Gesprek tussen cliënt en coach op de bank bij cursus Coaching bij autisme
Eet beter in 28 dagen

Coaching bij autisme

Het begeleiden van mensen met autisme vraagt vaak speciale aandacht. Met deze cursus Coaching bij autisme doet u specialistische kennis op om kinderen, jongeren en volwassenen met een milde vorm van autisme ondersteuning op maat te bieden.

studieduur5 maanden (binnen 3 jaar afronden)
niveauhbo
vooropleidinger is geen specifieke vooropleiding vereist
lesgeld€ 240,00 of 5 x € 50,00
inschrijfgeld€ 20,00
erkenning(en)
Algemene Beroepsvereniging voor Counselling
Algemene Beroepsvereniging voor Counselling
Belangen Associatie Therapeut en Consument (BATC)
Belangen Associatie Therapeut en Consument (BATC)
Landelijke Vereniging Natuurlijke Geneeswijzen
VBAG
VBAG

Cursus Coaching bij autisme: wat leert u? 
De cursus Coaching bij autisme biedt een gedegen basis om mensen met een milde vorm van autisme beter te laten functioneren in het dagelijks leven. De cursus is bedoeld voor coaches, counselors, docenten, jeugdwerkers, zorgverleners, maar ook ouders en direct betrokkenen,

Bij de cursus Coaching bij autisme komen deze vragen uitgebreid aan bod:

 • Wat is autisme? 
 • Welke verklaringstheorieën zijn er? 
 • Tegen welke problemen lopen mensen met autisme aan?  

Deze cursus Coaching bij autisme gaat uitgebreid in op: 

 • Zelfmanagement, sociale vaardigheden, scholing, werk, zelfstandig wonen, vrije tijd en seksualiteit. 
 • Praktische handvatten voor het coachen van kinderen, jongeren én volwassenen met autisme. 
 • Het begeleiden van mensen met autisme op een manier die is afgestemd op hun belevingswereld.

Cursus Coaching bij autisme: wat kunt u ermee? 
In de cursus Coaching bij autisme leert u hoe u mensen met autisme kunt coachen en begeleiden. Daarvoor bestaat geen eenduidige benadering. Autisme uit zich bij ieder individu anders, hoewel er wel overeenkomsten bestaan in gedrag en denkpatronen. Coaching bij autisme is daarom vooral maatwerk. Samen met de cliënt gaat u na op welke gebieden zich problemen voordoen en welke verbeteringen mogelijk zijn. 

Onderzoek naar autisme staat nog in de kinderschoenen en de inzichten ontwikkelen zich in hoog tempo. In deze cursus Coaching bij autisme neemt u kennis van de nieuwste onderzoeken, om daar tijdens het begeleidingsproces uw voordeel mee te doen. Die kennis staat altijd in dienst van het coachingsproces. Coaching bij autisme draait vooral om doen wat in de praktijk werkt.

Cursus Coaching bij autisme
soort cursus thuisstudie
omvang

10 lessen

studieduur 5 maanden (binnen 3 jaar afronden)
studiebelasting

vijf uur per week. Het staat u vrij meer of minder uren aan uw studie te besteden. U ontvangt het complete studiepakket in een keer thuis en bepaalt uiteindelijk zelf hoe snel u de studie afrondt

lesgeld € 240,00 of 5 x € 50,00
inschrijfgeld € 20,00
opbergsysteem

bij de cursus Coaching bij autisme ontvangt u gratis een opbergsysteem voor uw lessen

niveau hbo
vooropleiding er is geen specifieke vooropleiding vereist
studieverklaring

u ontvangt kosteloos een studieverklaring na inzending van uw huiswerk

diploma

bij een gemiddelde score van 5,5 of hoger voor het ingezonden huiswerk en een voldoende voor het thuis af te leggen openboekexamen, ontvangt u het CIVAS-diploma Coaching bij autisme

erkend diploma

erkend als bijscholing door de Stichting Belangen Associatie Therapeut en Consument (BATC), de Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze (VBAG), de Landelijke Vereniging Natuurlijke Geneeswijze (LVNG); aantal ECTS 4, en de Algemene Beroepsvereniging voor Counselling (ABvC); 56 PE-punten

erkenning(en)
Algemene Beroepsvereniging voor Counselling
Algemene Beroepsvereniging voor Counselling
Belangen Associatie Therapeut en Consument (BATC)
Belangen Associatie Therapeut en Consument (BATC)
Landelijke Vereniging Natuurlijke Geneeswijzen
VBAG
VBAG

Download de gratis proefles!
CIVAS geeft alvast deze gratis proefles. Zo raakt u vertrouwd met ons heldere en professionele studiemateriaal. Download ook de volledige inhoudsopgave voor een duidelijk beeld van de lesopbouw.

Vul uw e-mailadres in en klik op downloaden. Het document verschijnt direct op uw scherm.

Bepaal uw eigen studietempo 
Na ontvangst van uw inschrijving heeft u het gehele studiepakket binnen 2 werkdagen in huis. Begin direct of op een later tijdstip met uw studie. Het tempo van studeren bepaalt u zelf. Er is geen strakke tijdslimiet, dus u kunt een studiepauze inlassen om bijvoorbeeld op vakantie te gaan. U behoudt gedurende 36 maanden na aanvang recht op correctie, begeleiding en examen. Uw studietempo heeft geen invloed op het totaal verschuldigde lesgeld of de te betalen termijnbedragen.

Geen verplichtingen
U bent niet verplicht een studie af te maken. U kunt uw studie zonder opgaaf van reden voortijdig beëindigen. Vooruitbetaalde lesgelden worden per omgaande aan u terugbetaald. Er geldt een opzegtermijn van 1 maand. Voor praktijkopleidingen gelden afwijkende voorwaarden.

Deskundige begeleiding door ervaren docenten
Uw docent adviseert u persoonlijk, vanaf uw inschrijving tot aan de succesvolle afronding van uw studie. U kunt altijd een beroep doen op uw docent. Veel van onze docenten hebben zelf een succesvolle praktijk in het vakgebied dat zij begeleiden.

Digitaal studentenportaal CIVAS Campus
CIVAS werkt met een beveiligd studentenportaal. Na inschrijving ontvangt u uw inlogcode en wachtwoord. Dit zijn de voordelen:

 • U kunt huiswerk insturen.
 • Uw behaalde resultaten terugzien.
 • Contact leggen met uw docent.
 • Ervaringen uitwisselen met medestudenten.

Huiswerk insturen is niet verplicht
Bij de meeste lessen staan huiswerkopgaven. Deze stuurt u in via het online studentenportaal of per e-mail. Van uw vaste docent ontvangt u de eventuele correcties. Huiswerk insturen is niet verplicht, maar bij de meeste studies wel nodig om een certificaat of diploma te halen.

Coaching bij autisme

Profiteer van helder en modern studiemateriaal
Voor al onze studies geldt dat het lesmateriaal is samengesteld door een ervaren vakdocent. Er zit een logische opbouw in, die voor iedereen goed te volgen is. U krijgt de informatie stapsgewijs aangeboden, zodat u de lesstof makkelijk kunt onthouden. CIVAS houdt voor al haar studies de vakontwikkelingen bij. Zo heeft u altijd de meest actuele kennis in huis.

De cursus Coaching bij autisme biedt deze voordelen:

 • een zeer actueel onderwerp
 • lesstof inclusief praktijkvoorbeelden
 • aansluiting bij de toenemende vraag naar specialistische begeleiding en hulp bij autisme.

Schrijf u nu in en start binnen 2 werkdagen!

Gratis proefles

Vul uw e-mailadres in en klik op downloaden. Het document verschijnt direct op uw scherm.

Prev Next