Gesprek tussen cliënt en coach op de bank bij cursus Coaching bij autisme
Kleine hartige taartjes

Coaching bij autisme

Het begeleiden van mensen met autisme vraagt vaak speciale aandacht. Met de cursus Coaching bij autisme doet u specialistische kennis op om kinderen, jongeren en volwassenen met een milde vorm van autisme op verantwoorde wijze te ondersteunen. 

studieduur5 maanden (binnen 3 jaar afronden)
niveauhbo
vooropleidinger is geen specifieke vooropleiding vereist
lesgeld€ 250,00 of 5 x € 53,00
inschrijfgeld€ 20,00
erkenning(en)
Algemene Beroepsvereniging voor Counselling (ABvC)
Algemene Beroepsvereniging voor Counselling (ABvC)
Belangen Associatie Therapeut en Consument (BATC)
Belangen Associatie Therapeut en Consument (BATC)
Complementair Aanvullende Therapeuten (CAT)
Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen
Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen
Landelijke Vereniging Natuurlijke Geneeswijzen
NVST
VBAG
VBAG
Verbond Van Energetisch Therapeuten (VVET)

Cursus Coaching bij autisme: wat leert u? 
De cursus Coaching bij autisme biedt een gedegen basis om mensen met een milde vorm van autisme beter te laten functioneren in het dagelijks leven. De cursus is bedoeld voor coaches, counselors, docenten, jeugdwerkers, zorgverleners, maar ook ouders en direct betrokkenen.

Bij de cursus Coaching bij autisme komen de volgende onderwerpen uitgebreid aan bod:

  • Wat is autisme? 
  • Welke verklaringstheorieën zijn er? 
  • Tegen welke problemen lopen mensen met autisme aan?  

Deze cursus Coaching bij autisme gaat verder uitgebreid in op: 

  • Zelfmanagement, sociale vaardigheden, scholing, werk, zelfstandig wonen, vrije tijd en seksualiteit. 
  • Praktische handvatten voor het coachen van kinderen, jongeren én volwassenen met autisme. 
  • Het begeleiden van mensen met autisme op een manier die is afgestemd op hun belevingswereld.

Cursus Coaching bij autisme: wat kunt u ermee? 
In de cursus Coaching bij autisme leert u hoe u mensen met autisme kunt coachen en begeleiden. Daarvoor bestaat geen eenduidige benadering. Autisme uit zich bij ieder individu anders, hoewel er wel overeenkomsten bestaan in gedrag en denkpatronen. Coaching bij autisme is daarom vooral maatwerk. Samen met de cliënt gaat u na op welke gebieden zich problemen voordoen en welke verbeteringen mogelijk zijn. 

Onderzoek naar autisme staat nog in de kinderschoenen en de inzichten ontwikkelen zich in hoog tempo. In deze cursus Coaching bij autisme neemt u kennis van de nieuwste onderzoeken, om daar tijdens het begeleidingsproces uw voordeel mee te doen. Die kennis staat altijd in dienst van het coachingsproces. Coaching bij autisme draait vooral om doen wat in de praktijk werkt.

Cursus Coaching bij autisme
soort cursus thuisstudie
omvang

10 lessen

studieduur 5 maanden (binnen 3 jaar afronden)
studiebelasting

vijf uur per week. Het staat u vrij meer of minder uren aan uw studie te besteden. U ontvangt het complete studiepakket in een keer thuis en bepaalt uiteindelijk zelf hoe snel u de studie afrondt

lesgeld € 250,00 of 5 x € 53,00
inschrijfgeld € 20,00
opbergsysteem

bij de cursus Coaching bij autisme ontvangt u gratis een opbergsysteem voor uw lessen

niveau hbo
vooropleiding er is geen specifieke vooropleiding vereist
studieverklaring

u ontvangt kosteloos een studieverklaring na inzending van uw huiswerk

diploma

bij een gemiddelde score van 5,5 of hoger voor het ingezonden huiswerk en een voldoende voor het thuis af te leggen openboekexamen, ontvangt u het CIVAS-diploma Coaching bij autisme

erkend diploma

erkend als bijscholing door de Stichting Belangen Associatie Therapeut en Consument (BATC), Complementair Aanvullende Therapeuten (CAT), de Landelijke Vereniging Natuurlijke Geneeswijze (LVNG), de NVST, de Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze (VBAG), het Verbond Van Energetisch Therapeuten (VVET); aantal ECTS 4, en de Algemene Beroepsvereniging voor Counselling (ABvC); 56 PE-punten

erkenning(en)
Algemene Beroepsvereniging voor Counselling (ABvC)
Algemene Beroepsvereniging voor Counselling (ABvC)
Belangen Associatie Therapeut en Consument (BATC)
Belangen Associatie Therapeut en Consument (BATC)
Complementair Aanvullende Therapeuten (CAT)
Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen
Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen
Landelijke Vereniging Natuurlijke Geneeswijzen
NVST
VBAG
VBAG
Verbond Van Energetisch Therapeuten (VVET)

CIVAS geeft u alvast een gratis proefles. Zo raakt u vertrouwd met ons heldere en professionele studiemateriaal. Bekijk ook de volledige inhoudsopgave voor een duidelijk beeld van de lesopbouw.

Vul uw e-mailadres in en klik op download. De proefles of inhoudsopgave verschijnt direct op uw scherm.

Bepaal zelf uw studietempo
Het tempo van studeren bepaalt u zelf. Er is geen strakke tijdslimiet, dus u kunt altijd een studiepauze inlassen. U heeft recht op 36 maanden studiebegeleiding. De gemiddelde studiebelasting is vijf uur per week.

Deskundige begeleiding
Uw docent adviseert u persoonlijk vanaf uw inschrijving tot aan de succesvolle afronding van uw studie. U kunt altijd een beroep doen op uw docent via het digitale studentenportaal.

Digitaal studentenportaal
CIVAS werkt met een beveiligd studentenportaal. Via het portaal stuurt u huiswerk in en legt u contact met uw docent en medestudenten.

U mag opzeggen
U bent niet verplicht een studie af te maken. U kunt uw studie zonder opgaaf van reden voortijdig beëindigen. Er geldt een opzegtermijn van 1 maand.

Huiswerk is niet verplicht
Huiswerk insturen is niet verplicht, maar bij de meeste studies wel nodig om een certificaat of diploma te behalen.

Ontvang een diploma
Na het volgen van alle lessen kunt u deelnemen aan het openboekexamen om het diploma te behalen. Slaagt u voor het examen en heeft u al het huiswerk met succes afgerond, dan ontvangt u het diploma. Slaagt u onverhoopt niet, dan begeleidt CIVAS u graag verder om het examen te halen.

Examen doen is niet verplicht
U bent niet verplicht examen te doen. Heeft u alle lessen afgerond en een voldoende gehaald voor de huiswerkopdrachten, dan ontvangt u een certificaat van deelname.

Coaching bij autisme

Het lesmateriaal is samengesteld door een ervaren vakdocent. U krijgt de informatie stapsgewijs aangeboden, zodat u de lesstof gemakkelijk kunt opnemen en onthouden. CIVAS houdt voor alle studies de vakontwikkelingen bij. Zo heeft u altijd de meest actuele kennis in huis.

  • Geschreven door vakexpert
  • Bied ondersteuning op maat
  • Voor professionals en direct betrokkenen
  • Steeds meer vraag naar specialistische begeleiding

Gratis proefles

Vul uw e-mailadres in en klik op download. De proefles of inhoudsopgave verschijnt direct op uw scherm.

Coaching bij ADHD en ADD

Coaching bij ADHD en ADD

Bied professionele ondersteuning aan mensen met ADHD en ADD.

Coaching bij hoogbegaafdheid

Coaching bij hoogbegaafdheid

Bied hoogbegaafden professionele ondersteuning en begeleiding.

Coaching bij angst

Coaching bij angst

Bied ondersteuning aan mensen die kampen met angstproblematiek.

Coaching bij hoogsensitiviteit

Coaching bij hoogsensitiviteit

Bied professionele begeleiding aan hoogsensitieve personen (hsp'ers).

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie

Leer deze populaire therapievorm professioneel en effectief toepassen!

Counseling bij depressie en rouw

Counseling bij depressie en rouw

Bied professionele ondersteuning aan mensen die kampen met depressie of rouw.

Jongerencoach

Jongerencoach

Word jongerencoach en bied pubers en adolescenten passende ondersteuning.

Kindercoach

Kindercoach

Werkt u graag met kinderen? Dan is de opleiding Kindercoach uw keuze.

Lifecoach

Lifecoach

Word Lifecoach en help mensen meer balans en geluk te vinden in hun leven.

Leer- en gedragsproblemen

Leer- en gedragsproblemen

Bied hulp aan kinderen met leer- en gedragsproblemen!

Mental coach

Mental coach

Word Mental coach en begeleid mensen naar uitzonderlijke resultaten!

Mindfulness based cognitive therapy

Mindfulness based cognitive therapy

Leer mindfulness professioneel en effectief toepassen op cliënten.

Kindertekeningen analyseren

Kindertekeningen analyseren

Met deze cursus krijgt u een unieke inkijk in de innerlijk wereld van een kind.

Vitaliteitscoach

Vitaliteitscoach

Volg de opleiding Vitaliteitscoach en start uw eigen praktijk!

Prev Next