Gesprek tussen cliënt en coach bij cursus cognitieve gedragstherapie
Van klacht naar kans

Cognitieve gedragstherapie

Met de cursus Cognitieve gedragstherapie (CGT) leert u de meest gebruikte therapievorm bij psychische stoornissen professioneel toepassen. CGT is gebaseerd op de theorie dat gedachten, gevoelens en gedrag onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Met cognitieve gedragstherapie wordt het gedachtepatroon veranderd, zodat er ruimte ontstaat voor nieuwe, positieve gevoelens en gedragingen. Diploma erkend door BGN, BATC, CAT, ABvC, LVNG, NVST, VVET en VBAG.

studieduur10 maanden (binnen 3 jaar afronden)
niveauhbo
vooropleidinger is geen specifieke vooropleiding vereist
lesgeld€ 420,00 of 8 x € 55,00
inschrijfgeld€ 20,00
erkenning(en)
Algemene Beroepsvereniging voor Counselling (ABvC)
Algemene Beroepsvereniging voor Counselling (ABvC)
Belangen Associatie Therapeut en Consument (BATC)
Belangen Associatie Therapeut en Consument (BATC)
Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland (BGN)
Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland (BGN)
Complementair Aanvullende Therapeuten (CAT)
Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen
Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen
Landelijke Vereniging Natuurlijke Geneeswijzen
VBAG
VBAG
Verbond Van Energetisch Therapeuten (VVET)

Cursus Cognitieve gedragstherapie: wat leert u?
De cursus Cognitieve gedragstherapie geeft u allereerst helder inzicht in het denken, voelen en handelen van de mens. U leert hoe deze onderdelen samenhangen en hoe cognitieve gedragstherapie daar invloed op uitoefent. U ontdekt hoe u de juiste therapeutische basishouding ontwikkelt en hoe de diagnostiek verloopt. 
 
Cognitieve gedragstherapie (CGT) is breed inzetbaar. Mensen met zeer uiteenlopende problemen - zoals depressies, (eet-)verslavingen, angst- en paniekstoornissen, dwangmatig gedrag, fobieën, enzovoorts - hebben er baat bij. In deze opleiding maakt u intensief kennis met de benodigde vaardigheden voor de behandeling van deze probleemgebieden.
 
Cognitieve gedragstherapie is geschikt voor volwassenen en kinderen en wordt zowel toegepast bij lichtere klachten als bij gediagnosticeerde stoornissen. Het is een wetenschappelijk onderbouwde therapievorm. Door het gedegen onderzoek ernaar weet u zeker dat de behandeling voor het merendeel van uw cliënten aantoonbaar resultaat zal opleveren.
 
Cursus Cognitieve gedragstherapie: wat kunt u ermee?
Na afronding van de cursus Cognitieve gedragstherapie bezit u de benodigde kennis en praktische vaardigheden om deze therapievorm effectief en verantwoord in te zetten. U bent in staat problemen in kaart te brengen en met de juiste therapeutische middelen aan te pakken.
 
Het idee dat cognitieve gedragstherapie alleen door psychotherapeuten kan worden beoefend is inmiddels achterhaald. Maatschappelijk werkers, counselors, coaches, pedagogen, groepsleiders, sociaal pedagogisch werkers, jeugdhulpverleners, begeleiders welzijn, woonbegeleiders psychiatrie, gedragsdeskundigen, gewichtsconsulenten en vele andere soorten hulpverleners maken er steeds meer gebruik van. En met succes!
 
De technieken zijn inmiddels zover ontwikkeld dat nagenoeg iedere therapeut ze kan leren toepassen. De vraag naar niet-universitair opgeleide cognitieve gedragstherapeuten is door deze ontwikkelingen de laatste jaren dan ook sterk toegenomen.
 
Deze CGT-opleiding wordt erkend door de Belangen Associatie Therapeut en Consument (BATC) en Complementair Aanvullende Therapeuten (CAT) als deelopleiding en door VBAG, BGN, VVET en NVST als bij- en nascholing. De Algemene Beroepsvereniging voor Counselling (ABvC) kent aan het diploma 100 PE-punten toe.

Cursus Cognitieve gedragstherapie
soort cursus thuisstudie
omvang

16 lessen

studieduur 10 maanden (binnen 3 jaar afronden)
studiebelasting

vijf uur per week. Het staat u vrij meer of minder uren aan uw studie te besteden. U ontvangt het complete studiepakket in een keer thuis en bepaalt uiteindelijk zelf hoe snel u de studie afrondt

lesgeld € 420,00 of 8 x € 55,00
inschrijfgeld € 20,00
opbergsysteem

bij deze opleiding Cognitieve gedragstherapie ontvangt u gratis een fraai opbergsysteem voor uw lessen

niveau hbo
vooropleiding er is geen specifieke vooropleiding vereist
studieverklaring

u ontvangt kosteloos een studieverklaring na inzending van uw huiswerk

diploma

bij een gemiddelde score van 5,5 of hoger voor het ingezonden huiswerk en een voldoende voor het thuis af te leggen openboekexamen, ontvangt u het CIVAS-diploma Cognitieve gedragstherapie

erkend diploma

erkend als deelopleiding door de Stichting Belangen Associatie Therapeut en Consument (BATC), Complementair Aanvullende Therapeuten (CAT), als bijscholing door Complementair Aanvullende Therapeuten (CAT), de Landelijke Vereniging Natuurlijke Geneeswijze (LVNG), de NVST, de Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze (VBAG), het Verbond Van Energetisch Therapeuten (VVET), aantal ECTS 7; de Algemene Beroepsvereniging voor Counselling (ABvC), aantal PE-punten 100;  de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland (BGN), 15 studiepunten

erkenning(en)
Algemene Beroepsvereniging voor Counselling (ABvC)
Algemene Beroepsvereniging voor Counselling (ABvC)
Belangen Associatie Therapeut en Consument (BATC)
Belangen Associatie Therapeut en Consument (BATC)
Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland (BGN)
Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland (BGN)
Complementair Aanvullende Therapeuten (CAT)
Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen
Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen
Landelijke Vereniging Natuurlijke Geneeswijzen
VBAG
VBAG
Verbond Van Energetisch Therapeuten (VVET)

CIVAS geeft u alvast een gratis proefles. Zo raakt u vertrouwd met ons heldere en professionele studiemateriaal. Bekijk ook de volledige inhoudsopgave voor een duidelijk beeld van de lesopbouw.

Vul uw e-mailadres in en klik op download. De proefles of inhoudsopgave verschijnt direct op uw scherm.

Bepaal zelf uw studietempo
Het tempo van studeren bepaalt u zelf. Er is geen strakke tijdslimiet, dus u kunt altijd een studiepauze inlassen. U heeft recht op 36 maanden studiebegeleiding. De gemiddelde studiebelasting is vijf uur per week.

Deskundige begeleiding
Uw docent adviseert u persoonlijk vanaf uw inschrijving tot aan de succesvolle afronding van uw studie. U kunt altijd een beroep doen op uw docent via het digitale studentenportaal.

Digitaal studentenportaal
CIVAS werkt met een beveiligd studentenportaal. Via het portaal stuurt u huiswerk in en legt u contact met uw docent en medestudenten.

U mag opzeggen
U bent niet verplicht een studie af te maken. U kunt uw studie zonder opgaaf van reden voortijdig beëindigen. Er geldt een opzegtermijn van 1 maand.

Huiswerk is niet verplicht
Huiswerk insturen is niet verplicht, maar bij de meeste studies wel nodig om een certificaat of diploma te behalen.

Ontvang een diploma
Na het volgen van alle lessen kunt u deelnemen aan het openboekexamen om het diploma te behalen. Slaagt u voor het examen en heeft u al het huiswerk met succes afgerond, dan ontvangt u het diploma. Slaagt u onverhoopt niet, dan begeleidt CIVAS u graag verder om het examen te halen.

Examen doen is niet verplicht
U bent niet verplicht examen te doen. Heeft u alle lessen afgerond en een voldoende gehaald voor de huiswerkopdrachten, dan ontvangt u een certificaat van deelname.

Cognitieve gedragstherapie

Het lesmateriaal is samengesteld door een ervaren vakdocent. U krijgt de informatie stapsgewijs aangeboden, zodat u de lesstof gemakkelijk kunt opnemen en onthouden. CIVAS houdt voor alle studies de vakontwikkelingen bij. Zo heeft u altijd de meest actuele kennis in huis.

  • Helder en uitgebreid lesmateriaal
  • Ontwikkeld door zeer ervaren therapeut
  • Breed inzetbare therapievorm
  • Wetenschappelijk bewezen effectief

Gratis proefles

Vul uw e-mailadres in en klik op download. De proefles of inhoudsopgave verschijnt direct op uw scherm.

Oplossingsgerichte therapie

Oplossingsgerichte therapie

Oplossingsgericht werken is dé therapievorm van de toekomst!

Rationeel-emotieve therapie

Rationeel-emotieve therapie

RET professioneel toepassen? Volg de cursus Rationeel emotieve therapie.

Mindfulness based cognitive therapy

Mindfulness based cognitive therapy

Leer mindfulness professioneel en effectief toepassen op cliënten.

Narratieve therapie

Narratieve therapie

Narratieve therapie is een nieuwe, effectieve vorm van gesprekstherapie.

Geweldloze communicatie

Geweldloze communicatie

De belangstelling voor geweldloze communicatie is groter dan ooit.

Gezinstherapie

Gezinstherapie

Bied professionele ondersteuning aan gezinnen met structurele problemen.

Psychologie

Psychologie

Met psychologie leert u alles over het menselijk voelen, denken en handelen.

Gewichtsconsulent

Gewichtsconsulent

Volg de BGN-erkende opleiding Gewichtconsulent en start uw eigen praktijk!

Klinische psychologie I

Klinische psychologie I

Leer over de psychische problematiek bij depressie, agressie- en angststoornissen.

Lifecoach

Lifecoach

Word Lifecoach en help mensen meer balans en geluk te vinden in hun leven.

Mental coach

Mental coach

Word mental coach en begeleid mensen naar uitzonderlijke resultaten!

Prev Next