding Kindercoach uw keuze.

Gezinstherapie

Gezinstherapie

Bied professionele ondersteuning aan gezinnen met structurele problemen.

Mindfulness voor kinderen

Mindfulness voor kinderen

Voor mensen die professioneel met kinderen werken én voor ouders.

Relatiecoach

Relatiecoach

Word relatiecoach en bied professionele hulp bij relatieproblematiek.

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie

Leer deze populaire therapievorm professioneel en effectief toepassen!

Geweldloze communicatie

Geweldloze communicatie

De belangstelling voor geweldloze communicatie is groter dan ooit.

Kindertekeningen analyseren

Kindertekeningen analyseren

Met deze cursus krijgt u een unieke inkijk in de innerlijk wereld van een kind.

Pedagogiek

Pedagogiek

Leer kinderen met gedragsproblemen kundig te begeleiden.

Oplossingsgerichte therapie

Oplossingsgerichte therapie

Oplossingsgericht werken is dé therapievorm van de toekomst!

Speltherapie

Speltherapie

Volg de cursus Speltherapie en leer kinderen werkelijk begrijpen.

Prev Next