Voorkom uitval van zij-instromers in het onderwijs met het Civas Integraal PersoonlijkheidsProfiel (IPP)

Maak keuzes op basis van feiten


 • Meer dan 30 jaar ervaring
 • Voorkom uitval met hoge kosten
 • Uitgebreide professionele terugkoppeling door consultant

Het IPP van Civas voor zij-instromers

Speciaal ontwikkeld voor zij-instromers in primair & voortgezet onderwijs

Het aannemen van een zij-instromer in het onderwijs is een belangrijke stap die zowel voor de school als de organisatie grote gevolgen kan hebben. Het is cruciaal om uitval van zij-instromers in het primair en voortgezet onderwijs te voorkomen gezien de organisatorische en financiële gevolgen.

Een aanzienlijk aantal zij-instromers verlaat al in het eerste jaar het onderwijstraject. Hierbij geldt een uitvalpercentage dat schommelt tussen de 25 en 30%. Het Integraal PersoonlijkheidsProfiel (IPP) kan hierin een cruciale rol spelen. Door vroegtijdige signalen van mogelijke problemen te identificeren en ook door praktische handvatten aan te reiken om uitval te voorkomen. Het IPP biedt een diepgaand inzicht in de persoonlijkheid en copingstrategieën van zij-instromers, wat essentieel is voor hun professionele functioneren. Het IPP is een nuttig instrument dat helpt om zij-instromers beter te begrijpen, zonder te vervallen in complexe zakelijke termen.

Het Civas IPP voor zij-instromers meet wie de persoon in werkelijkheid is, welke copings- of overlevingsstrategieën iemand heeft ontwikkeld om zich te beschermen tegen zijn of haar beperkingen en de impact daarop op het professioneel functioneren. Het IPP gaat verder dan oppervlakkige eigenschappen en probeert te achterhalen hoe zij-instromers omgaan met uitdagingen in het onderwijs. Het fungeert als een ‘venster’ dat ons een dieper inzicht geeft in wie zij-instromers werkelijk zijn en hoe ze zijn gegroeid in hun onderwijservaring.

Het IPP van Civas voor zij-instromers in het onderwijs

Maatwerk ondersteuning

Het IPP voor zij-instromers onderscheidt zich doordat het scholen voorziet van concrete inzichten en aanbevelingen om de uitval van zij-instromers te beperken. Door de resultaten van het IPP kunnen scholen gerichte ondersteuning bieden en proactief inspelen op de individuele behoeften van zij-instromers. Dit instrument is meer dan een tool; het is een compleet hulpmiddel dat een positieve bijdrage levert aan het welzijn en de ontwikkeling van zij-instromers in het onderwijs.

In tegenstelling tot het geschiktheidsonderzoek, dat voornamelijk focust op cognitieve vaardigheden, gaat het IPP dieper in op de persoonlijkheid en het gedrag van de potentiële zij-instromer. Dit zorgt ervoor dat scholen al voor de start van een traject een goed beeld hebben van de geschiktheid van de kandidaat voor een rol binnen het onderwijs. Het gebruik van het IPP leidt direct tot een verlaging van het uitvalpercentage van zij-instromers. Dankzij een grondige analyse van de persoon en zijn of haar gedrag, kunnen scholen een weloverwogen beslissing nemen over het starten van een zij-instroomtraject. Met een succespercentage van 86% bewijst het IPP zijn waarde doordat het overgrote deel van de zij-instromers na een jaar nog steeds actief is binnen dezelfde school. .

Andere varianten van het IPP

Afbeelding 1

Het Performance IPP

Ontwikkeld voor medewerkers zonder leidinggevende functie met een hoge werkverantwoordelijkheid

Afbeelding 2

Het Kader IPP

Gericht onderzoek specifiek gericht op medewerkers in een (aankomende) management functie


Afbeelding 2

Het Executive IPP

Speciaal ontwikkeld en puur gericht op medewerkers in een (aankomende) directiefunctie

Waarom het IPP van Civas voor zij-instromers?


 • Meer zekerheid :
  Door het inzetten van het IPP van Civas verlaag je het risico op uitval van zij-instromers

 • Succes bij zij-instroomtrajecten:
  Bij zij-instroom is door het inzetten van het IPP het succespercentage 86%

 • Gelijk inzetbaar :
  We hebben geen wachttijden en binnen een uur is het assessment beschikbaar

 • Met of zonder uitgebreide terugkoppeling:
  De opdrachtgever krijgt altijd een uitgebreide terugkoppeling, het is ook mogelijk om een uitgebreide terugkoppeling met de kandidaat af te nemen.

 • Complete ontzorging:
  Op basis van jouw wensen voeren wij alles uit van begin tot eind en nemen hiermee alle werk uit handen.

Heb je vragen? Neem contact met ons op. Wij helpen je graag.

Recensie van Ton Busche

Lees zijn ervaring en waarom het IPP
met kop en schouders boven
andere assessments uitsteekt.
Lees hier zijn verhaal.

Lees Meer

Recensie van Jasper Bron

Bij Technogym is het IPP van Civas Assessments een vast onderdeel van het recruitment proces.
Lees hier zijn verhaal.

Lees Meer

Recensie van Dick Tanis

“De kracht van het IPP is dat het niet alleen iets zegt over gedrag onder normale omstandigheden, maar ook hoe iemand reageert als er sprake is van een conflict of belangenverstrengeling”

Lees Meer