Psychologie
Van klacht naar kans

Psychologie

Met de cursus Psychologie leert u alles over menselijk gedrag. U ontdekt wat er in de ander omgaat en leert de mensen om u heen beter begrijpen. Deze psychologiecursus neemt het menselijk denken, voelen en handelen vanuit vele invalshoeken onder de loep. Psychologie bestuderen is uitermate boeiend voor iedereen die wil weten wat er in de ander omgaat, wat hij voelt en wat zijn beweegredenen zijn!

studieduur6 maanden (binnen 3 jaar afronden)
niveaumbo+
vooropleidinger is geen specifieke vooropleiding vereist
lesgeld€ 240,00 of 5 x € 51,00
inschrijfgeld€ 20,00
erkenning(en)
Belangen Associatie Therapeut en Consument (BATC)
Belangen Associatie Therapeut en Consument (BATC)
Complementair Aanvullende Therapeuten (CAT)
Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen
Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen
NVST

Cursus Psychologie: wat leert u?
De cursus Psychologie geeft u eerst een helder beeld van de ontwikkeling van het vakgebied. U leert over het onbewuste met de psychoanalyse van Freud en maakt kennis met tal van kopstukken uit de psychologie. U leert de specialismen uit de psychologie kennen: de cognitieve, sociale, humanistische en kinderpsychologie passeren de revue. Ook de ideeën uit de gestalttherapie en psychosomatiek komen in de cursus aan bod. 
 
Daarna leert deze psychologiecursus u alles over gedrag en emotie. Waarom gedraagt iemand zich op bepaalde wijze? Welke gevoelens ervaart hij? Hoe kan ik hem beter begrijpen? Aan de hand van praktijkvoorbeelden leert u emoties herkennen, motieven doorgronden en handelingen analyseren. Alles wordt stap voor stap uitgelegd, in begrijpelijke taal. 
 
Cursus Psychologie: wat kunt u ermee?
Of u nu vanuit persoonlijke of beroepsmatige interesse meer over psychologie wilt weten: dit is uw cursus! Uw kennis van de psychologie kunt u als therapeut, hulpverlener, verpleegkundige, maatschappelijk werker, counselor of personeelsfunctionaris direct toepassen in uw dagelijkse werk. Bovendien is de cursus Psychologie uitstekend geschikt voor iedereen die vanuit persoonlijke interesse meer van zijn eigen functioneren wil begrijpen en dat van anderen.

Cursus Psychologie
soort cursus thuisstudie
omvang

10 lessen

studieduur 6 maanden (binnen 3 jaar afronden)
studiebelasting

vijf uur per week. Het staat u vrij meer of minder uren aan uw studie te besteden. U ontvangt het complete studiepakket in een keer thuis en bepaalt uiteindelijk zelf hoe snel u de studie afrondt

lesgeld € 240,00 of 5 x € 51,00
inschrijfgeld € 20,00
opbergsysteem

bij de cursus Psychologie ontvangt u gratis een fraai opbergsysteem voor uw lessen

niveau mbo+
vooropleiding er is geen specifieke vooropleiding vereist
studieverklaring

u ontvangt kosteloos een studieverklaring na inzending van uw huiswerk

diploma

bij een gemiddelde score van 5,5 of hoger voor het ingezonden huiswerk en een voldoende voor het thuis af te leggen openboekexamen, ontvangt u het CIVAS-diploma Psychologie

erkend diploma

erkend als bijscholing door de Stichting Belangen Associatie Therapeut en Consument (BATC), Complementair Aanvullende Therapeuten (CAT) en de NVST

erkenning(en)
Belangen Associatie Therapeut en Consument (BATC)
Belangen Associatie Therapeut en Consument (BATC)
Complementair Aanvullende Therapeuten (CAT)
Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen
Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen
NVST

CIVAS geeft u alvast een gratis proefles. Zo raakt u vertrouwd met ons heldere en professionele studiemateriaal. Bekijk ook de volledige inhoudsopgave voor een duidelijk beeld van de lesopbouw.

Vul uw e-mailadres in en klik op download. De proefles of inhoudsopgave verschijnt direct op uw scherm.

Bepaal zelf uw studietempo
Het tempo van studeren bepaalt u zelf. Er is geen strakke tijdslimiet, dus u kunt altijd een studiepauze inlassen. U heeft recht op 36 maanden studiebegeleiding. De gemiddelde studiebelasting is vijf uur per week.

Deskundige begeleiding
Uw docent adviseert u persoonlijk vanaf uw inschrijving tot aan de succesvolle afronding van uw studie. U kunt altijd een beroep doen op uw docent via het digitale studentenportaal.

Digitaal studentenportaal
CIVAS werkt met een beveiligd studentenportaal. Via het portaal stuurt u huiswerk in en legt u contact met uw docent en medestudenten.

U mag opzeggen
U bent niet verplicht een studie af te maken. U kunt uw studie zonder opgaaf van reden voortijdig beëindigen. Er geldt een opzegtermijn van 1 maand.

Huiswerk is niet verplicht
Huiswerk insturen is niet verplicht, maar bij de meeste studies wel nodig om een certificaat of diploma te behalen.

Ontvang een diploma
Na het volgen van alle lessen kunt u deelnemen aan het openboekexamen om het diploma te behalen. Slaagt u voor het examen en heeft u al het huiswerk met succes afgerond, dan ontvangt u het diploma. Slaagt u onverhoopt niet, dan begeleidt CIVAS u graag verder om het examen te halen.

Examen doen is niet verplicht
U bent niet verplicht examen te doen. Heeft u alle lessen afgerond en een voldoende gehaald voor de huiswerkopdrachten, dan ontvangt u een certificaat van deelname.

Psychologie

Het lesmateriaal is samengesteld door een ervaren vakdocent. U krijgt de informatie stapsgewijs aangeboden, zodat u de lesstof gemakkelijk kunt opnemen en onthouden. CIVAS houdt voor alle studies de vakontwikkelingen bij. Zo heeft u altijd de meest actuele kennis in huis.

  • Helder lesmateriaal
  • Voor professie of privé
  • Ontwikkeld door psycholoog
  • Met praktijkvoorbeelden

Gratis proefles

Vul uw e-mailadres in en klik op download. De proefles of inhoudsopgave verschijnt direct op uw scherm.

Klinische psychologie I

Klinische psychologie I

Leer over de psychische problematiek bij depressie, agressie- en angststoornissen.

Klinische psychologie II

Klinische psychologie II

Leer over psychische problemen die samenhangen met drang, dwang en psychose.

Ontwikkelingspsychologie

Ontwikkelingspsychologie

Thuisstudie geschikt voor iedereen die met kinderen werkt én voor ouders.

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie

Leer deze populaire therapievorm professioneel en effectief toepassen!

Geweldloze communicatie

Geweldloze communicatie

De belangstelling voor geweldloze communicatie is groter dan ooit.

Creatieve therapie

Creatieve therapie

Met Creatieve therapie leert u de innerlijke wereld van uzelf en anderen te onthullen.

Mindfulness based cognitive therapy

Mindfulness based cognitive therapy

Leer mindfulness professioneel en effectief toepassen op cliënten.

Rationeel-emotieve therapie

Rationeel-emotieve therapie

RET professioneel toepassen? Volg de cursus Rationeel emotieve therapie.

Oplossingsgerichte therapie

Oplossingsgerichte therapie

Oplossingsgericht werken is dé therapievorm van de toekomst!

Prev Next