Gesprek tussen cliënt en coach op de bank bij cursus coaching bij autisme
Herstel je hormonen in 10 stappen

Coaching bij autisme

Het begeleiden van mensen met autisme vraagt vaak speciale aandacht. Met deze autisme-cursus doet u specialistische kennis op om kinderen, jongeren en volwassenen met een milde vorm van autisme ondersteuning op maat te kunnen bieden.

studieduur5 maanden (binnen 3 jaar afronden)
niveauhbo
vooropleidinger is geen specifieke vooropleiding vereist
lesgeld€ 240,00 of 5 x € 50,00
inschrijfgeld€ 20,00
erkenning(en)
Algemene Beroepsvereniging voor Counselling
Algemene Beroepsvereniging voor Counselling
Belangen Associatie Therapeut en Consument (BATC)
Belangen Associatie Therapeut en Consument (BATC)
Landelijke Vereniging Natuurlijke Geneeswijzen
VBAG
VBAG

Cursus Autisme-coaching: wat leert u?
Deze autisme-cursus geeft coaches, counselors, docenten, jeugdwerkers, zorgverleners, maar ook ouders en direct betrokkenen, een gedegen basis om mensen met een milde vorm van autisme beter te laten functioneren in het dagelijks leven.  

Wat is autisme? Welke verklaringstheorieën zijn er? En tegen welke problemen lopen mensen met autisme aan? Al deze zaken - en meer - komen uitgebreid aan bod in de cursus Coaching bij autisme.

U leert mensen met autisme te begeleiden op een manier die is afgestemd op hun belevingswereld. Deze autisme-cursus gaat uitgebreid in op zelfmanagement, sociale vaardigheden, scholing, werk, zelfstandig wonen, vrije tijd en seksualiteit. U krijgt praktische handvatten voor het coachen van kinderen, jongeren én volwassenen met autisme.

Cursus Autisme-coaching: wat kunt u ermee?
In de cursus Coaching bij autisme leert u hoe u mensen met autisme kunt coachen en begeleiden. Daarvoor bestaat geen eenduidige benadering. Hoewel er overeenkomsten bestaan in gedrag en denkpatronen, uit autisme zich bij ieder individu anders. Coaching bij autisme is daarom vooral maatwerk.

Samen met de cliënt gaat u na op welke gebieden zich problemen voordoen en welke verbeteringen mogelijk zijn. U stelt zich daarbij niet op als expert, maar start vanuit een houding van niet-weten.

Onderzoek naar autisme staat nog in de kinderschoenen en de inzichten ontwikkelen zich in hoog tempo. In deze cursus neemt u kennis van de nieuwste onderzoeken om daar tijdens het begeleidingsproces uw voordeel mee te kunnen doen. Anderzijds staat die kennis altijd in dienst van het coachingsproces. Coaching bij autisme draait vooral ook om doen wat in de praktijk werkt.

Cursus Coaching bij autisme
soort cursus thuisstudie
omvang

10 lessen

studieduur 5 maanden (binnen 3 jaar afronden)
studiebelasting

vijf uur per week. Het staat u vrij meer of minder uren aan uw studie te besteden. U ontvangt het complete studiepakket in een keer thuis en bepaalt uiteindelijk zelf hoe snel u de studie afrondt

lesgeld € 240,00 of 5 x € 50,00
inschrijfgeld € 20,00
opbergsysteem

bij de cursus Autisme-coaching ontvangt u gratis een fraai opbergsysteem voor uw lessen

niveau hbo
vooropleiding er is geen specifieke vooropleiding vereist
studieverklaring

u ontvangt kosteloos een studieverklaring na inzending van uw huiswerk

diploma

bij een gemiddelde score van 5,5 of hoger voor het ingezonden huiswerk en een voldoende voor het thuis af te leggen openboekexamen, ontvangt u het CIVAS-diploma Coaching bij autisme

erkend diploma

erkend als bijscholing door de Stichting Belangen Associatie Therapeut en Consument (BATC), de Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze (VBAG), de Landelijke Vereniging Natuurlijke Geneeswijze (LVNG); aantal ECTS 4, en de Algemene Beroepsvereniging voor Counselling (ABvC); 56 PE-punten

erkenning(en)
Algemene Beroepsvereniging voor Counselling
Algemene Beroepsvereniging voor Counselling
Belangen Associatie Therapeut en Consument (BATC)
Belangen Associatie Therapeut en Consument (BATC)
Landelijke Vereniging Natuurlijke Geneeswijzen
VBAG
VBAG

Download de gratis proefles!
CIVAS geeft u, voordat u daadwerkelijk met uw studie begint, deze gratis proefles. Zo raakt u alvast vertrouwd met ons heldere, moderne en professionele studiemateriaal. Download ook de volledige inhoudsopgave voor een duidelijk beeld van de lesopbouw.

Vul uw e-mailadres in en klik op downloaden. Het document verschijnt direct op uw scherm.

Ga direct van start
Na ontvangst van uw inschrijving heeft u het studiepakket binnen twee werkdagen in huis. Ook als u op een latere datum wilt starten met studeren, kunt u zich alvast inschrijven. Nadat u het lesmateriaal heeft ontvangen, kunt u direct beginnen met uw studie.

Bepaal uw eigen studietempo 
U ontvangt het complete studiepakket in één keer. Op die manier kunt u het hele programma overzien. Het tempo van studeren bepaalt u zelf, er geldt geen tijdslimiet voor het afronden van uw cursus of opleiding. U mag naar eigen inzicht een studiepauze inlassen, bijvoorbeeld voor een vakantie of als u het druk heeft.

U mag opzeggen
U bent niet verplicht een studie af te maken. U kunt uw studie zonder opgaaf van reden voortijdig beëindigen. Vooruitbetaalde lesgelden worden per omgaande aan u terugbetaald. Er geldt een opzegtermijn van 1 maand. Voor praktijkopleidingen gelden afwijkende voorwaarden.

Deskundige begeleiding door ervaren docenten
U wordt persoonlijk begeleid door een vakdocent. Uw docent adviseert u vanaf uw inschrijving tot aan de succesvolle afronding van uw studie. U kunt altijd een beroep doen op uw docent. Veel van onze docenten hebben zelf een succesvolle praktijk in het vakgebied dat zij begeleiden.

Digitaal studentenportaal
Ons instituut werkt als enige in de branche met een beveiligd studentenportaal waar u huiswerk kunt insturen, uw behaalde resultaten terugziet, contact legt met uw docent en ervaringen kunt uitwisselen met medestudenten. Na inschrijven ontvangt u uw inlogcode en wachtwoord.

Huiswerk insturen is niet verplicht
Bij de meeste lessen staan huiswerkopgaven. Deze stuurt u in via het online studentenportaal of per e-mail. Van uw vaste docent ontvangt u de eventuele correcties. Huiswerk insturen is niet verplicht, maar bij de meeste studies wel nodig om een certificaat of diploma te halen.

Coaching bij autisme

Profiteer van helder en modern studiemateriaal
Voor al onze studies geldt dat het lesmateriaal is samengesteld door een ervaren vakdocent. Er zit een logische opbouw in die voor iedereen goed is te volgen. U krijgt de informatie stapsgewijs aangeboden zodat u deze gemakkelijk kunt opnemen en onthouden. CIVAS houdt voor al haar studies de vakontwikkelingen bij. Zo heeft u altijd de meest actuele kennis in huis.

De cursus Coaching bij autisme biedt u de volgende extra voordelen:

  • een zeer actueel onderwerp
  • lesstof inclusief praktijkvoorbeelden
  • steeds meer vraag naar specialistische begeleiding

Schrijf u nu in en start binnen twee werkdagen!

Gratis proefles

Vul uw e-mailadres in en klik op downloaden. Het document verschijnt direct op uw scherm.

Prev Next